RECTIFICARE nr. 1.686 din 8 mai 2019referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.686/2019
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 11 iunie 2019    În cuprinsul anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.686/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 23 mai 2019, se fac următoarelerectificări:– în tabel, coloana a treia, la titlu, în loc de: „Contract de lucrări/servicii/alte“ se va citi: „Contract de lucrări/servicii/alte cheltuieli (inclusiv acte adiționale)“;– în tabel, coloana a treia, rândul trei, în loc de: „3 = 1 – 2“ se va citi: „3“;– în textul de sub tabel, în loc de: „…nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare,…“ se va citi: „…nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare,…“.----