HOTĂRÂRE nr. 163 din 13 martie 2000privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a pădurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 27 martie 2000    În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a pădurilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăNORMA 13/03/2000