DECRET nr. 506 din 16 decembrie 1970pentru modificarea Decretului nr. 784/1969, aprobat prin Legea nr. 69/1969, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, completat prin Decretul nr. 126/1970, aprobat prin Legea nr. 23/1970
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 143 din 16 decembrie 1970    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Articolul 18 din Decretul nr. 784/1969, aprobat prin Legea nr. 69/1969, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, se modifica după cum urmează: "Art. 18 - Ministerul are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, trei adjuncţi ai ministrului, controlorul revizor general cu grad de adjunct al ministrului şi un secretar general.Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului, controlul revizor general şi secretarul general se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile lor se stabilesc de colegiul ministerului".  +  Articolul 2În raport de modificările articolului 18, se modifica corespunzător şi art. 9 lit. a) şi art. 14, după cum urmează:"Art. 9 - Colegiul ministerului se compune din: a) ministru, primul-ministru al ministrului, adjunctii ministrului, controlorul revizor general şi secretarul general""Art. 14 - Între şedinţele colegiului, ministrul împreună cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului, controlorul revizor general şi secretarul general dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii ministerului şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărârilor colegiului".  +  Articolul 3Anexa nr. 4 la Decretul nr. 126/1970, aprobat prin Legea nr. 23/1970, pentru completarea Decretului nr. 784/1969, aprobate prin Legea nr. 69/1969, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, se modifica potrivit anexei*) la prezentul decret.---------- Notă *) Anexa se comunică celor interesaţi.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU-----