LEGE nr. 3 din 18 aprilie 1989privind interzicerea creditelor din străinătate
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 25 aprilie 1989    Marea Adunare Naţionala adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se interzice organelor de stat, unităţilor de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi unităţilor bancare, sa contracteze credite din străinătate.  +  Articolul 2Nerespectarea prevederilor art. 1 atrage răspunderea persoanelor vinovate, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.PreşedinteleMarii Adunare Naţionale,NICOLAE GIOSAN-----------