RECTIFICARE nr. 214 din 9 aprilie 2019referitoare la Decizia Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iunie 2019    La Decizia Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 iunie 2019, se face următoarea rectificare:– în titlu și în tot cuprinsul actului jurisdicțional, în loc de: „Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor“ se va citi: „Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor“.----