ORDIN nr. 841/528/2019pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 841 din 4 iunie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 528 din 30 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 7 iunie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 7.097 din 4.06.2019 al Ministerului Sănătății și nr. MSSM 1.782 din 30.05.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 205, 313-315, 386, 394, 396, 431, 456 și 554 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „205W52445001J01MA03PEFLOXACINUMPEFLOXACIN LAROPHARM 400 mgCOMPR. FILM.400 mgLAROPHARM S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF102,2530003,0450000,000000
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  313W64073003J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1411,76171414,35885714,261143
  314W64073005J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885711,730785
  315W64073008J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5611,76171414,35885710,465428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  386W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM **VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  394W14087002J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 150 mgCAPS.150 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 60 CAPS. (BLIST. AL/AL )P-RF/R6026,28766629,2895000,000000
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  396W53181001J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 300 mgCAPS.300 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.P-RF/R3037,03000041,88880013,207866
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  431W63292001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL **1TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM.PR3012,25200014,8806660,000000
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  456W61528001J05AR02ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM **KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST.ALB-OPAC PVC-PVDC/AL )PR3024,24199927,94960023,373066
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  554W65115001J05AR02ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM **KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST.ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE)PR3024,24199927,94960023,373066“
  2. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 584 se introduc opt noi poziții, pozițiile 585 - 592, cu următorul cuprins:
  585W65279001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID SR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.PRF51,5780002,1325700,653430
  586W64585001J01XD01METRONIDAZOLUMMETRONIDAZOL VIOSER 500 mg/100 mlSOL. PERF.500 mg/100 mlVIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRYGRECIACUTIE CU 1 FLAC. PEJD X 100 ML SOL. PERF.PRF14,0300005,4500000,000000
  587W65054001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 PUNGI (EXCEL SAU FREEFLEX) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ GATA DE UTILIZARE, FĂRĂ LATEX X 300 ML SOL. PERF.PR10114,492000128,6110000,000000
  588W65567002J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 150 mgCAPS.150 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X60 CAPS. (BLIST. AL/AL 6X1)PR6026,28766629,2895000,000000
  589W65568001J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 200 mgCAPS.200 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. PEID CU 1 SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII, DIN POLIPROPILENA X 60 CAPS.PR6027,41616630,5195000,000000
  590W64138001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR MYLAN 300 mgCAPS.300 mgMYLAN MEDICAL S.A.S.FRANȚACUTIE CU FLACON X30 CPSPR3030,85833334,9073330,000000
  591W65569001J05AE08ATAZANAVIRUMREYATAZ 300 mgCAPS.300 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3037,03000041,88880013,207866
  592W64747004J05AR02ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM **ABACAVIR/LAMIVUDINA MYLAN 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3020,20166623,2913330,000000
  3. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 170 se adaugă două noi poziții, pozițiile 171 și 172, cu următorul cuprins:
  „171W65279001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID SR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.PRF51,5780002,1325700,653430
  172W65054001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 PUNGI (EXCEL SAU FREEFLEX) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ GATA DE UTILIZARE, FĂRĂ LATEX X 300 ML SOL. PERF.PR10114,492000128,6110000,000000“
  4. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 82 și 195 se abrogă. 5. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 10, 12, 13, 266-283 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  10W62548005L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG BENDAMUSTINAPR5135,508800156,861600388,808400
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  12W63064006L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 50 ML CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINAPR5135,508800156,861600511,822400
  13W62432006L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINAPR5135,508800156,861600464,330400
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  266W63901001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3061,00000067,7616660,000000
  267W63228001L01XE03ERLOTINIBUM **1VARLOTA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF3073,20000081,31399932,313001
  268W64299002L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB HEATON 100 mgCOMPR. FILM.100 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,31399965,693334
  269W64328001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB ZENTIVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,31399955,049334
  270W64328002L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB ZENTIVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,31399955,049334
  271W63790001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB GLENMARK 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,31399955,038334
  272W64000001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB SANDOZ 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSANDOZ S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,31399932,315667
  273W42501001L01XE03ERLOTINIBUM **1TARCEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 30 COMPR. FILM., (BLIST. AL/PVC)P-RF/R3073,20000081,313999132,332334
  274W64407001L01XE03ERLOTINIBUM **1TARCEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3073,20000081,313999132,332334
  275W63902001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB MYLAN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3081,00000089,5616660,000000
  276W63229001L01XE03ERLOTINIBUM **1VARLOTA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF3097,200000107,47399964,306334
  277W64300002L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB HEATON 150 mgCOMPR. FILM.150 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3097,200000107,47399973,325001
  278W64329001L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB ZENTIVA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3097,200000107,47399961,776334
  279W64329002L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB ZENTIVA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3097,200000107,47399961,776334
  280W63791001L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB GLENMARK 150 mgCOMPR. FILM.150 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3097,200000107,47399961,769001
  281W64001001L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB SANDOZ 150 mgCOMPR. FILM.150 mgSANDOZ S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3097,200000107,47399933,561667
  6. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 563 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 564-572, cu următorul cuprins:
  564W65002006L01AA09BENDAMUSTINUM**1BENDAMUSTINA KABI 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA SRLROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML CARE CONȚINE 100 MG BENDAMUSTINAPR5112,924000130,7180000,000000
  565W65565002L01XC11IPILIMUMABUM**1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 40 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB)PR161.909,92000067.520,0500000,000000
  566W65565001L01XC11IPILIMUMABUM**1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (50 MG IPILIMUMAB)PR115.499,98000016.933,1500000,000000
  567W65560002L01XC17NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR16.328,5000006.936,2200000,000000
  568W65560001L01XC17NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 40 MG CONC. PT. SOL. PERF.PR12.549,4000002.817,0000000,000000
  569W65564001L01XE06DASATINIBUM**1SPRYCEL 100 mgCOMPR. FILM.100 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30427,907000467,6910000,000000
  570W65561001L01XE06DASATINIBUM**1SPRYCEL 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR6096,137500105,4258330,000000
  571W65562001L01XE06DASATINIBUM**1SPRYCEL 50 mgCOMPR. FILM.50 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60213,953500233,8455000,000000
  572W65563001L01XE06DASATINIBUM**1SPRYCEL 70 mgCOMPR. FILM.70 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60213,953500233,8455000,000000
  7. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 157 se abrogă.8. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „6W64009002A10AB04INSULINUM LISPRO **HUMALOG 100 unități/ml JUNIOR KWIKPENSOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 unități/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE A CÂTE 3 ML SOL. INJ.PRF529,73200036,2980000,000000“
  9. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie și Talasemie“, după poziția 77 se introduc trei noi poziții, pozițiile 78-80, cu următorul cuprins:
  „78W62092003B02BD06FACTOR VIII DE COAGULARE ȘI FACTOR VON WILLEBRAND**OPTIVATE 100 UI/mlPULB.+SOLV. PT. SOL. INJ.100 UI/mlBIO PRODUCTS LABORATORY LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 1000 UI, 1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ ȘI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR12.976,4700003.282,5100000,000000
  79W62092001B02BD06FACTOR VIII DE COAGULARE ȘI FACTOR VON WILLEBRAND**OPTIVATE 100 UI/mlPULB.+SOLV. PT. SOL. INJ.100 UI/mlBIO PRODUCTS LABORATORY LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 250 UI, 1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ ȘI 1 FLAC. CU 2,5 ML SOLV.PR1794,680000904,3500000,000000
  80W62092002B02BD06FACTOR VIII DE COAGULARE ȘI FACTOR VON WILLEBRAND**OPTIVATE 100 UI/mlPULB.+SOLV. PT. SOL. INJ.100 UI/mlBIO PRODUCTS LABORATORY LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 500 UI, 1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ ȘI 1 FLAC. CU 5 ML SOLV.PR11.523,8100001.699,1100000,000000“
  10. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, după poziția 20 se introduc două noi poziții, pozițiile 21 și 22, cu următorul cuprins:
  „21W65305001C02KX01BOSENTANUM**TRACLEER 125 mgCOMPR. FILM.125 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PR5632,55600036,30364253,258500
  22W65300001C02KX04MACITENTANUM**OPSUMIT 10 mgCOMPR. FILM.10 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. ALBE DIN FOLIE OPACĂ PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30290,522000317,9410000,000000“
  11. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 23 se introduce o nouă poziție, poziția 24, cu următorul cuprins:
  „24W65279001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID SR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.PRF51,5780002,1325700,653430“
  12. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W65305001C02KX01BOSENTANUM**TRACLEER 125 mgCOMPR. FILM.125 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PR5632,55600036,30364253,258500“
  13. În anexa nr. 2, la secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 7 se abrogă.14. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 97-99 și 150 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „97W64073003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1411,76171414,35885714,261143
  98W64073005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885711,730785
  99W64073008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5611,76171414,35885710,465428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  150W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  15. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 349 se introduc trei noi poziții, pozițiile 350-352, cu următorul cuprins:
  „350W65054001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 PUNGI (EXCEL SAU FREEFLEX) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ GATA DE UTILIZARE, FĂRĂ LATEX X 300 ML SOL. PERF.PR10114,492000128,6110000,000000
  351W65221001L04AB01ETANERCEPTUM**BENEPALI 50 mgSOL. INJ.50 mgSAMSUNG BIOEPIS NL B.V.OLANDACUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE A CÂTE 50 MGPR4669,842500739,6675000,000000
  352W65222001L04AB01ETANERCEPTUM**BENEPALI 50 mgSOL. INJ.50 mgSAMSUNG BIOEPIS NL B.V.OLANDACUTIE CU 4 STILOURI INJECTOARE (PEN) PREUMPLUTE A CÂTE 50 MGPR4669,842500739,6675000,000000“
  16. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 75-77 și 96 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  75W64073003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1411,76171414,35885714,261143
  76W64073005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885711,730785
  77W64073008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5611,76171414,35885710,465428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  96W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000
  17. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 125 se introduce o nouă poziție, poziția 126, cu următorul cuprins:
  „126W65054001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 PUNGI (EXCEL SAU FREEFLEX) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ GATA DE UTILIZARE, FĂRĂ LATEX X 300 ML SOL. PERF.PR10114,492000128,6110000,000000“
  18. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 48-50 și 85 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „48W64073003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1411,76171414,35885714,261143
  49W64073005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885711,730785
  50W64073008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5611,76171414,35885710,465428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  85W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  19. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3“ Transplant hepatic“, după poziția 129 se introduce o nouă poziție, poziția 130, cu următorul cuprins:
  „130W65054001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 PUNGI (EXCEL SAU FREEFLEX) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ GATA DE UTILIZARE, FĂRĂ LATEX X 300 ML SOL. PERF.PR10114,492000128,6110000,000000“
  20. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 91-93 și 141 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „91W64073003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1411,76171414,35885714,261143
  92W64073005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885711,730785
  93W64073008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5611,76171414,35885710,465428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  141W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  21. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 233 se introduce o nouă poziție, poziția 234, cu următorul cuprins:
  „234W65054001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 PUNGI (EXCEL SAU FREEFLEX) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ GATA DE UTILIZARE, FĂRĂ LATEX X 300 ML SOL. PERF.PR10114,492000128,6110000,000000“
  22. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, pozițiile 15-17 și 36 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „15W64073003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1411,76171414,35885714,261143
  16W64073005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885711,730785
  17W64073008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5611,76171414,35885710,465428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  36W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  23. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 43 se introduce o nouă poziție, poziția 44, cu următorul cuprins:
  „44W65054001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 PUNGI (EXCEL SAU FREEFLEX) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ GATA DE UTILIZARE, FĂRĂ LATEX X 300 ML SOL. PERF.PR10114,492000128,6110000,000000“
  24. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 72-74 și 104 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  72W64073003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1411,76171414,35885714,261143
  73W64073005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885711,730785
  74W64073008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5611,76171414,35885710,465428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  104W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000
  25. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 160 se introduce o nouă poziție, poziția 161, cu următorul cuprins:
  „161W65054001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 PUNGI (EXCEL SAU FREEFLEX) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ GATA DE UTILIZARE, FĂRĂ LATEX X 300 ML SOL. PERF.PR10114,492000128,6110000,000000“
  26. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 60-62 și 95 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „60W64073003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1411,76171414,35885714,261143
  61W64073005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885711,730785
  62W64073008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5611,76171414,35885710,465428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  95W61515001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  27. În anexa nr. 2, la secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 7 se abrogă.28. În anexa nr. 2, la secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 110 se introduce o nouă poziție, poziția 111, cu următorul cuprins:
  „111W64992001B03XA01EPOETINUM ZETA**RETACRIT 3000 UI/0,9 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ3000 UI/ 0,9 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,9 ML SOL. INJ.PR160,30000076,2400000,000000“
  29. În anexa nr. 2, la secțiunea P11 „Programul național de sănătate mintală - subprogramul Tratamentul toxicodependențelor“, după poziția 8 se introduce o nouă poziție, poziția 9, cu următorul cuprins:
  „9W64547003N07BB04NALTREXONUMNALTREXONA TORREX 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAMOMED PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM.PRF288,0214289,7925000,000000“
  30. În anexa nr. 4, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A. „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA, și tratamentul postexpunere“, poziția 5 se abrogă.31. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „ Boli Neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziția 5 se abrogă.32. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „ Sindrom de imunodeficiență primară“, poziția 5 se abrogă.33. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 5 se abrogă.34. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, poziția 5 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iunie 2019.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  ----