ORDIN nr. 520 din 28 mai 2019privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019  Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 439/CB/19.03.2019 pentru aprobarea proiectului de ordin privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia,ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (4) și ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizul Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 70.886 din 22.05.2019,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul IV, tabelul I se modifică și va avea următorul cuprins:Tab 1 - Cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate
  Tip material**)Cantitatea introdusă pe piața națională (kg)Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizați (kg)Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată în mod individual (kg)
  Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operațiune decât reciclarea (kg)Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)
  ab = c + dcdef
  Plastic,
  din care PET
  Sticlă
  Metal,
  din care AL
  Hârtie/Carton
  Lemn
  TOTAL
  **) Se completează: materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.
  2. La anexa nr. 2, capitolul I, secțiunea a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-a Data privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabiliÎn coloana a «Tip material» din Tab 1 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.În coloana b «Cantitatea introdusă pe piața națională (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.În coloana c «Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizați (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională în perioada de raportare de operatorii economici responsabili, pentru care s-a transferat, prin contract, responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de raportare. În coloana d «Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în cazul cărora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare în mod individual, în perioada de raportare.În coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată în mod individual (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual, astfel:a) în coloana e «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin altă operațiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare, realizate în mod individual. Programul de asistență va prelua cantitățile înscrise în coloana e «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» în Tab 2;b) în coloana f «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)» din tabelul Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare, realizate în mod individual. Programul de asistență va prelua cantitățile înscrise în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)» în Tab 3.Coloana e din tabelul Tab 1 referitoare la «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» se detaliază în tabelul Tab 2, după cum urmează:a) în coloana «Tip material» din tabelul Tab 2 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent;b) în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat de operatorul economic colector, în perioada de raportare;c) în coloana «CUI colector deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;d) în coloana «Nr./dată contract prestare servicii» din tabelul Tab 2 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;e) în coloana «Nr./dată document prestare servicii» din tabelul Tab 2 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar;f) în coloana «CUI valorificator deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, pe tip de material, care a realizat respectiva operațiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului economic responsabil.Coloana f din tabelul Tab 1 referitoare la «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)» se detaliază în tabelul Tab 3, după cum urmează:a) în coloana «Tip material» din tabelul Tab 3 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent;b) în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin reciclare, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat, de operatorul economic colector, în perioada de raportare;c) în coloana «CUI colector deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, pe tip de material, în vederea valorificării prin reciclare, conform prevederilor legale;d) în coloana «Nr./dată contract prestare servicii» din tabelul Tab 3 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale;e) în coloana «Nr./dată document prestare servicii» din tabelul Tab 3 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data facturii de prestare servicii emisă, în conformitate cu prevederile legale, de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar;f) în coloana «CUI reciclator deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, pe tip de material, care a realizat respectiva operațiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil.În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantități de ambalaje sau deșeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.3. La anexa nr. 2, capitolul III, punctul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională; cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele în mod individual; cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele prin transferul responsabilității către operatori economici autorizați; cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, realizate în mod individual; cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare în mod individual. Aceste cantități se declară în vederea stabilirii diferenței dintre obiectivul anual de realizat în mod individual și cel efectiv realizat în mod individual. Declarațiile se completează și se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 28 mai 2019.Nr. 520.------