ORDIN nr. 804 din 27 mai 2019privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 3 iunie 2019    Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 6.606 din 24.05.2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 851 din 25 martie 2019, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 17.568 din 25 martie 2019,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 23 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele 24 și 25, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială SAPIENS MEDICAL CENTER - S.R.L. București are următoarea componență:– membri titulari:a) conf. dr. Pleș Liana;b) psiholog Crăciun Eftihița;c) dr. Stancu Viorel;– membri suplinitori:a) dr. Iordăchescu Carmen Nicoleta;b) psiholog Bacalearos Maria Corina;c) dr. Mîndruță Ioana Raluca.  +  Articolul 25Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială FERTIGYN - S.R.L. Iași are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Liviu Oprea;b) psiholog Smaranda Isăchioaea;c) dr. Emil Anton;– membri suplinitori:a) dr. Cristina Gavrilovici;b) psiholog Raluca Ferchiu;c) dr. Dragoș Puia.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 27 mai 2019.Nr. 804.-----