HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 20 decembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 28 decembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului muncii și justiției sociale un model de convenție privind transportul persoanelor cu handicap, denumită în continuare Convenția.  +  Articolul 3Biletele de călătorie gratuită aferente anului 2018 vor putea fi utilizate și în luna ianuarie a anului 2019.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 20 decembrie 2018.Nr. 1.017.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelorcu handicap