ORDIN nr. 1.052/620/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.052 din 5 iulie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 620 din 28 iunie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 8 iulie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 8.669/2019 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 851 din 28.06.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 246 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 247, 248, 394, 395, 588 și 589 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „247W08257001J01XD01METRONIDAZOLUMFLAGYL (vezi J01XD01)COMPR. FILM.250 mgLABORATOIRE AVENTISFRANȚACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF200,2835000,3830000,000000
  248W63535001J01XD01METRONIDAZOLUMFLAGYL 250 mg (vezi P01AB01)COMPR. FILM.250 mgSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF200,2835000,3830000,000000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  394W14087002J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 150 mgCAPS.150 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 60 CAPS. (BLIST. AL/AL )P-RF/R6020,50420023,1126006,176900
  395W14088001J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 200 mgCAPS.200 mgBRISTOL-MYERS SQUIBBMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PEID CU 1 SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII, DIN POLIPROPILENĂ X 60 CAPS.P-RF/R6021,38460024,0721996,447301
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  588W65567002J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 150 mgCAPS.150 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 60 CAPS. (BLIST. AL/AL 6X1)PR6020,50420023,1126006,176900
  589W65568001J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 200 mgCAPS.200 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. PEID CU 1 SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII, DIN POLIPROPILENĂ X 60 CAPS.PR6021,38460024,0721996,447301“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 592 se introduc paisprezece noi poziții, pozițiile 593-606, cu următorul cuprins:
  593W60469002J01CF04OXACILLINUMOXACILINĂ ATB 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF504,1470005,0626000,000000
  594W60469004J01CF04OXACILLINUMOXACILINĂ ATB 1000 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF104,2980005,6220000,000000
  595W60468002J01CF04OXACILLINUMOXACILINĂ ATB 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF503,8280004,6732000,000000
  596W60468004J01CF04OXACILLINUMOXACILINĂ ATB 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF103,9670005,1890000,000000
  597W58901004J01CR01AMPICILLINUM + SULBACTAMAMPIPLUS 1000 mg/500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/ 500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 25 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR, PRF2514,39000017,2112000,000000
  598W58901003J01CR01AMPICILLINUM + SULBACTAMAMPIPLUS 1000 mg/500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/ 500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR, PRF1014,50900017,7130000,000000
  599W58901001J01CR01AMPICILLINUM + SULBACTAMAMPIPLUS 1000 mg/500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/ 500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR, PRF115,03000018,9607201,359280
  600W59739004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF107,95200010,0550000,000000
  601W59739001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF18,09000010,9400000,000000
  602W59739005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 25 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF257,8100009,5344000,000000
  603W63876017J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX 400 mgCOMPR. FILM.400 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 1 BLIST. TRANSPARENT PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF54,3776005,9160003,826000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 172 se introduc patru noi poziții, pozițiile 173-176, cu următorul cuprins:
  „173W59739004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF107,95200010,0550000,000000
  174W59739001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF18,09000010,9400000,000000
  175W59739005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1000 mg/200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 25 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF257,8100009,5344000,000000
  176W63876017J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX 400 mgCOMPR. FILM.400 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 1 BLIST. TRANSPARENT PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF54,3776005,9160003,826000“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 76, 86, 508, 509 și 564 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 10, 12, 13, 211, 212, 469 și 470 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „10W62548005L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG BENDAMUSTINĂPR5493,614000545,6700000,000000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  12W63064006L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA MYLAN2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 50 ML CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂPR5592,336800654,80400013,880000
  13W62432006L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂPR5562,900000621,1920000,000000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  211W64381001L01XC03TRASTUZUMABUM **1HERCEPTIN 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 150 MG TRASTUZUMABPR11.932,6000002.152,32000071,970000
  212W07881001L01XC03TRASTUZUMABUM **1HERCEPTIN 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.932,6000002.152,32000071,970000
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  469W64949001L03AA13PEGFILGRASTIMUM**PELGRAZ 6 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR12.540,1840002.814,58800058,852000
  470W51563001L03AA13PEGFILGRASTIMUM**NEULASTA 6 mgSOL. INJ.6 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE X BLISTER X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR12.540,1840002.814,588000721,582000“
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 572 se introduc patru noi poziții, pozițiile 573-576, cu următorul cuprins:
  „573W65273001L01XC03TRASTUZUMABUM **1OGIVRI 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE X 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 15 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC LAMINAT CU FILM DE FLUOROREZINĂ CONȚINÂND TRASTUZUMAB 150 MGPR11.610,5000001.793,6000000,000000
  574W62995001L01XE12VANDETANIBUM **1 ΩCAPRELSA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGENZYME EUROPE B.V.OLANDABLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 COMPRIMATE FILMATEPR30209,373000229,4886660,000000
  575W64278001L01XX02ASPARAGINAZUMKIDROLASE 10000 U.I.PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.10000 U.I.DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ.PR10410,833000451,6240000,000000
  576W65254001L03AA13PEGFILGRASTIMUM**ZIEXTENZO6 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR12.116,8200002.345,4900000,000000“
  8. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 17 se introduc două noi poziții, pozițiile 18-19, cu următorul cuprins:
  18W64873001L04AA34ALEMTUZUMABUM **1 ΩLEMTRADA 12 mgCONC. PT. SOL. PERF.12 mg/1,2 mlSANOFI BELGIUMBELGIACUTIE CU 1 FLACON X 12 MG/1,2 MLPR130.894,82000033.713,5500000,000000
  19W60450001L04AA34ALEMTUZUMABUM **1 ΩLEMTRADA 12 mgCONC. PT. SOL. PERF.12 mg/1,2 mlGENZYME THERAPEUTICS LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON X 12 MG/1,2 MLPR130.894,82000033.713,5500000,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.3: „Hipertensiune pulmonară“, după poziția 22 se introduce o nouă poziție, poziția 23, cu următorul cuprins:
  „23W64746001G04BE03SILDENAFILUM**REVATIO 20 mgCOMPR. FILM.20 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90 COMPR. FILM.PR9010,26566611,6134440,000000“
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziția 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „11W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR53,0860004,1720000,000000“
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, poziția 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „16W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR53,0860004,1720000,000000“
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, poziția 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „9W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR53,0860004,1720000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iulie 2019.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana Lukacs
  ----