ANEXE din 4 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 bis din 9 iulie 2019  Notă Conţinute de ORDINUL nr. 82/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562 din 9 iulie 2019.

  Anexa nr. 1

  Proba, normele şi baremele

  pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante

  1. I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei fizice

   1. 1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului sau, în situaţiile expres precizate în cadrul prezentei anexe, eliminarea din concurs şi declararea „nepromovat". La final, penalizările acumulate sunt consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol este declarat „nepromovat".

   2. 2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a traseelor practic-aplicative sunt identice.

   3. 3. Proba se desfăşoară numai în săli de sport.

   4. 4. În cazul în care temperatura ambientală sau condiţiile sălii sunt improprii (plouă în interior, lipsă încălzire etc.) desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea subcomisiei/comisiei, cu acordul preşedintelui subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşura în condiţii normale. Candidaţii sunt anunţaţi cu privire la modificările apărute în Graficul concursului.

   5. 5. Măsurarea obstacolelor se face la sol, la baza aparatului, de la marginea exterioară acestuia în sensul de parcurgere a traseului, cu excepţia situaţiilor în care prezenta anexă reglementează altfel.

   6. 6. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată condiţiilor de desfăşurare a probelor în sala de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

   7. 7. Este declarat „promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3'20". Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat", „nepromovat") se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.

   8. 8. Pe timpul şi după susţinera probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.

   9. 9. Abandonul, accidentarea, neîndeplinirea baremului minim sau ieşirea de pe traseul marcat duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.

   10. 10. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.

   11. 11. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru executarea probei, pe timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuţiile greşite.

   12. 12. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei.

   13. 13. Înaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare.

    gratuit.

   14. 14. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie şi se asigură

   15. 15. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

   16. 16. Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezenţa a cel puţin doi martori din rândul candidaţilor.

   17. 17. Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea organizatorilor.

    11

   18. 18. Traseul practic-aplicativ conţine un număr de 12 obstacole.

  2. II. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei:

   1. 1. Obstacolul nr. 1 (Săritura în lungime de pe loc):

    De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexarea genunchilor şi balansarea braţelor înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol şi tragerea braţelor înainte, zborul şi aterizarea pe ambele picioare, în spaţiul delimitat, fără atingerea liniei de start.

    1. 1.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. calcă linia de start;

     2. b. calcă în spaţiul delimitat de linia de 1,80 m şi 2,00 m, inclusiv linia de 2,00 m;

     3. c. rezultatul înregistrat este între 1,80 şi 2,00 metri.

    2. 1.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză să execute săritura;

     2. b. ocoleşte obstacolul;

     3. c. se desprinde de pe sol prin pas sărit;

     4. d. porneşte în alergare;

     5. e. depăşeşte lateral spaţiul delimitat;

     6. f. nu îndeplineşte performanţa minimă de 1,80 metri.

     Cronometrarea începe la desprinderea de pe sol a candidatului.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de start, linia de la 1,80 metri, linia de la 2,00 metri. Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   2. 2. Deplasare 18 metri.

   3. 3. Ocolire jalon, spre stânga.

   4. 4. Deplasare 8 metri.

   5. 5. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea):

    Candidatul execută trecerea prin pas sărit peste saltea.

    1. 5.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;

     2. b. calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare.

    2. 5.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză să execute săritura;

     2. b. calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa;

     3. c. parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;

      12

     4. d. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3-5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lăţimea de 2 centimetri.

     Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   6. 6. Deplasare 10 metri.

   7. 7. Ocolire jalon, spre dreapta.

   8. 8. Deplasare 3 metri.

   9. 9. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea):

    Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte.

    1. 9.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care depăşeşte, în lateral, o singură dată, spaţiul saltelelor, cu orice parte a corpului.

    2. 9.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză executarea rostogolirilor;

     2. b. depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară;

     3. c. execută o singură rostogolire;

     4. d. nu efectuează rostogolirile peste cap;

     5. e. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 metri, lăţime = 1 metru. Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   10. 10. Deplasare 8 metri.

   11. 11. Obstacolul nr. 4 (Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăţi):

    Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică, într-un spaţiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, depozitarea greutăţilor într-un stativ cu înălţimea de la podea de 1,90 metri, respectiv 1,60 metri de la nivelul superior al băncii şi coborârea.

    Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă şi se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga.

    1. 11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. atinge solul;

     2. b. cade de pe aparat;

     3. c. scapă una dintre greutăţi sau pe ambele, o singură dată, situaţie în care, după ridicarea greutăţii/greutăţilor reia deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutăţile.

    2. 11.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză executarea deplasării;

     2. b. refuză transportul simultan de greutăţi pe tot parcursul obstacolului;

     3. c. refuză sau nu reuşeşte depozitarea ambelor greutăţi simultan la o înălţime de 1,60 metri de la nivelul superior al băncii;

     4. d. aruncă una sau ambele greutăţi;

     5. e. cade de pe aparat a doua oară;

     6. f. scapă una sau ambele greutăţi a doua oară;

     7. g. răstoarnă banca în timpul deplasării;

     8. h. dărâmă stativul de depozitare a greutăţilor;

     9. i. ocoleşte obstacolul;

     10. j. refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat.

     Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lăţime = 0,25 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 metri.

     Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lăţime = 0,50 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 1,90 metri. Caracteristici tehnice ale spaţiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lăţime = 0,60 metri.

     Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   12. 12. Deplasare 19,75 metri.

   13. 13. Ocolire jalon, spre dreapta.

   14. 14. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între şicane):

    Candidatul se deplasează pe o distanţă de 10 metri, ocoleşte jalonul spre stânga şi se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le

    doborî.

    1. 14.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. se dezechilibrează şi atinge solul cu orice parte a corpului;

     2. b. atinge jaloanele fără a afecta structura traseului;

     3. c. deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului;

     4. d. se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului.

    2. 14.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză să parcurgă distanţa precizată;

     2. b. se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului;

     3. c. dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului;

     4. d. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 metri, jaloane tip con, din polietilenă. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate

     13

     vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

     Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   15. 15. Ocolire jalon spre dreapta.

   16. 16. Deplasare 10 metri.

   17. 17. Obstacolul nr. 6 (Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică):

    Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului.

    1. 17.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. nu efectuează bătăia pe ambele picioare;

     2. b. se sprijină pe obstacol cu o singură mână;

     3. c. atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor pentru sprijinul săriturii;

     4. d. atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.

    2. 17.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

     2. b. se opreşte în faţa obstacolului;

      14

     3. c. dărâmă obstacolul;

     4. d. aterizează tot la locul de desprindere a săriturii;

     5. e. încalecă sau/şi se caţară pe obstacol;

     6. f. rămâne pe obstacol;

     7. g. reia elanul;

     8. h. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică (de la podea până la limita exterioară a părţii superioare) = 1,30 metri, 2 (două) saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

     Lăţimea culoarului = 2,30 metri.

   18. 18. Deplasare 2 metri.

   19. 19. Ocolire jalon, spre stânga.

   20. 20. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat):

    Candidatul traversează obstacolul acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire.

    1. 20.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care deplasează/mişcă din loc tunelul.

    2. 20.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

     2. b. se opreşte în tunel;

     3. c. iese prin lateral;

     4. d. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 metri, lungime = 6 metri, acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire.

     Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

   21. 21. Deplasare 4 metri.

   22. 22. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică):

    Candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare şi continuă deplasarea.

    1. 22.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.

    2. 22.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

     2. b. dărâmă obstacolul;

     3. c. reia elanul;

     4. d. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungimea părţii superioare = 1,60 metri, lăţimea părţii superioare = 0,40 metri, înălţime de la podea până la limita exterioară a părţii superioare = 1,60 metri.

     O saltea de gimnastică la aterizare.

     La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

   23. 23. Deplasare 2 metri.

   24. 24. Ocolire jalon, spre dreapta.

   25. 25. Deplasare 10 metri.

   26. 26. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre):

    Candidatul se întoarce şi execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziţionat cu picioarele la linia de start şi capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 5 metri, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de plecare.

    1. 26.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor;

     2. b. atinge jalonul fără a afecta structura traseului;

     3. c. scapă manechinul.

    2. 26.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

     2. b. refuză reluarea prizei corecte;

     3. c. depăşeşte spaţiul delimitat lateral;

     4. d. doboară jalonul;

     5. e. execută priza în alt mod şi pe alte părţi ale manechinului;

     6. f. ocoleşte obstacolul;

     7. g. trece linia de sosire fără manechin.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 2x5 metri, înălţimea manechinului = 1,60 metri, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 metri, greutatea manechinului = 60 kg.

     Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

   27. 27. Deplasare 10 metri

   28. 28. Ocolire jalon, spre stânga.

   29. 29. Obstacolul nr. 10 (Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă):

    Candidaţii se opresc în faţa pragului/liniei dispus/e transversal pe direcţia de aruncare şi aruncă la ţinta aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se obligatoriu doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită.

    În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depăşeşte pragul/linia de aruncare, candidatul se opreşte la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare.

    1. 29.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă şi la a doua încercare repetă una dintre următoarele situaţii:

     1. a. mingea nu atinge ţinta;

     2. b. mingea atinge solul înainte de ţintă;

     3. c. scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral;

     4. d. depăşeşte pragul/linia de aruncare.

    2. 29.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     15

     1. a. refuză să arunce mingea/mingiile;

     2. b. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 metri, lăţimea = 0,10 metri. Ţinta este dispusă la o distanţă de 10 metri de prag/ linia de aruncare.

     Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 metru, lăţimea = 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară,

     16

     fixă).

     Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3. Lăţimea culoarului = 2,00 metri.

   30. 30. Deplasare 10 metri.

   31. 31. Obstacolul nr. 11 (Detentă pe verticală):

    Din deplasare, candidatul sare şi atinge un obiect suspendat de la sol. Fiecare candidat are dreptul la o singură încercare.

    1. 31.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpii piciorului.

  32.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

  1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

  2. b. reia parcurgerea obstacolului;

  3. c. reia elanul;

  4. d. ocoleşte obstacolul;

  5. e. nu atinge obiectul suspendat.

   Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălţime de 2,55 metri, măsuraţi de la

   sol până la baza inferioară a obiectului. Lăţimea culoarului = 2,00 metri.

   1. 33. Deplasare 10 metri.

   2. 34. Obstacolul nr. 12 (Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane):

    Din deplasare, candidatul ridică un jalon şi se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul după linia de demarcare şi preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, după care se depune jalonul. Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanţa de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcare.

    1. 34.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situaţii:

     1. a. se dezechilibrează şi cade;

     2. b. scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare.

    2. 34.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

  1. a. refuză să parcurgă distanţa precizată;

  2. b. refuză să ridice jaloanele în poziţie verticală, la căderea acestora;

  3. c. ocoleşte obstacolul;

  4. d. scapă jalonul în afara culoarului de alergare;

  5. e. nu aşează jaloanele succesiv, prin suprapunere;

  6. f. trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită;

  7. g. efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziţie verticală.

  Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 metri, lăţimea culoarului = 2,00 metri, 12 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (ex.: 6 de culoare roşie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

  Sosire.

  17

  Cronometrul evaluatorului se opreşte în momentul în care toate jaloanele sunt aşezate în modul descris, după linia de demarcare, cu excepţia ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire.

  18

  20 m

  OBSTACOLUL NR. 1 SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC

  18 m deplasare

  ELIMINARE DIN CONCURS

  8 m deplasare

  3 m deplasare

  2 m deplasare

  4 m deplasare

  10 m deplasare

  1,80 m

  2,00 m

  START

  OBSTACOLUL NR. 2

  TRECEREA PRIN PAS SĂRIT PESTE SALTEA 2 m

  10 m deplasare

  0,60 m

  4 m

  OBSTACOLUL NR. 4

  DEPLASARE ÎN ECHILIBRU PE DOUĂ BANCI DE GIMNASTICĂ DISTANŢA 6 m CU TRANSPORTUL A DOUĂ GREUTĂŢI DE 10 KG. FIECARE. ŞI DEPOZITAREA ACESTORA LA O ÎNĂLŢIME DE 1.60 m. (DE LA NIVELUL BĂNCII)

  8 m deplasare

  OBSTACOLUL NR. 3

  DOUĂ ROSTOGOLIRI SUCCESIVE, PESTE CAP, PE SALTEA 4,00 m

  17 m

  2 m

  19.75 m deplasare

  OBSTACOLUL NR. 6 SĂRITURA ÎN SPRIJIN DEPĂRTAT PESTE CAPRA DE GIMNASTICĂ -

  ÎNĂLŢIME 1,30 m

  OBSTACOLUL NR. 5

  DEPLASARE ÎNTRE ŞICANE

  10 m deplasare

  10 m deplasare

  10 m deplasare

  OBSTACOLUL NR. 9

  TRANSPORTUL UNUI MANECHIN PRIN TQRQRE DUS - ÎNTORS PE DISTANŢA DE 2x5 m (60 Kg)

  OBSTACOLUL NR. 7 TRECERE PE SUB UN OBSTACOL MARCAT

  - LUNGIME 6 M

  OBSTACOLUL NR. 8 ESCALADAREA UNUI OBSTACOL DE 1,60 h.

  2 m deplasare

  (lada gimnastică)

  10 m deplasare

  DISTANŢA ARUNCARE 10 m

  10 m deplasare

  OBSTACOLUL NR. 10

  ARUNCAREA MINGII DE HANDBAL LA ŢINTĂ, DISTANŢA 10 m...

  SOSIRE

  OBSTACOLUL NR. 11 DETENTĂ PE VERTICALĂ H=2,55

  OBSTACOLUL NR. 12

  NAVETĂ 12X20 m cu

  transport de jaloane.

  image

  image

  image

  (Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 140/2016)

  Anexa nr. 2

  - Model -

  image

  cu rezultatele obţinute de candidaţi în cadrul probei de evaluare a performanţei fizice la concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi pentru ocuparea posturilor vacante

  TABEL CENTRALIZATOR

  NR

  NUME, PRENUMELE TATĂLUI, PRENUME

  NUMĂR LEGITIMAŢIE CONCURS

  TRASEU PRACTIC - APLICATIV (3'20'' )

  CALIFICATIV

  SEMNĂTURĂ

  PENALIZĂRI ÎN SECUNDE

  (nr. obstacol)

  TIMP

  TOTAL PENALIZĂRI

  (secunde)

  TIMP FINAL

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1.

  IONESCU Ion ADRIAN

  0023

  X

  X

  3"23""

  6

  3"29""

  NEPROMOVAT

  2.

  RADU Dan VALENTIN

  0024

  X

  X

  X

  X

  3"20""

  12

  3"32""

  NEPROMOVAT

  3.

  GEORGE Ion ALIN

  0025

  3"10""

  ------------

  3"10""

  PROMOVAT

  4.

  TĂNASE Doru BOGDAN

  0026

  X

  3"10""

  3

  3"13""

  PROMOVAT

  Notă: „X" - penalizare 3 secunde;

  „E" - eliminat din concurs.

  PREŞEDINTELE SUBCOMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI FIZICE

  image

  MEMBRII SUBCOMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI FIZICE

  1.                   

  2.                   

  3.                   

  4.                   

  19

  PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS, SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

  image image

  image

  (Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 177/2016)

  Anexa nr. 3

  20

  Proba, normele şi baremele

  pentru evaluarea performanţei fizice pentru candidaţii la concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI,precum şi pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar,

  cu excepţia candidaţilor la concursurile de admitere pe locurile destinate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în statele de organizare ale acestuia şi ale unităţilor subordonate

  1. I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei fizice

   1. 1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului sau, în situaţiile expres precizate în cadrul prezentei anexe, eliminarea din concurs şi declararea „nepromovat". La final, penalizările acumulate sunt consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol este declarat „nepromovat".

   2. 2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a traseelor practic-aplicative sunt identice.

   3. 3. Proba se desfăşoară numai în săli de sport.

   4. 4. În cazul în care temperatura ambientală sau condiţiile sălii sunt improprii (plouă în interior, lipsă încălzire etc.) desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea subcomisiei/comisiei, cu acordul preşedintelui subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşura în condiţii normale. Candidaţii sunt anunţaţi cu privire la modificările apărute în Graficul concursului.

   5. 5. Măsurarea obstacolelor se face la sol, la baza aparatului, de la marginea exterioară acestuia în sensul de parcurgere a traseului, cu excepţia situaţiilor în care prezenta anexă reglementează altfel.

   6. 6. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată condiţiilor de desfăşurare a probelor în sala de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

   7. 7. Este declarat „promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3'20". Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat", „nepromovat") se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.

   8. 8. Pe timpul şi după susţinera probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.

   9. 9. Abandonul, accidentarea, neîndeplinirea baremului minim sau ieşirea de pe traseul marcat duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.

   10. 10. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.

   11. 11. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru executarea probei, pe timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuţiile greşite.

   12. 12. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei.

   13. 13. Înaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare.

   14. 14. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie şi se asigură

    gratuit.

   15. 15. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

   16. 16. Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezenţa a cel puţin doi martori din rândul candidaţilor.

   17. 17. Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea organizatorilor.

   18. 18. Traseul practic-aplicativ conţine un număr de 12 obstacole.

  2. II. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei:

   1. 1. Obstacolul nr. 1 (Săritura în lungime de pe loc):

    De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexarea genunchilor şi

    21

    balansarea braţelor înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol şi tragerea braţelor înainte, zborul şi aterizarea pe ambele picioare, în spaţiul delimitat, fără atingerea liniei de start.

    1. 1.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. calcă linia de start;

     2. b. calcă în spaţiul delimitat de linia de 1,80 m şi 2,00 m, inclusiv linia de 2,00 m;

     3. c. rezultatul înregistrat este între 1,80 şi 2,00 metri.

    2. 1.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză să execute săritura;

     2. b. ocoleşte obstacolul;

     3. c. se desprinde de pe sol prin pas sărit;

     4. d. porneşte în alergare;

     5. e. depăşeşte lateral spaţiul delimitat;

     6. f. nu îndeplineşte performanţa minimă de 1,80 metri.

     Cronometrarea începe la desprinderea de pe sol a candidatului.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de start, linia de la 1,80 metri, linia de la 2,00 metri. Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   2. 2. Deplasare 18 metri.

   3. 3. Ocolire jalon, spre stânga.

   4. 4. Deplasare 8 metri.

   5. 5. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea):

    Candidatul execută trecerea prin pas sărit peste saltea.

    1. 5.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;

     2. b. calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare.

    2. 5.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză să execute săritura;

     2. b. calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa;

      22

     3. c. parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;

     4. d. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3-5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lăţimea de 2 centimetri.

     Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   6. 6. Deplasare 10 metri.

   7. 7. Ocolire jalon, spre dreapta.

   8. 8. Deplasare 3 metri.

   9. 9. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea):

    Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte.

    1. 9.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care depăşeşte, în lateral, o singură dată, spaţiul saltelelor, cu orice parte a corpului.

    2. 9.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză executarea rostogolirilor;

     2. b. depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară;

     3. c. execută o singură rostogolire;

     4. d. nu efectuează rostogolirile peste cap;

     5. e. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 metri, lăţime = 1 metru. Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   10. 10. Deplasare 8 metri.

   11. 11. Obstacolul nr. 4 (Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăţi):

    Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică, într-un spaţiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, depozitarea greutăţilor într-un stativ cu înălţimea de la podea de 1,90 metri, respectiv 1,60 metri de la nivelul superior al băncii şi coborârea.

    Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă şi se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga.

    1. 11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. atinge solul;

     2. b. cade de pe aparat;

     3. c. scapă una dintre greutăţi sau pe ambele, o singură dată, situaţie în care, după ridicarea greutăţii/greutăţilor reia deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutăţile.

    2. 11.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză executarea deplasării;

     2. b. refuză transportul simultan de greutăţi pe tot parcursul obstacolului;

     3. c. refuză sau nu reuşeşte depozitarea ambelor greutăţi simultan la o înălţime de 1,60 metri de la nivelul superior al băncii;

     4. d. aruncă una sau ambele greutăţi;

     5. e. cade de pe aparat a doua oară;

     6. f. scapă una sau ambele greutăţi a doua oară;

     7. g. răstoarnă banca în timpul deplasării;

     8. h. dărâmă stativul de depozitare a greutăţilor;

     9. i. ocoleşte obstacolul;

     10. j. refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat.

     Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lăţime = 0,25 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 metri.

     Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lăţime = 0,50 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 1,90 metri. Caracteristici tehnice ale spaţiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lăţime = 0,60 metri.

     Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   12. 12. Deplasare 19,75 metri.

   13. 13. Ocolire jalon, spre dreapta.

   14. 14. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între şicane):

    Candidatul se deplasează pe o distanţă de 10 metri, ocoleşte jalonul spre stânga şi se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le

    doborî.

    1. 14.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. se dezechilibrează şi atinge solul cu orice parte a corpului;

     2. b. atinge jaloanele fără a afecta structura traseului;

     3. c. deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului;

     4. d. se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului.

    2. 14.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză să parcurgă distanţa precizată;

     2. b. se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului;

     3. c. dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului;

     4. d. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 metri, jaloane tip con, din polietilenă. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate

     23

     vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

     Lăţimea culoarului = 1,20 metri.

   15. 15. Ocolire jalon spre dreapta.

   16. 16. Deplasare 10 metri.

   17. 17. Obstacolul nr. 6 (Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică):

    Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului.

    1. 17.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. nu efectuează bătăia pe ambele picioare;

     2. b. se sprijină pe obstacol cu o singură mână;

     3. c. atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor pentru sprijinul săriturii;

     4. d. atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.

    2. 17.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

      24

     2. b. se opreşte în faţa obstacolului;

     3. c. dărâmă obstacolul;

     4. d. aterizează tot la locul de desprindere a săriturii;

     5. e. încalecă sau/şi se caţară pe obstacol;

     6. f. rămâne pe obstacol;

     7. g. reia elanul;

     8. h. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică (de la podea până la limita exterioară a părţii superioare) = 1,30 metri, 2 (două) saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

     Lăţimea culoarului = 2,30 metri.

   18. 18. Deplasare 2 metri.

   19. 19. Ocolire jalon, spre stânga.

   20. 20. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat):

    Candidatul traversează obstacolul acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire.

    1. 20.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care deplasează/mişcă din loc tunelul.

    2. 20.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

     2. b. se opreşte în tunel;

     3. c. iese prin lateral;

     4. d. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 metri, lungime = 6 metri, acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire.

     Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

   21. 21. Deplasare 4 metri.

   22. 22. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică):

    Candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare şi continuă deplasarea.

    1. 22.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.

    2. 22.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

     2. b. dărâmă obstacolul;

     3. c. reia elanul;

     4. d. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungimea părţii superioare = 1,60 metri, lăţimea părţii superioare = 0,40 metri, înălţime de la podea până la limita exterioară a părţii superioare = 1,60 metri.

     O saltea de gimnastică la aterizare.

     La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

   23. 23. Deplasare 2 metri.

   24. 24. Ocolire jalon, spre dreapta.

   25. 25. Deplasare 10 metri.

   26. 26. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre):

    Candidatul se întoarce şi execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziţionat cu picioarele la linia de start şi capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 5 metri, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de plecare.

    1. 26.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

     1. a. atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor;

     2. b. atinge jalonul fără a afecta structura traseului;

     3. c. scapă manechinul.

    2. 26.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

     2. b. refuză reluarea prizei corecte;

     3. c. depăşeşte spaţiul delimitat lateral;

     4. d. doboară jalonul;

     5. e. execută priza în alt mod şi pe alte părţi ale manechinului;

     6. f. ocoleşte obstacolul;

     7. g. trece linia de sosire fără manechin.

     Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 2x5 metri, înălţimea manechinului = 1,60 metri, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 metri, greutatea manechinului = 60 kg.

     Lăţimea culoarului = 1,60 metri.

   27. 27. Deplasare 10 metri

   28. 28. Ocolire jalon, spre stânga.

   29. 29. Obstacolul nr. 10 (Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă):

    Candidaţii se opresc în faţa pragului/liniei dispus/e transversal pe direcţia de aruncare şi aruncă la ţinta aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se obligatoriu doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită.

    În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depăşeşte pragul/linia de aruncare, candidatul se opreşte la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare.

    1. 29.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă şi la a doua încercare repetă una dintre următoarele situaţii:

     1. a. mingea nu atinge ţinta;

     2. b. mingea atinge solul înainte de ţintă;

     3. c. scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral;

     4. d. depăşeşte pragul/linia de aruncare.

     25

    2. 29.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

     1. a. refuză să arunce mingea/mingiile;

     2. b. ocoleşte obstacolul.

     Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 metri, lăţimea = 0,10 metri. Ţinta este dispusă la o distanţă de 10 metri de prag/ linia de aruncare.

     Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 metru, lăţimea = 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară,

     26

     fixă).

     Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3. Lăţimea culoarului = 2,00 metri.

   30. 30. Deplasare 10 metri.

   31. 31. Obstacolul nr. 11 (Detentă pe verticală):

    Din deplasare, candidatul sare şi atinge un obiect suspendat de la sol. Fiecare candidat are dreptul la o singură încercare.

    1. 31.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpii piciorului.

  32.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

  1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

  2. b. reia parcurgerea obstacolului;

  3. c. reia elanul;

  4. d. ocoleşte obstacolul;

  5. e. nu atinge obiectul suspendat.

   Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălţime de 2,55 metri, măsuraţi de la

   sol până la baza inferioară a obiectului. Lăţimea culoarului = 2,00 metri.

   1. 33. Deplasare 10 metri.

   2. 34. Obstacolul nr. 12 (Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane):

    Din deplasare, candidatul ridică un jalon şi se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul după linia de demarcare şi preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, după care se depune jalonul. Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanţa de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcare.

    1. 34.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situaţii:

     1. a. se dezechilibrează şi cade;

     2. b. scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare.

    2. 34.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

  1. a. refuză să parcurgă distanţa precizată;

  2. b. refuză să ridice jaloanele în poziţie verticală, la căderea acestora;

  3. c. ocoleşte obstacolul;

  4. d. scapă jalonul în afara culoarului de alergare;

  5. e. nu aşează jaloanele succesiv, prin suprapunere;

  6. f. trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită;

  7. g. efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziţie verticală.

   Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 metri, lăţimea culoarului = 2,00 metri, 12 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (ex.: 6 de culoare roşie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

   Sosire.

   27

   Cronometrul evaluatorului se opreşte în momentul în care toate jaloanele sunt aşezate în modul descris, după linia de demarcare, cu excepţia ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire.

   28

   20 m

   OBSTACOLUL NR. 1 SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC

   18 m deplasare

  ELIMINARE DIN CONCURS

  8 m deplasare

  3 m deplasare

  2 m deplasare

  4 m deplasare

  10 m deplasare

  1,80 m

  2,00 m

  START

  OBSTACOLUL NR. 2

  TRECEREA PRIN PAS SĂRIT PESTE SALTEA 2 m

  10 m deplasare

  0,60 m

  4 m

  OBSTACOLUL NR. 4

  DEPLASARE ÎN ECHILIBRU PE DOUĂ BANCI DE GIMNASTICĂ DISTANŢA 6 m CU TRANSPORTUL A DOUĂ GREUTĂŢI DE 10 KG. FIECARE. ŞI DEPOZITAREA ACESTORA LA O ÎNĂLŢIME DE 1.60 m. (DE LA NIVELUL BĂNCII)

  8 m deplasare

  OBSTACOLUL NR. 3

  DOUĂ ROSTOGOLIRI SUCCESIVE, PESTE CAP, PE SALTEA 4,00 m

  17 m

  2 m

  19.75 m deplasare

  OBSTACOLUL NR. 6 SĂRITURA ÎN SPRIJIN DEPĂRTAT PESTE CAPRA DE GIMNASTICĂ -

  ÎNĂLŢIME 1,30 m

  OBSTACOLUL NR. 5

  DEPLASARE ÎNTRE ŞICANE

  10 m deplasare

  10 m deplasare

  10 m deplasare

  OBSTACOLUL NR. 9

  TRANSPORTUL UNUI MANECHIN PRIN TQRQRE DUS - ÎNTORS PE DISTANŢA DE 2x5 m (60 Kg)

  OBSTACOLUL NR. 7 TRECERE PE SUB UN OBSTACOL MARCAT

  - LUNGIME 6 M

  OBSTACOLUL NR. 8 ESCALADAREA UNUI OBSTACOL DE 1,60 h.

  2 m deplasare

  (lada gimnastică)

  10 m deplasare

  DISTANŢA ARUNCARE 10 m

  10 m deplasare

  OBSTACOLUL NR. 10

  ARUNCAREA MINGII DE HANDBAL LA ŢINTĂ, DISTANŢA 10 m...

  SOSIRE

  OBSTACOLUL NR. 11 DETENTĂ PE VERTICALĂ H=2,55

  OBSTACOLUL NR. 12

  NAVETĂ 12X20 m cu

  transport de jaloane.

  image

  image

  image

  (Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 177/2016)

  Anexa nr. 4

  Proba, normele şi baremele

  pentru evaluarea performanţei fizice pentru candidaţii la concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar

  al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale unităţilor subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar

   1. I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei fizice

    1. 1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun, prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. În situaţiile expres precizate în cadrul prezentei anexe candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde/obstacol. La final, penalizările acumulate sunt consemnate în borderou şi adunate la timpul cronometrat, rezultând timpul total. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat".

    2. 2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată condiţiilor de desfăşurare a probelor în sala de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

    3. 3. Este declarat „promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2'15". Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat"/„nepromovat") se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin.

    4. 4. Pe timpul şi după susţinera probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.

    5. 5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia "nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.

    6. 6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.

    7. 7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru executarea probei, pe timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuţiile greşite.

    8. 8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei.

     29

    9. 9. Înaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare.

     30

    10. 10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie şi se asigură gratuit.

    11. 11. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

    12. 12. Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezenţa a cel puţin doi martori din rândul candidaţilor.

    13. 13. Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea organizatorilor.

    14. 14. Traseul practic-aplicativ conţine un număr de 9 obstacole, având culoarul cu lăţimea de 2 metri.

    15. 15. Desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea membrilor subcomisiei/comisiei, cu acordul preşedintelui subcomisiei/ comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşura în condiţii normale. Candidaţii sunt anunţaţi cu privire la modificările apărute în Graficul concursului.

    16. 16. În situaţia în care, pe timpul executării probei, candidatul aduce modificări elementelor de delimitare ale culoarelor ce urmează a fi parcurse, acesta este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat".

     image

     1. START.

     La semnalul evaluatorului, candidatul, folosindu-se de un element ajutător, asigurat de organizator, ia poziţia „atârnat" la bara pentru tracţiuni, cu braţele întinse, cu priză la alegere. În momentul în care candidatul este în poziţia „atârnat" la bara pentru tracţiuni şi picioarele nu ating solul sau un alt punct de sprijin, evaluatorul dă comanda „START" şi implicit începe proba. Cronometrarea începe la prima mişcare de ascensiune a candidatului.

   2. II. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei:

  image

  1. 2. Tracţiuni la bară fixă (obstacolul nr. 1):

   Se execută obligatoriu 3 tracţiuni din poziţia „atârnat", cu braţele întinse, cu priză la alegere. O execuţie este corectă atunci când în poziţia atârnat cu braţele întinse, picioarele nu ating solul sau alt punct de sprijin, iar la ridicare bărbia depăşeşte nivelul barei. Evaluatorul numără cu voce tare execuţiile corecte. În situaţia unei execuţii incorecte, se precizează cu voce tare numărul de execuţii corecte efectuate până în acel moment.

   Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

   1. a. pierde priza la bară, cu ambele mâini;

   2. b. atinge solul;

   3. c. nu execută numărul obligatoriu de 3 (trei) tracţiuni.

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: bară tracţiuni poziţionată la înălţimea de 2,7 metri faţă de sol, un element ajutător care să permită candidatului luarea poziţiei „atârnat".

  2. 3. Deplasare 10 metri spre înainte.

  3. 4. Două rostogoliri succesive înainte, pe saltele (obstacolul nr. 2):

   Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care depăşeşte, în lateral, spaţiul saltelelor, la una dintre rostogoliri.

   Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

   1. a. refuză executarea rostogolirilor;

   2. b. depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară;

   3. c. execută o singură rostogolire;

   4. d. ocoleşte obstacolul.

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: 2 saltele de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare saltea are lungimea = 2 metri şi lăţimea = 1 metru.

  4. 5. Deplasare 5 metri spre înainte.

  5. 6. Deplasare în echilibru pe două bănci de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 3):

   Se ridică două greutăţi (gantere) depozitate în faţa a două bănci de gimnastică, se efectuează urcarea şi deplasarea pe băncile de gimnastică transportând ambele greutăţi, după parcurgerea acestora se coboară şi se depozitează greutăţile în spaţiile marcate pentru fiecare.

   În situaţia în care, pe timpul execuţiei, după urcarea pe banca de gimnastică, candidatul atinge solul, cade de pe aparat, scapă una sau ambele greutăţi, acesta este obligat să reia parcurgerea obstacolului de la început, prin urcarea pe banca de gimnastică cu transportul simultan al greutăţilor.

   Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care amplasează una sau ambele greutăţi, total sau parţial, în afara spaţiului marcat.

   Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

   1. a. refuză executarea deplasării cu transportul simultan al greutăţilor pe tot parcursul obstacolului;

   2. b. cade de pe obstacol a doua oară;

   3. c. scapă una sau ambele greutăţi a doua oară;

   4. d. răstoarnă banca pe timpul deplasării;

   5. e. ocoleşte obstacolul;

   6. f. refuză reluarea abordării obstacolului.

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: două gantere a câte 10 kilograme, depozitate fiecare într-un spaţiu marcat, cu dimensiunile de 0,50 metri X 0,50 metric, simetric pe direcţia de deplasare, la distanţa de un metru înaintea primei bănci dintr-un ansamblu de două bănci de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare bancă are lungimea de 3 metri, lăţimea de 0,26 metri şi înălţimea de 0,35 metri. Spaţiile de depozitare finale au dimensiunea de 0,50 metri X 0,50 metri şi sunt marcate simetric pe direcţia de deplasare, la distanţa de un metru.

  6. 7. Ocolire jalon prin stânga.

  7. 8. Deplasare un metru spre înainte.

  8. 9. Deplasare prin „aparatul de trecere prin spaţii înguste (tunel)" (obstacolul nr. 4):

   Candidatul se apleacă şi se deplasează prin obstacolul marcat, printr-un procedeu la alegere. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în situaţia în care nu execută trecerea prin aparatul de trecere prin spaţii înguste.

   31

   Caracteristici tehnice ale obstacolului: tunel acoperit, închis la intrare şi ieşire cu material textil opac, cu înălţimea = 0,70 metri, lăţime = 0,70 metri, lungime = 10 metri.

   32

  9. 10. Deplasare 8 metri spre înainte.

  10. 11. Săritură în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 5):

   Din alergare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

   1. a. nu efectuează bătaia pe ambele picioare;

   2. b. se sprijină pe obstacol cu o singură mână;

   3. c. atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor de sprijin a săriturii;

   4. d. atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

    1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

    2. b. se opreşte în faţa obstacolului;

    3. c. dărâmă obstacolul;

    4. d. aterizează tot la locul de desprindere a săriturii;

    5. e. încalecă sau/şi se caţără pe obstacol;

    6. f. rămâne pe obstacol;

    7. g. reia elanul;

    8. h. ocoleşte obstacolul.

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: capra de gimnastică cu înălţimea = 1,30 metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, grosime = 3-5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

  11. 12. Deplasare 2 metri spre înainte.

  12. 13. Ocolire jalon prin dreapta.

  13. 14. Deplasare 7 metri spre înainte.

  14. 15. Trecere prin săritură peste saltea (obstacolul nr. 6):

   Din deplasare, candidatul execută trecerea prin săritură peste o saltea de gimnastică. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii:

   1. a. atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;

   2. b. calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare.

    Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

    1. a. refuză să execute săritura;

    2. b. calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa;

    3. c. parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;

    4. d. ocoleşte obstacolul.

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: saltea de gimnastică lungime = 2 metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3-5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lăţimea de 2 centimetri.

  15. 16. Deplasare 5 metri spre înainte.

  16. 17. Trecere peste calul de gimnastică fără mânere (obstacolul nr. 7):

   Candidatul execută trecerea peste calul aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează şi continuă deplasarea.

   Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

   1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

   2. b. dărâmă obstacolul;

   3. c. trece pe sub obstacol;

   4. d. reia elanul;

   5. e. ocoleşte obstacolul.

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: cal de gimnastică înălţime = 1,50 metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, grosime

    = 3-5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.

  17. 18. Deplasare 5 metri spre înainte.

  18. 19. Ocolire jalon prin stânga.

  19. 20. Transportul a trei stingătoare tip P6 (obstacolul nr. 8):

   Candidatul se deplasează 20 metri, ridică un stingător tip P6, aflat într-un spaţiu marcat şi se deplasează cu acesta înapoi pe distanţa de 20 metri, ocoleşte jalonul prin stânga, se deplasează pe distanţa de 20 metri şi depune stingătorul P6 în poziţie verticală în spaţiul marcat corespunzător, urmând a reveni şi a proceda la fel şi cu celelalte două stingătoare P6.

   Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

   1. a. stingătorul P6 nu este aşezat corespunzător, candidatul continuând traseul cu atingerea următorului stingător P6;

   2. b. refuză parcurgerea distanţei precizate;

   3. c. ocoleşte obstacolul;

   4. d. nu depune stingătorul P6 în mod corect, în poziţie verticală şi începe executarea următorului obstacol.

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: 3 (trei) stingătoare P6 încărcate, cu greutatea de 9,5 kilograme fiecare.

  20. 21. Ocolire jalon prin dreapta.

  21. 22. Deplasare 10 metri spre înainte.

  22. 23. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):

   Din deplasare, candidatul se poziţionează în dreptul capului manechinului, cu spatele la direcţia de deplasare, ridică manechinul, execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini şi transportă manechinul cu spatele pe direcţia de deplasare, baza manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 10 metri, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea până la linia de sosire, manechinul trebuind să depăşească în totalitate linia de sosire.

   Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde o singură dată, în situaţia în care, pe timpul deplasării, nu menţine priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. În situaţia în care candidatul cade sau scapă manechinul, acesta este obligat să execute din nou priza pe sub axile, cu ambele mâini, fără penalizare.

   33

   Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „nepromovat" în următoarele situaţii:

   34

   1. a. refuză parcurgerea obstacolului;

   2. b. refuză reluarea prizei pe sub axile;

   3. c. trece linia de sosire fără manechin.

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: manechin de înălţime = minim 1,60 metri şi greutate = 60 kilograme. Manechinul este poziţionat cu capul pe sensul de deplasare şi cealaltă extremitate pe linia de demarcaţie a începutului obstacolului.

  23. 24. SOSIRE. Evaluatorul opreşte cronometrul în momentul în care manechinul transportat de candidat depăşeşte în totalitate linia de sosire, moment ce marchează finalul traseului.

  75$6(8 $3/, $7,9

  2 P

  626,5(

  10 P

  2 P

  10 P

  2%67$ 2/8/ 15.9

  75$1632578/ 818,

  0$1( +,1 35,1

  7Æ5Æ5(

  10 P

  /2 0$5 $7 '( '(32=,7$5( 67,1*Ă72$5(

  7,3 36

  2%67$ 2/8/ 15.8

  75$1632578/ $ 75(,

  67,1*Ă72$5( 7,3 36

  20 P

  20 P

  24 P

  2%67$ 2/8/ 15.6

  7 P 75( (5( 35,1 5 P

  6Ă5,785Ă 3(67(

  6$/7($ (2 P)

  2%67$ 2/8/ 15.7

  75( (5( 3(67( $/8/ 5 P

  2 P

  '( *,01$67, Ă )Ă5Ă

  0Æ1(5(

  + 1 50P

  2 P

  2%67$ 2/8/ 15.5

  6Ă5,785Ă Ì1 635,-,1

  '(3Ă57$7 3(67(

  $35$ '( *,01$67, Ă (+ 1 30P)

  8 P

  26 P

  2%67$ 2/8/ 15 4

  '(3/$6$5( 35,1 $3$5$78/ '( 75( (5( 35,1 63$܉,, Ì1*867( (781(/)

  (10 P) 1 P

  2%67$ 2/8/ 15.1

  75$ ğ,81, /$

  %$5Ă ),;Ă

  67$57

  10 P

  2%67$ 2/8/ 15.2 '28Ă 52672*2/,5, 68 (6,9( Ì1$,17(

  3( 6$/7(/( 4 P

  2%67$ 2/8/ 15.3

  5 P

  '(3/$6$5($ Ì1 ( +,/,%58 3( 2 %Ă1 , '(

  2P

  *,01$67, Ă 8 75$163257 '( *5(87Ă܉,

  6 P

  35

  1P 1P

  29P

  image

  Anexa nr. 5

  (Anexa nr. 38 la Ordinul nr. 177/2016)

  Fişă de interviu pentru posturi de conducere de Nivel IV

  Postul pentru care se candidează                                       

  Candidat                                                        

  Capitolul I - Aprecierea cunoştinţelor profesionale

  1. 1. Pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs, comisia elaborează 3 întrebări pentru evaluarea capacităţii candidatului de a aplica în activitatea practică cunoştinţele profesionale.

  2. 2. Întrebările se formulează în mod aplicat şi nu în sensul prezentării de către candidat a unor prevederi din actele normative menţionate în bibliografie.

  3. 3. Răspunsul complet la fiecare întrebare se punctează cu 3 puncte şi se acordă 1 punct din oficiu.

  Întrebarea 1

  image

  image

  image

  Răspuns

  image

  image

                                                                                             . Punctaj    /3

  Întrebarea 2

  image

  image

  image

  Răspuns

  image

  image

                                                                                             . Punctaj    /3

  Întrebarea 3

  image

  image

  image

  Răspuns

  image

  image

                                                                                             . Punctaj    /3

  Notă finală   /10 (inclusiv 1 punct din oficiu)

  Capitolul II - Evaluarea proiectului managerial NU SE EVALUEAZĂ LA ACEST NIVEL

  Capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere precum şi a

  motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului NU SE EVALUEAZĂ LA ACEST NIVEL

  Notă finală la proba interviului: Notă Capitolul I

  Concluzii:                                                                     

  image

  Membru al comisiei de concurs, desemnat prin Ordinul inspectorului             nr.

                 /            Grad, nume, prenume Semnătură

  image

  (Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 177/2016)

  38

  Anexa nr. 6

  - Model -

  image

  cu rezultatele obţinute de candidaţi în cadrul probei de evaluare a performanţelor fizice la concursurile

  pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale MAI care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar, precum şi pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepţia celor din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale unităţilor subordonate acestuia

  TABEL CENTRALIZATOR

  NR

  NUME, PRENUMELE TATĂLUI, PRENUME

  NUMĂR LEGITIMAŢIE CONCURS

  TRASEU PRACTIC - APLICATIV (3'20'' )

  CALIFICATIV

  SEMNĂTURĂ

  PENALIZĂRI ÎN SECUNDE

  (nr. obstacol)

  TIMP

  TOTAL PENALIZĂRI

  (secunde)

  TIMP FINAL

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1.

  IONESCU Ion ADRIAN

  0023

  X

  X

  3"23""

  6

  3"29""

  NEPROMOVAT

  2.

  RADU Dan VALENTIN

  0024

  X

  X

  X

  X

  3"20""

  12

  3"32""

  NEPROMOVAT

  3.

  GEORGE Ion ALIN

  0025

  3"10""

  ------------

  3"10""

  PROMOVAT

  4.

  TĂNASE Doru BOGDAN

  0026

  X

  3"10""

  3

  3"13""

  PROMOVAT

  Notă: „X" - penalizare 3 secunde;

  „E" - eliminat din concurs.

  PREŞEDINTELE SUBCOMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR FIZICE

  image

  MEMBRII SUBCOMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR FIZICE

  1.                   

  2.                   

  3.                   

  4.                   

  PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS, SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

  image image

  image

  (Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 177/2016)

  Anexa nr. 7

  - Model -

  TABEL CENTRALIZATOR

  cu rezultatele obţinute de candidaţi în cadrul probei de evaluare a performanţelor fizice la concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

  şi ale unităţilor subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar

  Nr. crt.

  Numele, prenumele tatălui şi prenumele

  Număr legitimaţie concurs

  TRASEU PRACTIC-APLICATIV

  Rezultat

  Semnătură

  Ob.1

  Ob.2

  Ob.3

  Ob.4

  Ob.5

  Ob.6

  Ob.7

  Ob.8

  Ob.9

  Timp cronometrat

  Total

  penalizări (secunde)

  Timp total

  1

  AIOANEI Ion VASILE

  1

  X

  X

  2"10""

  6

  2"16""

  Nepromovat

  2

  GHEORGHE Vasile GHEORGHE

  2

  E

  Nepromovat

  3

  GHEORGHE Gheorghe VASILE

  3

  X

  2"12""

  3

  2"15""

  Promovat

  4

  FLOREA Eduard GIANI

  4

  2"10""

  0

  2"10""

  Promovat

  Notă: „X" - penalizare 3 secunde;

  „E" - eliminat din concurs.

  PRE'EDINTELE SUBCOMISIEI DE EVALUARE A PERFORMAN'ELOR FIZICE

  image

  MEMBRII SUBCOMISIEI DE EVALUARE A PERFORMAN'ELOR FIZICE

  1.                 

  2.                 

  3.                 

  4.                 

  39

  PRE'EDINTELE COMISIEI DE CONCURS, SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

  image image