DECIZIE nr. 741 din 30 mai 2019privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității pentru o perioadă de 3 ani a Societății ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 11 iunie 2019    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, și ale art. 37 alin. (3) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, în cadrul ședinței din data de 21.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Nota SA - DSCISG nr. 2.161/06.05.2019 de aprobare a rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum și a cererii de suspendare a activității societății, cu sediul social în municipiul București, Str. Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cu numărul RBK 486/12.06.2008, reprezentată legal de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, administrator/director general al societății,și a constatat următoarele:1. Prin Decizia asociaților Societății ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nr. 2/1.11.2018 s-a hotărât: aprobarea suspendării temporare a activității societății pe o durată de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.11.2018 până la data de 1.11.2021.2. În vederea aprobării suspendării activității Societății ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat un control inopinat la societate în vederea verificării respectării prevederilor art. 37 alin. (3) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări. În urma verificării, prin sondaj, a documentelor solicitate și puse la dispoziție de către reprezentantul legal al societății s-a constatat că:– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu a mai notificat asigurații (clienții) cu privire la faptul că aceasta își suspendă temporar activitatea pe o durată de 3 ani, având în vedere că, la data emiterii Deciziei asociaților nr. 2/01.11.2018, brokerul nu mai avea în vigoare niciun contract de intermediere cu societăți de asigurare și reasigurare și nicio poliță de asigurare în derulare;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a notificat asigurătorii cu care a avut raporturi contractuale cu privire la intenția de suspendare a activității pe o perioadă de 3 ani;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a solicitat societăților de asigurare informații cu privire la situația decontărilor și a formularelor cu regim special;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanțelor de judecată cu societăți de asigurare/intermediari în asigurări/clienți sau foști clienți/angajați sau foști angajați/asistenți în brokeraj/alte persoane fizice/juridice, în legătură cu activitatea de intermediere în asigurări;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are nicio persoană înregistrată în Registrul personalului propriu și nicio persoană înscrisă în Jurnalul asistenților în brokeraj persoane fizice și/sau juridice, deschise la Autoritatea de Supraveghere Financiară;– Societatea ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite față de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcționare.Față de motivele de fapt și de drept arătate, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, și cu prevederile art. 37 alin. (3) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări se aprobă, la cerere, suspendarea activității pentru o perioadă de 3 ani a Societății ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, Strada Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cu numărul RBK 486/12.06.2008, reprezentată legal de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, administrator/director general al societății.  +  Articolul 2(1) După data suspendării activității, Societății i se interzice desfășurarea activității de distribuție de asigurări, așa cum este definită în Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare.(2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorității de Supraveghere Financiară reluarea/încetarea activității de distribuție. (3) Reluarea activității Societății se va dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 65 alin. (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări și produce efecte începând cu data publicării.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Leonardo Badea
    București, 30 mai 2019.Nr. 741.-----