LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 148 din 18 decembrie 1970    Marea adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Decretul nr. 339/1970 pnvind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în Şedinţa din 18 decembrie 1970, cu unanimitatea voturilor celor 446 deputaţi prezenţi la Şedinţa.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECÎN CONFORMITATE CU DISPOZITILE ARTICOLULUI 57 DID CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNAM ACEASTA LEGE.PreşedinteleConsiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU-----------