ORDIN nr. 27 din 6 martie 2000pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat şi a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 24 martie 2000    Preşedintele Consiliului Concurentei,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum şi ale art. 6 alin. (2), ale art. 20 şi ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma aprobării în plenul Consiliului Concurentei şi avizului Consiliului Legislativ se pun în aplicare următoarele regulamente: a) Regulamentul privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat; b) Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prin grija Secretariatului general al Consiliului Concurentei, prezentul ordin şi regulamentele vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,VIOREL MUNTEANUREGULAMENT 06/03/2000REGULAMENT 06/03/2000