HOTĂRÂRE nr. 19 din 3 iulie 2019pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 3 iulie 2019  În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, ale art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (2)-(4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe numesc în Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 11 octombrie 2019, membrii prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 iulie 2019.Nr. 19.  +  ANEXĂConsiliul de administrație al Băncii Naționale a României1. Isărescu Mugurel Constantin - președinte al Consiliului de administrație și guvernator al Băncii Naționale a României2. Georgescu Florin - vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României3. Badea Leonardo - membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României4. Nicolăescu Gheorghe-Eugen - membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României5. Bálint Csaba - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României6. Gherghina Gheorghe - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României7. Popa Cristian - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României8. Rușanu Dan-Radu - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României9. Stoenescu Virgiliu-Jorj - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României-----