ORDIN nr. M.100 din 13 mai 2019pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iunie 2019    Pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 și art. 3 alin. (1) din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.84/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 18 iulie 2016.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Gabriel-Beniamin Leș
    București, 13 mai 2019.Nr. M.100.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale