ORDIN nr. 1.133 din 18 iunie 2019pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iunie 2019    Având în vedere: – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 93.721 din 11.06.2019,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare,ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat emite următorul ordin:  +  Articolul ISchema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 și 1.080 bis din 20 decembrie 2018, se modifică după cum urmează: – La punctul 6 subpunctul 6.8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:6.8 (1) După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanțare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanțare (anexa nr. 9 la prezenta procedură). Termenul-limită de semnare a acordurilor de finanțare este 12 iulie a anului în care au fost acceptate de principiu la finanțare, pentru dosarele admise în buget, și 15 noiembrie a anului în care au fost acceptate de principiu la finanțare, pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget.MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de minimis aferente acordurilor de finanțare.  +  Articolul IIDirecția de antreprenoriat și programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și agențiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
    Ștefan-Radu Oprea
    București, 18 iunie 2019.Nr. 1.133.-----