ORDONANȚA nr. 14 din 17 august 1992privind modificarea nivelului majorărilor de întîrziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 26 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Majorările de întîrziere datorate pentru neplata la termenele stabilite, prin actele normative în vigoare, a impozitelor, taxelor și a altor venituri cuvenite bugetului statului sau bugetelor locale, precum și a primelor de asigurare prin efectul legii, se stabilesc la 0,3% pentru fiecare zi de întîrziere.Calculul majorărilor de întîrziere se face din ziua imediat următoare celei în care expira termenul legal de plată și pînă în ziua plății inclusiv.Pentru perioadele în care s-au aprobat, în condițiile legii, aminari sau eșalonări la plata a sumelor prevăzute în alin. 1 nu se datorează majorări de întîrziere.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începînd cu data de 1 septembrie 1992, data de la care se abrogă dispozițiile din actele normative menționate în anexa, precum și orice alte dispoziții contrare, cu excepția prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 673/1991 privind tariful vamal de import al României și ale Hotărîrii Guvernului nr. 227/1992 privind taxele pentru cererile de brevete de invenție și pentru brevetele de invenție.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor statului
  și controlului financiar,
  Florian Bercea
   +  AnexăLISTA reglementărilor care se abrogă1. Art. 7 din Decretul nr. 27/1970 privind modificarea unor prevederi legale la impozite și taxe, precum și la primele de asigurare.2. Art. 48 alin. 1 din Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat.3. Art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăților mixte constituite în România.4. Art. 1 din H.C.M. nr. 113/1974 privind cuantumul majorărilor de întîrziere și stabilirea termenelor de plată pentru sumele datorate bugetului de stat potrivit dispozițiilor legale.5. Art. 23 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol.6. Art. 33 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale.7. Art. 5 alin. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1222/1990 privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentantelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea personalului român.8. Pct. 4 alin. 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decît pentru producția vegetala, agricolă sau silvică.9. Art. 12 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii.10. Art. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 804/1991 privind impozitul pe profit.11. Art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole.12. Art. 12 alin. 2 și 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 privind impozitul pe circulația mărfurilor și accizelor.13. Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 40/1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale.14. Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 54/1992 privind impozitul pe sumele obținute din vînzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat.-----------------------