HOTĂRÂRE nr. 358 din 30 mai 2019privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 26 iunie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Ministerul Turismului și Ministerul Mediului coordonează, potrivit domeniului de competență, implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029, iar autoritățile implicate contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor propuse prin aceasta.  +  Articolul 3În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, planul de acțiune avut în vedere pentru implementarea obiectivelor propuse prin Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 mai 2019.Nr. 358.  +  ANEXĂSTRATEGIE NAȚIONALĂde dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029