HOTĂRÂRE nr. 440 din 25 iunie 2019pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și pentru modificarea secțiunii A din anexa la aceasta
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ITermenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările ulterioare, se prelungește până la data de 31 decembrie 2019.  +  Articolul IISecțiunea A ,,Programe naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății’’ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La punctul I „Programele naționale de boli transmisibile“, subpunctul 3 „Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA“ va avea următorul cuprins:3. Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDAObiective:a) reducerea răspândirii infecției HIV/SIDA prin acțiuni specifice de prevenire, precum și prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecția HIV/SIDA și a persoanelor infectate HIV simptomatice;b) reducerea morbidității asociate cu infecția HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecție HIV/SIDA;c) dezvoltarea și adoptarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV în comunitate.2. La punctul IV „Programele naționale de boli netransmisibile“, subpunctele 1, 2 și 4 vor avea următorul cuprins:1. Programul național de depistare precoce a cancerului în regim de screening organizatStructură:1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă, în regim de screening populațional;2. Subprogramul de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali la pacienții din grupele de risc, în regim de screening selectiv.2. Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatricăObiective:a) prevenirea depresiei și suicidului;b) promovarea sănătății mintale la locurile de muncă;c) asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii și adolescenți;d) creșterea capacității sistemului de a aborda problematica consumului de alcool prin elaborarea și implementarea de intervenții specifice;e) creșterea nivelului de competențe ale specialiștilor care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate și al calității serviciilor medicale acordate acestora;f) creșterea nivelului de abilități și cunoștințe ale părinților și familiilor persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.Obiective:– Reducerea poverii cancerului în populație prin depistarea în faze incipiente de boală……………………...................................………………………4. Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de riscObiectiv:– Îmbunătățirea depistării deficitului de vitamină D la pacienții din grupele de risc
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 25 iunie 2019.Nr. 440.-----