HOTĂRÂRE nr. 187 din 17 martie 2000privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 21 martie 2000    În temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se interzice producerea, comercializarea sau importul produselor ce imita produsele alimentare, fără a fi astfel de produse, şi care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor.  +  Articolul 2Produsele prevăzute la art. 1 sunt cele care, deşi nu sunt produse alimentare, având forma, miros, culoare, prezentare, ambalaj, eticheta, volum sau mărime atractive pentru consumatori, în special pentru copii, pot fi confundate cu produsele alimentare şi, în consecinţa, prin introducerea în gura sau prin inghitirea lor pot provoca ranirea, intoxicarea, otravirea, iritarea, perforarea sau obstructia aparatului digestiv.  +  Articolul 3Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri imitatiile de produse alimentare utilizate ca obiecte de decor în cadrul spaţiilor comerciale, precum şi imitatiile din domeniul jucariilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 700.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 5Contravenţiei prevăzute la art. 4 îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţa, la producător sau la importator, precum şi în unităţi vamale şi depozite angro.  +  Articolul 7În cazul depistarii unor produse periculoase în sensul prevederilor art. 2, organul constatator, în afară aplicării sancţiunii prevăzute la art. 4, va dispune retragerea de pe piaţa a produselor respective şi va lua măsuri în vederea interzicerii producerii, comercializării sau importului acestora.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Directorul generalal Oficiului pentruProtecţia Consumatorilor,Corneliu Eliade Mihailescup. Ministrul industrieişi comerţului,Ioan Roman,secretar de stat-----