LEGE nr. 2 din 18 aprilie 1989privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989  În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam şi dispunem, să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 2 din 18 aprilie 1989, legea privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România.NICOLAE CEAUŞESCUPREŞEDINTELEREPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAÎnfăptuirea politicii partidului şi statului de amplasare raţională a forţelor de producţie pe întreg cuprinsul patriei, elaborata şi fundamentată după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman, asigura dezvoltarea armonioasă, echilibrata, a tuturor zonelor şi localităţilor urbane şi rurale, pe baza principiilor moderne şi de larga perspectiva ale sistematizării teritoriului tarii, ale autoconducerii şi autoaprovizionarii, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, în scopul creşterii bunastarii generale a întregului popor.Profundele transformări care au avut loc în viaţa tuturor localităţilor patriei în perioada care a trecut de la adoptarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cerinţele dezvoltării în continuare a judeţelor, oraşelor şi comunelor, hotărîrile adoptate de organele locale ale puterii de stat în luna ianuarie 1989, impun îmbunătăţirea organizării administrative-teritoriale a tarii, corespunzător stadiului actual de dezvoltare economico-socială a României socialiste.Îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale va asigura dezvoltarea în continuare a industriei, agriculturii, a prestărilor de servicii, a activităţilor social-culturale şi edilitar-gospodăreşti, în conformitate cu prevederile planului, ale programelor de dezvoltare economico-socială a tuturor comunelor, oraşelor şi judeţelor - ca parte integrantă a programului general de dezvoltare a tarii -, va adânci procesul de apropiere a condiţiilor de muncă, de viaţa şi cultura de la sate de cele de la oraşe, ridicarea nivelului de trai material şi spiritual al întregului popor.În vederea îmbunătăţirii cadrului juridic de organizare a tuturor localităţilor patriei,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, amplasarea raţională a forţelor de producţie pe întreg cuprinsul tarii, dezvoltarea armonioasă şi echilibrata, economică, socială, culturală şi edilitar-gospodareasca a tuturor zonelor şi localităţilor urbane şi rurale asigura ridicarea permanenta a nivelului de civilizatie, a calităţii vieţii şi a muncii tuturor cetăţenilor patriei.  +  Articolul 2Fiecare unitate administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea pe baza planului şi programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a bugetului local de venituri şi cheltuieli, în stricta concordanta cu planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi programul general de dezvoltare a tarii.  +  Articolul 3În unităţile administrativ-teritoriale întreaga activitate economică, social-culturală şi edilitar-gospodareasca se desfăşoară potrivit principiilor autoconducerii, autoaprovizionarii, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, cu participarea larga a tuturor cetăţenilor la conducerea şi rezolvarea nemijlocită a problemelor economice, sociale şi edilitare ale localităţilor în care trăiesc şi muncesc.  +  Capitolul 2 Unităţile administrativ-teritoriale  +  Articolul 4Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, municipiul, oraşul şi comuna.  +  Articolul 5Capitala Republicii Socialiste România este municipiul Bucureşti, care este organizat pe sectoare.Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiul Bucureşti.Delimitarea sectoarelor municipiului Bucureşti, inclusiv Sectorului agricol Ilfov, se va face prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 6Judeţul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din municipii, oraşe şi comune - unităţi de baza ale organizării administrativ-teritoriale a tarii.Organizarea judeţelor sa face în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice.Judeţul asigura dezvoltarea armonioasă din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar-gospodăresc a municipiilor, oraşelor şi comunelor.  +  Articolul 7Municipiul este localitatea urbana care are un număr de cel puţin 40.000 locuitori, o industrie puternic dezvoltata, o însemnătate deosebită în viaţa economică, social-politica şi cultural-ştiinţifică a tarii, un important fond de locuinţe şi dotări edilitar-gospodăreşti, reţea complexa de unităţi de învăţămînt, sănătate şi cultura.În funcţie de numărul locuitorilor, municipiile se împart în următoarele categorii:I - pînă la 60.000 locuitori;II - între 60.001-100.000 locuitori;III - între 100.001-150.000 locuitori;IV - între 150.000-250.000 locuitori;V - peste 250.000 locuitori.Municipiile în care îşi au sediul organele de conducere ale judeţului sînt municipii-reşedinţa.  +  Articolul 8Oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar-gospodăresc.În funcţie de numărul locuitorilor, oraşele se împart în următoarele categorii:I - pînă la 10.000 locuitori;II - între 10.001 - 20.000 locuitori;III - peste 20.000 locuitori;Localităţile cu activităţi agricole şi industriale complexe, cu dotări edilitar-gospodăreşti corespunzătoare se pot organiza ca oraşe agroindustriale.  +  Articolul 9Comuna este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din unu sau mai multe sate care cuprind populaţia rurală, fiind organizată în funcţie de condiţiile economice, social-culturale şi geografice.Prin organizarea comunei se asigura dezvoltarea puternica şi modernizarea agriculturii, extinderea unor activităţi industriale şi de prestări servicii, a reţelei sanitare, de învăţămînt şi cultura, creandu-se astfel locuitorilor condiţii de muncă şi viaţa cat mai apropiate de cele ale populaţiei din oraşe.Satele în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sînt reşedinţa de comuna.  +  Articolul 10Oraşele şi comunele care, datorită condiţiilor climaterice, hidrologice, asezarii şi inzestrarii lor edilitar-gospodăreşti, prezintă importanţa pentru ocrotirea sănătăţii şi asigurarea odihnei cetăţenilor, sînt organizate ca staţiuni balneoclimaterice.  +  Articolul 11Judeţele Republicii Socialiste România şi municipiile de reşedinţa ale acestora sînt următoarele:
    Nr. crt.Denumirea judeţuluiReşedinţa
    1.ALBAMunicipiul Alba Iulia
    2.ARADMunicipiul Arad
    3.ARGEŞMunicipiul Piteşti
    4.BACĂUMunicipiul Bacău
    5.BIHORMunicipiul Oradea
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDMunicipiul Bistriţa
    7.BOTOŞANIMunicipiul Botoşani
    8.BRAŞOVMunicipiul Braşov
    9.BRĂILAMunicipiul Brăila
    10.BUZĂUMunicipiul Buzău
    11.CARAŞ-SEVERINMunicipiul Reşiţa
    12.CĂLĂRAŞIMunicipiul Călăraşi
    13.CLUJMunicipiul Cluj-Napoca
    14.CONSTANŢAMunicipiul Constanţa
    15.COVASNAMunicipiul Sfîntu Gheorghe
    16.DÎMBOVIŢAMunicipiul Tîrgovişte
    17.DOLJMunicipiul Craiova
    18.GALAŢIMunicipiul Galaţi
    19.GIURGIUMunicipiul Giurgiu
    20.GORJMunicipiul Tîrgu Jiu
    21.HARGHITAMunicipiul Miercurea-Ciuc
    22.HUNEDOARAMunicipiul Deva
    23.IALOMIŢAMunicipiul Slobozia
    24.IAŞIMunicipiul Iaşi
    25.MARAMUREŞMunicipiul Baia Mare
    26.MEHEDINŢIMunicipiul Drobeta-Turnu Severin
    27.MUREŞMunicipiul Tîrgu Mureş
    28.NEAMŢMunicipiul Piatra-Neamţ
    29.OLTMunicipiul Slatina
    30.PRAHOVAMunicipiul Ploieşti
    31.SATU MAREMunicipiul Satu Mare
    32.SĂLAJMunicipiul Zalău
    33.SIBIUMunicipiul Sibiu
    34.SUCEAVAMunicipiul Suceava
    35.TELEORMANMunicipiul Alexandria
    36.TIMIŞMunicipiul Timişoara
    37.TULCEAMunicipiul Tulcea
    38.VASLUIMunicipiul Vaslui
    39.VÎLCEAMunicipiul Rîmnicu Vîlcea
    40.VRANCEAMunicipiul Focşani
   +  Articolul 12Municipiile, oraşele şi comunele din compunerea judeţelor sînt prevăzute în anexele nr. 1-40 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 13Consiliile populare judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, organe locale ale puterii de stat în unităţile administrativ-teritoriale în care au fost alese, conduc întreaga activitate locală, răspund de înfăptuirea planurilor şi programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, asigura apărarea proprietăţii socialiste, ocrotirea drepturilor cetăţenilor, legalitatea socialistă, păstrarea ordinii şi disciplinei publice.
   +  Capitolul 3 Dipozitii finale  +  Articolul 14Legea Nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, se abroga.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 18 aprilie 1989.PREŞEDINTELEMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN  +  Anexa 1 JUDEŢUL ALBAcu reşedinţa în municipiul Alba Iulia
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................8
    Comune ..................................63
                              A. MUNICIPII                       Denumirea municipiului        1. ALBA IULIA                            B. ORAŞE                       Denumirea oraşului         1. ABRUD 5. CUGIR        2. AIUD 6. OCNA MURES        3. BLAJ 7. SEBES        4. CAMPENI 8. ZLATNA                             C. COMUNE                          Denumirea comunei        1. Albac 33. Mihalt        2. Almasu 34. Miraslau        3. Arieseni 35. Mogos        4. Avram Iancu 36. Noslac        5. Baia de Aries 37. Ocolis        6. Berghin 38. Pianu        7. Bistra 39. Poiana Vadului        8. Blandiana 40. Ponor        9. Bucium 41. Posaga       10. Cenade 42. Radesti       11. Cergau 43. Rimetea       12. Cetatea de Balta 44. Rimet       13. Ciugud 45. Rosia Montană       14. Ciuruleasa 46. Rosia de Secas       15. Cilnic 47. Salciua       16. Cricau 48. Salistea       17. Craciunelu de Jos 49. Sasciori       18. Daia Română 50. Scarisoara       19. Drasov 51. Sancel       20. Farau 52. Santimbru       21. Galda de Jos 53. Sohodol       22. Garbova 54. Stremt       23. Galda de Sus 55. Sibot       24. Horea 56. Sona       25. Ighiu 57. Sugag       26. Intregalde 58. Teius       27. Jidvei 59. Unirea       28. Livezile 60. Vadu Motilor       29. Lopadea Noua 61. Valea Lungă       30. Lunca Muresului 62. Vidra       31. Lupsa 63. Vintu de Jos       32. Metes
   +  Anexa 2 JUDEŢUL ARADcu reşedinţa în municipiul Arad
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................60
                            A. MUNICIPII                      Denumirea municipiului         1. ARAD                              B. ORAŞE                          Denumirea oraşului         1. CHISINEU-CRIS 5. NADLAC         2. CURTICI 6. PANCOTA         3. INEU 7. SEBIS         4. LIPOVA                              C. COMUNE                           Denumirea comunei        1. Almas 31. Pecica        2. Apateu 32. Peregu Mare        3. Archis 33. Petris        4. Bata 34. Pilu        5. Beliu 35. Plescuta        6. Birchis 36. Savarsin        7. Barsa 37. Secusigiu        8. Barzava 38. Seleus        9. Bocsig 39. Semlac       10. Buteni 40. Sintea Mare       11. Carand 41. Santana       12. Cermei 42. Socodor       13. Conop 43. Sagu       14. Covasint 44. Seitin       15. Craiva 45. Sepreus       16. Dezna 46. Sicula       17. Dieci 47. Simand       18. Felnac 48. Siria       19. Fantanele 49. Sofronea       20. Ghioroc 50. Taut-Silindia       21. Graniceri 51. Tarnova       22. Gurahont 52. Ususau       23. Halmagiu 53. Varadia de Mures       24. Hasmas 54. Vinga       25. Iratosu 55. Vîrfurile       26. Livada 56. Vladimirescu       27. Macea 57. Zabrani       28. Misca 58. Zarand       29. Moneasa 59. Zerind       30. Paulis 60. Zimandu Nou
   +  Anexa 3 JUDEŢUL ARGEScu reşedinţa în municipiul Pitesti
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................5
    Comune ..................................81
                               A. MUNICIPII                         Denumirea municipiului         1. PITESTI                              B. ORAŞE                          Denumirea oraşului         1. CAMPULUNG 4. CURTEA DE ARGES         2. COLIBASI 5. TOPOLOVENI         3. COSTESTI                              C. COMUNE                          Denumirea comunei        1. Albestii de Arges 41. Lunca Corbului        2. Albestii de Muscel 42. Malureni        3. Albota 43. Maracineni-Micesti        4. Aninoasa 44. Merisani        5. Aref 45. Mihaesti        6. Bascov 46. Mioarele        7. Babana 47. Mirosi        8. Baiculesti 48. Moraresti        9. Balilesti 49. Mosoaia       10. Berevoesti 50. Mozaceni       11. Barla 51. Musatesti       12. Bogati 52. Negrasi       13. Boteni 53. Oarja       14. Bradu 54. Pietrosani       15. Bradulet 55. Poienarii de Muscel       16. Budeasa 56. Poiana Lacului       17. Buzoesti 57. Popesti       18. Caldararu 58. Priboieni       19. Calinesti 59. Ratesti       20. Cateasca 60. Recea       21. Cetăţeni 61. Vlădeşti       22. Ciofrangeni-Poienari 62. Rociu       23. Cocu 63. Rucar-Damboviciara       24. Corbeni 64. Schitu Golesti       25. Corbi-Nucsoara 65. Slobozia       26. Cosesti 66. Stalpeni       27. Cotmeana 67. Stoenesti       28. Cuca-Ciomagesti 68. Stolnici       29. Davidesti 69. Suseni       30. Darmanesti 70. Ştefan cel Mare       31. Dobresti 71. Stefanesti       32. Domneşti 72. Suici-Salatrucu       33. Dragoslavele 73. Teiu       34. Draganu 74. Tignevi-Cepari       35. Godeni 75. Titesti       36. Harsesti 76. Uda       37. Hartiesti 77. Ungheni       38. Izvoru 78. Valea Danului       39. Leordeni 79. Valea Iasului       40. Leresti 80. Valea Mare-Pravat                                                81. Vedea
   +  Anexa 4 JUDEŢUL BACAUcu reşedinţa în municipiul Bacau
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................6
    Comune ..................................77
                              A. MUNICIPII                       Denumirea municipiului        1. BACAU 2. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ                             B. ORAŞE                         Denumirea oraşului        1. BUHUSI 4. MOINESTI        2. COMANESTI 5. SLANIC-MOLDOVA        3. DARMANESTI 6. TARGU OCNA                             C. COMUNE                           Denumirea comunei        1. Agas 41. Manastirea Casin        2. Ardeoani-Solont 42. Margineni        3. Asau 43. Motoseni        4. Balcani 44. Negri        5. Beresti-Bistrita 45. Nicolae Balcescu        6. Beresti-Tazlau 46. Oituz        7. Berzunti 47. Oncesti        8. Barsanesti 48. Orbeni        9. Blagesti 49. Palanca       10. Bogdanesti 50. Parava       11. Brusturoasa 51. Parincea       12. Buhoci 52. Pancesti       13. Casin 53. Pargaresti       14. Caiuti 54. Parjol       15. Cleja 55. Plopana       16. Colonesti 56. Podu Turcului       17. Corbasca 57. Poduri       18. Cotofanesti 58. Racova       19. Damienesti 59. Răcăciuni       20. Dealu Morii 60. Rachitoasa       21. Dofteana 61. Sascut       22. Faraoani 62. Sanduleni       23. Filipeni 63. Saucesti       24. Filipesti 64. Scorteni       25. Gaiceana 65. Secuieni       26. Ghimes-Faget 66. Stanisesti       27. Garjeni 67. Strugari       28. Glavanesti 68. Ştefan cel Mare       29. Gura Baii 69. Tamasi       30. Helegiu 70. Tatarasti       31. Hemeius 71. Targu Trotus       32. Horgesti 72. Traian       33. Huruiesti 73. Ungureni       34. Izvoru Berheciului 74. Urechesti       35. Letea Veche 75. Valea Seaca       36. Lipova 76. Vultureni       37. Livezi 77. Zemes       38. Luizi-Calugara       39. Magiresti       40. Magura
   +  Anexa 5 JUDEŢUL BIHORcu reşedinţa în municipiul Oradea
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................8
    Comune ..................................74
                             A. MUNICIPII                      Denumirea municipiului         1. ORADEA                            B. ORAŞE                        Denumirea oraşului         1. ALESD 5. PETRU GROZA         2. BEIUS 6. SALONITA         3. MARGHITA 7. VALEA LUI MIHAI         4. NUCET 8. VASCAU                           C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Abram 39. Lunca-Campani        2. Abramut 40. Madaras        3. Astileu 41. Magesti        4. Auseu 42. Nojorid        5. Avram Iancu 43. Olcea        6. Batar 44. Osorhei        7. Biharia 45. Pietroasa        8. Borod 46. Popesti        9. Bors 47. Rabagani-Pomezeu       10. Bratea 48. Remetea       11. Brusturi 49. Rieni-Lazuri       12. Budureasa 50. Rosia       13. Bulz 51. Sacadat-Ineu       14. Buntesti 52. Sacueni       15. Cabesti 53. Salcea-Buduslau       16. Capalna 54. Salard       17. Carpinet-Cristior 55. Sambata       18. Cefa 56. Sanmartin       19. Ceica 57. Santandrei       20. Cetariu 58. Sarbi       21. Cherechiu 59. Suplacu de Barcau-       22. Chislaz Balc       23. Ciumeghiu 60. Simian       24. Cociuba Mare 61. Sinteu       25. Curatele 62. Soimi       26. Curtuiseni 63. Suncuius       27. Derna-Spinus 64. Tarcea       28. Diosig 65. Tarcaia       29. Dobresti 66. Tauteu       30. Drăgăneşti 67. Tileagd       31. Dragesti 68. Tinca       32. Finis 69. Tulca       33. Girisu de Cris 70. Tetchea       34. Hidiselu de Sus 71. Uileac-Pocola       35. Holod 72. Vadu Crisului       36. Husasau de Tinca 73. Viisoara-Bolan       37. Lazareni 74. Varciorog       38. Lugasu de Jos
   +  Anexa 6 JUDEŢUL BISTRITA-NASAUDcu reşedinţa în municipiul Bistrita
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................47
                            A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. BISTRITA                          B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. BECLEANU 3. SANGEORZ-BĂI        2. NASAUD                          C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Bistrita Bargaului 25. Milas        2. Branistea 26. Monor        3. Budacu de Jos 27. Nimigea        4. Budesti 28. Nuseni        5. Caian 29. Parva        6. Cetate 30. Petru Rares        7. Ciceu-Giurgesti 31. Prundu Bargaului        8. Chiochis 32. Rebra        9. Chiuza 33. Rebrisoara       10. Cosbuc 34. Rodna       11. Dumitra 35. Salva       12. Feldru 36. Siesu-Magherus       13. Galaţii Bistritei 37. Siesu-Mariselu       14. Ilva Mare 38. Siesu-Odorhei       15. Ilva Mica 39. Sieut       16. Josenii Bargaului 40. Sintereag       17. Lechinta 41. Teaca       18. Lesu 42. Telciu-Romuli       19. Livezile 43. Tiha Bargaului       20. Liviu Rebreanu 44. Urau       21. Maieru 45. Urmenis-Silivas       22. Matei 46. Viisoara       23. Magura Ilvei 47. Zagra       24. Micesti-Sanmihaiu
   +  Anexa 7 JUDEŢUL BOTOSANIcu reşedinţa în municipiul Botosani
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................55
                         A. MUNICIPII                  Denumirea municipiului        1. BOTOSANI                          B. ORAŞE                     Denumirea oraşului        1. DARABANI 3. SAVENI        2. DOROHOI                          C. COMUNE                      Denumirea comunei        1. Albeşti 29. Lunca        2. Avrameni 30. Mihai Eminescu        3. Baluseni 31. Mihaileni        4. Broscauti 32. Mileanca        5. Bucecea 33. Paltinis        6. Calarasi 34. Pomarla        7. Copalau 35. Prajeni        8. Corlateni 36. Rachiti        9. Corni 37. Radauti-Prut       10. Cotusca 38. Ripiceni       11. Cristesti 39. Roma       12. Cristinesti 40. Stauceni       13. Curtesti 41. Suharau       14. Dersca 42. Sulita       15. Dangeni 43. Sendriceni       16. Draguseni 44. Stefanesti       17. Durnesti 45. Stiubieni       18. Flamanzi 46. Todireni       19. Frumusica 47. Trusesti       20. George Enescu 48. Tudora       21. Gorbanesti 49. Ungureni       22. Harvarna 50. Văculeşti       23. Hiliseu-Horia 51. Vîrfu Câmpului       24. Hlipiceni 52. Vladeni       25. Hudesti 53. Vlasinesti       26. Ibanesti 54. Vorniceni       27. Leorda 55. Vorona       28. Liveni
   +  Anexa 8 JUDEŢUL BRAŞOVcu reşedinţa în municipiul Braşov
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................40
                           A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. BRAŞOV 2. FAGARAS                          B. ORAŞE                     Denumirea oraşului        1. CODLEA 4. SACELE        2. PREDEAL 5. VICTORIA        3. RASNOV 6. ZARNESTI                          C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Apata-Ormenis 21. Mandra        2. Beclean 22. Moeciu        3. Bod 23. Parau        4. Bran 24. Poiana Marului        5. Bunesti 25. Prejmer        6. Câtă 26. Racos        7. Cincu 27. Recea        8. Comana 28. Sanpetru        9. Cristian 29. Sercaia       10. Dumbravita 30. Sinca       11. Feldioara 31. Soars       12. Fundata 32. Tarlungeni       13. Ghimbav 33. Teliu-Budila       14. Halchiu 34. Ticuss       15. Harman 35. Ucea       16. Harseni 36. Ungra       17. Hoghiz 37. Vama Buzaului       18. Homorod 38. Vistea       19. Jibert 39. Voila       20. Lisa 40. Vulcan
   +  Anexa 9 JUDEŢUL BRĂILAcu reşedinţa în municipiul Brăila
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................38
                              A. MUNICIPII                       Denumirea municipiului        1. BRĂILA                             B. ORAŞE                        Denumirea oraşului        1. FAUREI 3. INSURATEI        2. IANCA                          C. COMUNE                        Denumirea comunei        1. Braganul 21. Salcia Tudor        2. Bertestii de Jos 22. Scortaru Nou        3. Bordei Verde 23. Silistea        4. Chiscani 24. Stancuta        5. Ciocile 25. Surdila-Gaiseanca        6. Ciresu 26. Surdila-Greci        7. Dudesti 27. Susesti        8. Frecatei 28. Tichilesti        9. Galbenu 29. Traian       10. Gemenele 30. Tudor Vladimirescu       11. Gradistea-Racovita 31. Tufesti       12. Gropeni 32. Ulmu       13. Jirlau 33. Unirea       14. Marasu 34. Vădeni       15. Maxineni 35. Victoria       16. Mircea Voda 36. Visani       17. Movila Miresii 37. Viziru       18. Ramnicelu 38. Zavoaia       19. Romanu       20. Rosiori
   +  Anexa 10 JUDEŢUL BUZAUcu reşedinţa în municipiul Buzau
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................71
                            A. MUNICIPII                      Denumirea municipiului        1. BUZAU                            B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. NEHOIU 3. RAMNICU SARAT        2. POGOANELE                            C. COMUNE                        Denumirea comunei        1. Amaru 37. Naieni        2. Balta Alba 38. Odaile        3. Beceni 39. Padina        4. Berca 40. Panatau        5. Bisoca 41. Patarlagele        6. Blajani 42. Pietroasa        7. Boldu 43. Parscov        8. Bozioru 44. Podgoria        9. Bradeanu 45. Posta Calnau       10. Braiesti 46. Puiesti       11. Breaza 47. Racoviteni       12. Buda 48. Ramnicelu       13. Calvini 49. Robeasca-Gavanesti       14. C.A.Rosetti 50. Rusetu       15. Canesti-Chilii 51. Sageata       16. Catina 52. Sahateni       17. Cernatesti 53. Sapoca       18. Chiojdu 54. Sărată-Monteoru       19. Cislau 55. Sarulesti       20. Cochirleanu 56. Scortoasa       21. Colti 57. Scutelnici       22. Costesti 58. Siriu       23. Cozieni 59. Smeeni       24. Galbinasi 60. Tisau       25. Gheraseni 61. Topliceni       26. Glodeanu Sarat 62. Tintesti       27. Glodeanu-Silistea 63. Ulmeni       28. Grebanu 64. Vadu Pasii       29. Gura Teghii 65. Valea Ramnicului       30. Lopatari 66. Valea Salciei       31. Luciu 67. Vernesti       32. Magura 68. Vintila Voda       33. Maracineni 69. Viperesti       34. Margaritesti 70. Zarnesti       35. Mihailesti 71. Ziduri       36. Manzalesti
   +  Anexa 11 JUDEŢUL CARAS-SEVERINcu reşedinţa în municipiul Resita
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................53
                              A. MUNICIPII                      Denumirea municipiului        1. RESITA                             B. ORAŞE                         Denumirea oraşului        1. ANINA 5. MOLDOVA NOUA        2. BAILE HERCULANE 6. ORAVITA        3. BOCSA 7. OTELU ROŞU        4. CARANSEBES                              C. COMUNE                          Denumirea comunei        1. Armenis 28. Luncavita-Mehadica        2. Bautar 29. Lupac        3. Berliste 30. Marga        4. Berzasca 31. Maureni        5. Berzovia 32. Mehadia        6. Bozovici 33. Obreja        7. Brebu Nou 34. Paltinis        8. Brebu-Zorlentu Mare 35. Pojejena        9. Buchin 36. Prigor       10. Bucosnita 37. Ramma       11. Carasova 38. Racasdia       12. Ciclova Română 39. Zavoi       13. Ciudanovita 40. Zlatita       14. Constantin Daicoviciu 41. Rusca Montană       15. Copacele 42. Sasca Montană       16. Cornea 43. Sichevita       17. Cornereva 44. Slatina-Timiş       18. Dalboset 45. Sopotu Nou       19. Doclin 46. Teregova       20. Dognecea 47. Ticvaniu Mare       21. Domasnea 48. Tarnova       22. Farliug 49. Toplet       23. Garnic 50. Turnu Ruieni       24. Glimboca 51. Valiug       25. Gradinari 52. Varadia-Vrani       26. Iablanita 53. Vermes       27. Lapusnicel
   +  Anexa 12 JUDEŢUL CALARASIcu reşedinţa în municipiul Calarasi
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................43
                          A. MUNICIPII                   Denumirea municipiului        1. CALARASI                          B. ORAŞE                     Denumirea oraşului        1. BUDESTI 3. LEHLIU-GARA        2. FUNDULEA 4. OLTENITA                            C. COMUNE                         Denumirea comunei        1. Borcea 23. Mitreni        2. Chirnogi 24. Manastirea        3. Chiselet 25. Modelu        4. Ciocanesti 26. Nicolae Balcescu        5. Curcani 27. Perisoru        6. Cuza Voda 28. Plataresti        7. Dichiseni 29. Radovanu        8. Dor Marunt 30. Roseti        9. Dorobantu 31. Sarulesti       10. Dragalina 32. Sohatu       11. Dragos Voda 33. Spantov       12. Frasinet 34. Soldanu       13. Frumusani 35. Ştefan Voda       14. Fundeni 36. Tamadau Mare       15. Gradistea 37. Ulmeni       16. Gurbanesti 38. Ulmu       17. Ileana 39. Unirea       18. Independenta 40. Valea Argovei       19. Jegalia 41. Vasilati       20. Lehliu 42. Valcele       21. Luica 43. Vlad Tepes       22. Lupsanu
   +  Anexa 13 JUDEŢUL CLUJcu reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca
    Municipii ...............................3
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................66
                               A. MUNICIPII                       Denumirea municipiului        1. CLUJ-NAPOCA 3. TURDA        2. DEJ                              B. ORAŞE                         Denumirea oraşului        1. CAMPIA TURZII 3. TURDA        2. GHERLA                               C. COMUNE                           Denumirea comunei        1. Aghiresu 35. Izvoru Crisului        2. Apahida 36. Jichisu de Jos        3. Aschileu-Vultureni 37. Jucu        4. Baciu 38. Luna        5. Baisoara 39. Maguri-Racatau        6. Belis 40. Manastireni        7. Bobalna 41. Margau        8. Bontida 42. Marisel        9. Borsa 43. Mica       10. Caianu 44. Mihai Viteaza       11. Calarasi 45. Mintiu Gherilii       12. Calatele 46. Mociu       13. Camarasu 47. Moldovenesti       14. Capusu Mare 48. Panticeu       15. Caseiu 49. Petrestii de Jos       16. Catina 50. Poieni       17. Ceanu Mare 51. Risca       18. Chinteni 52. Sacuieu       19. Chiuiesti 53. Sandulesti       20. Ciucea 54. Savadisla       21. Ciurila 55. Sic       22. Catcau 56. Sincraiu       23. Cojocna 57. Sanmartin       24. Cornesti 58. Sanpaul       25. Cuzdrioara 59. Suatu       26. Dabaca 60. Triteni       27. Feleacu 61. Tureni       28. Floresti 62. Taga       29. Frata 63. Unguras       30. Geaca 64. Vad       31. Gilau 65. Valea Ierii       32. Garbau 66. Viisoara       33. Iara       34. Ielod
   +  Anexa 14 JUDEŢUL CONSTANTAcu reşedinţa în municipiul Constanta
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................10
    Comune ..................................51
                            A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. CONSTANTA                           B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. BASARABI 6. MEDGIDIA        2. CERNAVODA 7. NAVODARI        3. EFORIE 8. NEGRU VODA        4. HÂRŞOVA 9. OVIDIU        5. MANGALIA 10. TECHIRGHIOL                           C. COMUNE                        Denumirea comunei        1. Adamclisi 27. Lipnita        2. Agigea 28. Lumina        3. Albeşti 29. Mereni        4. Aliman 30. Mihail Kogălniceanu        5. Amzacea 31. Mihai Viteazu        6. Baneasa 32. Mircea Voda        7. Castelu 33. Nicolae Balcescu        8. Cerchezu 34. Oltina        9. Chirnogeni 35. Ostrov       10. Ciobanu 36. Pantelimon       11. Ciocarlia 37. Pecineaga       12. Cobadin 38. Pestera       13. Cogealac 39. Poarta Alba       14. Comana 40. Rasova       15. Corbu 41. Saraiu       16. Crucea 42. Sacele       17. Cumpana 43. Silistea-Seimeni       18. Deleni 44. Targusor       19. Dobromir 45. Topalu       20. Dumbraveni 46. Topraisar       21. Garliciu 47. Tortoman       22. Horia 48. Tuzla       23. Independenta 49. Valu lui Traian       24. Ion Corvin 50. Vulturu       25. Histria 51. 23 August       26. Limanu
   +  Anexa 15 JUDEŢUL COVASNAcu reşedinţa în municipiul Sfîntu-Gheorghe
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................33
                           A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. SFANTU GHEORGHE                            B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. BARAOLT 3. INTORSURA BUZAULUI        2. COVASNA 4. TARGU SECUIESC                             C. COMUNE                         Denumirea comunei        1. Aita Mare 19. Lemnia        2. Barcani 20. Micfalau        3. Batani 21. Moacsa        4. Belin 22. Ojdula        5. Bodoc 23. Ozun        6. Borosneu Mare 24. Poian        7. Brates 25. Reci        8. Bradut 26. Sanzieni        9. Bretcu 27. Sita Buzaului       10. Catalina 28. Turi       11. Cernat 29. Valea Crisului       12. Chichis 30. Valcele       13. Comandau 31. Varghis       14. Dobarlau 32. Zagon       15. Ghelinta 33. Zabala       16. Ghidfalau       17. Haghig       18. Ilieni
   +  Anexa 16 JUDEŢUL DAMBOVITAcu reşedinţa în municipiul Targoviste
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................5
    Comune ..................................64
                            A. MUNICIPII                      Denumirea municipiului        1. TARGOVISTE                            B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. FIENI 4. PUCIOASA        2. GAESTI 5. TITU        3. MORENI                            C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Baleni 33. Lunguletu        2. Barbuletu 34. Malu cu Flori        3. Bezdead 35. Malnesti        4. Bilciuresti 36. Matasaru        5. Branistea 37. Moroeni        6. Branesti 38. Morteni        7. Brezoaele 39. Nucet        8. Buciumeni 40. Ocnita        9. Bucsani 41. Odobesti       10. Butimanu 42. Petresti       11. Ciocanesti 43. Pietrosita       12. Cobia 44. Poiana       13. Comisani 45. Potlogi       14. Contesti 46. Produlesti       15. Corbii Mari 47. Pucheni       16. Cornatelu 48. Racari       17. Cornesti 49. Razvad       18. Crevedia 50. Runcu       19. Crangurile 51. Selaru       20. Darmanesti 52. Sotanga       21. Dobra 53. Tartasesti       22. Doicesti 54. Tatarani       23. Dragodana 55. Ulieşti       24. Dragomiresti 56. Ulmi       25. Finta 57. Valea Visinestilor       26. Glodeni 58. Vaile Unite       27. Gura Ocnitei 59. Vacaresti       28. Gura Sutii 60. Valeni-Dambovita       29. Iedera 61. Visina       30. I.L.Caragiale 62. Vîrfuri       31. Lucieni 63. Voinesti       32. Ludesti 64. Vulcana
   +  Anexa 17 JUDEŢUL DOLJcu reşedinţa în municipiul Craiova
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................79
                            A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. CRAIOVA                            B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. BAILESTI 3. FILIASI        2. CALAFAT 4. SEGARCEA                           C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Afumati 41. Goiesti        2. Amarastii de Jos 42. Grecesti        3. Amarastii de Sus 43. Isalnita        4. Argetoaia 44. Leu        5. Bechet 45. Lipov        6. Bistret 46. Macesu        7. Barca 47. Maglavit        8. Botosesti 48. Malu Mare        9. Brabova 49. Melinesti       10. Bradesti 50. Mischii       11. Bralostita 51. Marsani       12. Bratovoesti 52. Motatei       13. Breasta 53. Murgasi       14. Bucovat 54. Negoi       15. Bulzesti 55. Orodei       16. Calopar 56. Ostroveni       17. Carula 57. Pilesti       18. Carpen 58. Piscu       19. Castranova 59. Plenita       20. Calarasi 60. Podari       21. Celaru 61. Poiana Mare       22. Cerat 62. Predesti       23. Cernatesti 63. Radovan       24. Cetate 64. Rast       25. Ciupercenii Noi 65. Robanesti       26. Cosoveni 66. Sadova       27. Cotofeni 67. Salcuta       28. Daneti 68. Scaesti       29. Dabuleni 69. Silistea       30. Desa 70. Sopot       31. Diosti 71. Simnic       32. Dragotesti 72. Teasc       33. Dranic 73. Terpezita       34. Farcas 74. Teslui       35. Galicea Mare 75. Unirea       36. Gighera 76. Valea Stanciului       37. Giubega-Perisor 77. Vela       38. Giurgita 78. Vartop       39. Gangiova 79. Varvor       40. Goicea
   +  Anexa 18 JUDEŢUL GALAŢIcu reşedinţa în municipiul Galaţi
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................2
    Comune ..................................46
                            A. MUNICIPII                    Denumirea municipiului        1. GALAŢI 2. TECUCI                             B. ORAŞE                         Denumirea oraşului        1. BERESTI 2. TARGU BUJOR                             C. COMUNE                         Denumirea comunei        1. Barcea 25. Liesti        2. Balabanesti 26. Matca        3. Balasesti 27. Mastacani        4. Baleni 28. Munteni        5. Baneasa 29. Namoloasa        6. Brahasesti 30. Nicoresti        7. Buciumeni 31. Oancea        8. Cavadinesti 32. Pechea        9. Certesti 33. Piscu       10. Corod 34. Rediu       11. Cosmesti 35. Scantesti       12. Costache Negri 36. Schela-Smardan       13. Cuca 37. Silvna       14. Cudalbi 38. Slobozia Conachi       15. Drăgăneşti 39. Smulti       16. Draguseni 40. Suceveni       17. Fartanesti 41. Sendreni       18. Foltesti 42. Tudor Vladimirescu       19. Frumusita 43. Tulucesti       20. Ghidigeni 44. Umbrăreşti       21. Gohor-Tepu 45. Valea Marului       22. Hanu Conachi 46. Varlezi       23. Independenta       24. Ivesti
   +  Anexa 19 JUDEŢUL GIURGIUcu reşedinţa în municipiul Giurgiu
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................2
    Comune ..................................46
                             A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. GIURGIU                             B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. BOLINTIN-VALE 2. MIHAILESTI                             C. COMUNE                         Denumirea comunei        1. Adunatii-Copaceni 25. Izvoarele        2. Baneasa 26. Joita        3. Bolintin-Deal 27. Letea Noua        4. Bucsani 28. Mihai Bravu        5. Bulbucata 29. Marsa        6. Buturugeni 30. Ogrezeni        7. Calugareni 31. Oinacu        8. Clejani 32. Prundu        9. Colibasi 33. Putineiu       10. Comana 34. Rasuceni       11. Crevedia Mare 35. Roata de Jos       12. Daia 36. Schitu       13. Floresti-Stoenesti 37. Singureni       14. Fratesti 38. Slobozia       15. Gaiseni 39. Stanesti       16. Gajani 40. Stoenesti       17. Ghimpati 41. Toporu       18. Gogosari 42. Ulmi       19. Gostinu 43. Valea Dragului       20. Gostinari 44. Varasti       21. Gradinari 45. Vedea       22. Greaca 46. Vînătorii Mici       23. Hotarele       24. Iepuresti
   +  Anexa 20 JUDEŢUL GORJcu reşedinţa în municipiul Targu Jiu
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................6
    Comune ..................................49
                             A. MUNICIPII                      Denumirea municipiului        1. TARGU JIU                             B. ORAŞE                        Denumirea oraşului        1. BUMBESTI-JIU 4. ROVINARI        2. MOTRU 5. TARGU CARBUNESTI        3. NOVACI 6. TICLENI                             C. COMUNE                         Denumirea comunei        1. Albeni-Prigori 26. Logresti        2. Alimpesti 27. Matasari        3. Aninoasa 28. Negomir        4. Arcani 29. Pades        5. Baia de Fier 30. Pestisani        6. Balanesti 31. Plopsoru        7. Balesti 32. Polovragi        8. Barbatesti 33. Rosia de Amaradia        9. Bengesti-Ciocadia 34. Runcu       10. Berlesti 35. Sacelu       11. Balteni 36. Saulesti       12. Borascu-Bolbosi 37. Scoarta       13. Bumbesti-Pitic 38. Schela-Turcineşti       14. Bustuchin 39. Slivilesti       15. Capreni-Hurezani 40. Stanesti       16. Ciuperceni 41. Stejari       17. Calnic-Telesti 42. Stoina       18. Crasna 43. Tismana       19. Cruset 44. Turburea       20. Danciulesti 45. Turceni       21. Danesti 46. Tantareni       22. Dragutesti 47. Urdari-Farcasesti       23. Glogova 48. Văgiuleşti       24. Lelesti 49. Vladimir       25. Licurici
   +  Anexa 21 JUDEŢUL HARGHITAcu reşedinţa în municipiul Miercurea-Ciuc
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................43
                            A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. MIERCUREA-CIUC 2. ODORHEI                            B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. BAILE TUSNAD 5. GHEORGHIENI        2. BALAN 6. TOPLITA        3. BORSEC 7. VLAHITA        4. CRISTUR                             C. COMUNE                         Denumirea comunei        1. Atid 23. Mihaileni        2. Avramesti 24. Mugeni        3. Bilbor 25. Plaiesii de Jos        4. Bradesti 26. Praid        5. Capalnita 27. Remetea        6. Ciucsangeorgiu 28. Sarmas        7. Ciumani 29. Secuieni-Sacel        8. Carta 30. Siculeni        9. Corund 31. Sancraieni       10. Danesti 32. Sandominic       11. Dealu 33. Sanmartin       12. Ditrau 34. Sansimion       13. Feliceni 35. Subcetate       14. Frumoasa 36. Suseni       15. Galautas 37. Simonesti       16. Joseni 38. Tulghes-Corbu       17. Lazarea 39. Tusnad       18. Lueta-Meresti 40. Ulies-Darjiu       19. Lunca de Jos 41. Varsag       20. Lunca de Sus 42. Voslobeni       21. Lupeni 43. Zetea       22. Martinis
   +  Anexa 22 JUDEŢUL HUNEDOARAcu reşedinţa în municipiul Deva
    Municipii ...............................3
    Oraşe ...................................10
    Comune ..................................49
                            A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. DEVA 3. PETROSANI        2. HUNEDOARA                            B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. ANINOASA 6. ORASTIE        2. BRAD 7. PETRILA*)        3. CALAN 8. SIMERIA        4. HATEG 9. URICANI*)        5. LUPENI*) 10. VULCAN*)                             C. COMUNE                          Denumirea comunei        1. Baia de Cris 26. Lapugiu        2. Balsa 27. Lelese        3. Baru 28. Lunca Cernii        4. Bacia 29. Martinesti        5. Baita 30. Micia        6. Beriu 31. Pestis        7. Blajeni 32. Pui        8. Bosorod 33. Rapolt        9. Branisca 34. Rapolt       10. Bretea Română 35. Ribita       11. Buces 36. Rau de Mori       12. Bucuresci 37. Romos       13. Cerbal 38. Sarmizegetusa       14. Certej 39. Salas       15. Carjiti 40. Santandrei       16. Criscior 41. Santamaria-Orlea       17. Decebal 42. Stejaru       18. Deleni 43. Strei       19. Densus 44. Soimus       20. Dobra 45. Teliuc       21. Germisara 46. Traian       22. Ghelari 47. Turdas       23. Gurasada 48. Vata       24. Harau 49. Vorta       25. Ilia --------------    *) Aparţin de municipiul Petrosani
   +  Anexa 23 JUDEŢUL IALOMITAcu reşedinţa în municipiul Slobozia
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................42
                              A. MUNICIPII                        Denumirea municipiului        1. SLOBOZIA                              B. ORAŞE                          Denumirea oraşului        1. FETESTI 3. URZICENI        2. TANDAREI                              C. COMUNE                          Denumirea comunei        1. Adancata 23. Giurgeni        2. Albeşti 24. Garbovi        3. Alexeni 25. Grindu        4. Amara 26. Grivita-Milosesti        5. Armasesti 27. Jilavele        6. Axintele 28. Manasia        7. Balaciu 29. Mihail Kogălniceanu        8. Barcanesti 30. Movila        9. Bordusani 31. Movilita       10. Brazii 32. Munteni-Buzau       11. Bucu 33. Perieti       12. Cazanesti 34. Reviga       13. Ciochina 35. Rosiori-Dragoiesti       14. Ciulnita 36. Salcioara       15. Cocora 37. Saveni       16. Cosambesti 38. Scanteia       17. Cosereni 39. Sinesti       18. Dridu 40. Smirna       19. Facaeni 41. Suditi       20. Fierbinti-Târg 42. Vladeni       21. Gheorghe Doja       22. Gheorghe Lazar
   +  Anexa 24 JUDEŢUL IAŞIcu reşedinţa în municipiul Iaşi
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................75
                            A. MUNICIPII                      Denumirea municipiului        1. IAŞI                            B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. HARLAU 3. TARGU FRUMOS        2. PASCANI                           C. COMUNE                        Denumirea comunei  1. Alexandru Ioan Cuza 28. Grozesti 55. Scobinti  2. Andrieseni 29. Halaucesti 56. Sculeni  3. Aroneanu 30. Holboca 57. Sinesti  4. Baltati 31. Lespezi 58. Siretel  5. Belcesti 32. Letcani 59. Stolniceni-                                                        Prajescu  6. Bivolari 33. Lungani 60. Strunga  7. Barnova-Ciurea 34. Mihail 61. Scheia                                Kogălniceanu  8. Braesti 35. Mircesti 62. Sipote  9. Butea 36. Mironeasa 63. Tansa-Dagata 10. Ceplenita 37. Miroslava 64. Tatarusi 11. Ciortesti 38. Miroslovesti 65. Todiresti 12. Coarnele Caprei 39. Mogosesti 66. Tomesti 13. Comarna 40. Mogosesti-Siret 67. Trifesti 14. Costuleni 41. Mosna-Cozmesti 68. Tibana 15. Cotnari 42. Motca 69. Tibanesti 16. Cristesti 43. Movileni 70. Tutora 17. Cucuteni 44. Oteleni 71. Ungheni 18. Deleni 45. Podu Iloaiei 72. Valea Seaca 19. Plugari 46. Popesti-Madarjac 73. Vînători 20. Dobrovat 47. Popricani 74. Vladeni 21. Dolhesti 48. Prisacani 75. Voinesti 22. Dumesti 49. Probota 23. Erbiceni 50. Raducaneni 24. Focuri 51. Rediu 25. Golaiesti 52. Ruginoasa 26. Gorban 53. Schit Ducă 27. Gropnita 54. Scanteia
   +  Anexa 25 JUDEŢUL MARAMUREScu reşedinţa în municipiul Baia Mare
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................6
    Comune ..................................56
                           A. MUNICIPII                   Denumirea municipiului        1. BAIA MARE 2. SIGHETU MARMATIEI                           B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. BAIA SPRIE 4. SEINI        2. BORSA 5. TARGU LAPUS        3. CAVNIC 6. VISEU DE SUS                           C. COMUNE                      Denumirea comunei        1. Ardusat 29. Oarta de Jos        2. Arinis 30. Ocna Maramuresului        3. Baiut 31. Petrova        4. Basesti 32. Poienile de sub Munte        5. Bistra 33. Recea        6. Barsana 34. Remetea Chioarului        7. Bocicoiu Mare 35. Remeti        8. Bogdan Voda 36. Repedea        9. Boiu Mare 37. Rona de Jos       10. Botiza 38. Rona de Sus       11. Budesti 39. Rozavlea       12. Calinesti 40. Ruscova       13. Cernesti 41. Sarasau       14. Cicarlau 42. Satulung       15. Campulung la Tisa 43. Sacalaseni       16. Copalnic-Manastur 44. Sacel       17. Cupseni 45. Salistea de Sus       18. Desesti 46. Săpînţa       19. Dragomiresti 47. Stramtura       20. Dumbravita 48. Suciu de Sus       21. Farcasa 49. Sisesti       22. Giulesti 50. Somcuta Mare       23. Grosi 51. Tautii-Magheraus       24. Ieud 52. Ulmeni       25. Lapus 53. Vadu Izei       26. Leordina 54. Valea Chioarului       27. Miresu Mare 55. Valenii Lapusului       28. Moisei 56. Viseu de Jos
   +  Anexa 26 JUDEŢUL MEHEDINTIcu reşedinţa în municipiul Drobeta-Turnu Severin
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................49
                           A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. DROBETA-TURNU SEVERIN                            B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. BAIA DE ARAMA 3. STREHAIA        2. ORŞOVA 4. VANJU MARE                            C. COMUNE                        Denumirea comunei        1. Bala 26. Isverna        2. Balta 27. Izvoru Barzii        3. Balacita 28. Jiana        4. Bacles 29. Livezile-Poroina        5. Balvanesti-Godeanu 30. Malovat        6. Breznita-Greci 31. Obarsia de Camp        7. Breznita-Ocol 32. Obarsia-Closani        8. Brosteni 33. Oprisor        9. Burila Mare 34. Padina-Corlatel       10. Butoiesti 35. Patulele       11. Cazanesti 36. Podeni       12. Corcova 37. Ponoarele       13. Cujmir 38. Prunisor       14. Devesel 39. Punghina       15. Darvari 40. Rogova-Vanjulet       16. Dumbrava 41. Salcia       17. Floresti 42. Svinita       18. Garla Mare 43. Simian       19. Gogosu 44. Sisesti       20. Grozesti 45. Sovarna       21. Gruia 46. Tamna       22. Hinova 47. Vînători       23. Husnicioara 48. Vladaia       24. Ieselnita 49. Voloiac       25. Ilovita-Ciresu
   +  Anexa 27 JUDEŢUL MUREScu reşedinţa în municipiul Targu Mures
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................5
    Comune ..................................78
                           A. MUNICIPII                    Denumirea municipiului        1. TARGU MURES 2. SIGHISOARA                            B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. IERNUT 4. SOVATA        2. LUDUS 5. TARNAVENI        3. REGHIN                         C. COMUNE                     Denumirea comunei        1. Acatari 41. Gurghiu        2. Adamus 42. Hodac        3. Albeşti 43. Ibanesti        4. Alexandru Papiu Ilarian 44. Iclanzel        5. Alunis 45. Ideciu de Jos        6. Apold 46. Livezeni        7. Atintis 47. Lunca        8. Bahnea 48. Lunca Bradului Stanceni        9. Band 49. Magherani       10. Batos 50. Mica       11. Bagaciu 51. Miercurea Nirajului       12. Bala 52. Mihesu de Campie       13. Balauseri 53. Nades       14. Beica de Jos 54. Ogra       15. Bichis 55. Panet       16. Bogota 56. Petelea       17. Breaza 57. Pogaceaua       18. Brancovesti 58. Rastolita       19. Ceuasu de Campie 59. Rusii-Munti       20. Chetani 60. Saschiz       21. Chiheru de Jos 61. Sarmasu       22. Coroisanmartin 62. Sancraiu de Mures       23. Craciunesti 63. Sangeorgiu de Mures       24. Craiesti-Faragau 64. Sangeorgiu de Padure       25. Crisresti 65. Sanpaul       26. Cucerdea 66. Sanpetru de Campie       27. Cuci 67. Santana de Mures       28. Danes 68. Solovastru       29. Deda 69. Suplac       30. Eremitu 70. Suseni       31. Ernei 71. Ungheni       32. Fantanele 72. Valea Larga       33. Galesti 73. Vargata       34. Ganesti 74. Vatava       35. Gheorghe Doja 75. Vînători       36. Gheorghe Sincai 76. Voivodeni       37. Ghindari 77. Zagar       38. Glodeni 78. Zau de Campie       39. Gornesti       40. Grebenis-Saulia
   +  Anexa 28 JUDEŢUL NEAMTcu reşedinţa în municipiul Piatra-Neamt
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................2
    Comune ..................................66
                            A. MUNICIPII                     Denumirea municipiului        1. PIATRA-NEAMT 2. ROMAN                             B. ORAŞE                        Denumirea oraşului        1. BICAZ 2. TARGU-NEAMT                             C. COMUNE                          Denumirea comunei        1. Agapia 35. Oniceni        2. Bahna 36. Pastraveni-Urecheni        3. Baltatesti 37. Petricani        4. Bicaz-Chei 38. Piatra Soimului        5. Bicazu Ardelean 39. Pipirig        6. Bara 40. Pangarati        7. Bargauani 41. Podoleni        8. Bodesti 42. Poienari        9. Borca 43. Poiana Teiului       10. Borlesti 44. Raucesti       11. Botesti 45. Razboieni-Dragomiresti       12. Bozieni 46. Rediu-Candesti       13. Brusturi-Drăgăneşti 47. Români       14. Ceahlau 48. Roznov       15. Cordun 49. Sagna       16. Costisa 50. Sabaoani       17. Cracaoani 51. Savinesti-Dumbrava Roşie       18. Damuc 52. Secuieni       19. Dobreni 53. Slanita       20. Doljesti 54. Ştefan cel Mare       21. Dulcesti 55. Tarcau       22. Farcasa 56. Tasca       23. Faurei 57. Tazlau       24. Gheraesti 58. Tamaseni       25. Girov 59. Timisesti       26. Garcina 60. Trifesti       27. Grinties 61. Tupilati       28. Grumazesti 62. Ţibucani       29. Hangu 63. Valea Ursului       30. Horia 64. Viisoara       31. Icusesti 65. Vînători-Neamt       32. Ion Creanga 66. Zăneşti       33. Margineni       34. Moldoveni
   +  Anexa 29 JUDEŢUL OLTcu reşedinţa în municipiul Slatina
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................6
    Comune ..................................74
                           A. MUNICIPII                   Denumirea municipiului        1. SLATINA                          B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. BALS 4. DRAGANESTI-OLT        2. CARACAL 5. PIATRA-OLT        3. CORABIA 6. SCORNICESTI                           C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Baldovineti 39. Optasi-Magura        2. Barasti 40. Orlea        3. Bobicesti 41. Osica de Sus        4. Brastavatu 42. Perieti        5. Brebeni 43. Parscoveni        6. Brancoveni 44. Plesoiu        7. Cezieni 45. Poboru        8. Cilieni 46. Potcoava        9. Carlogani 47. Priseaca       10. Colonesti 48. Radomiresti       11. Corbu 49. Redea       12. Coteana 50. Romula       13. Curtisoara 51. Rusanesti-Scarisoara       14. Cungrea 52. Schitu       15. Daneasa 53. Seaca       16. Deveselu 54. Samburesti       17. Dobroteasa 55. Spineni       18. Dobrun 56. Sprancenata       19. Draghiceni 57. Stoicanesti       20. Falcoiu 58. Strejeşti       21. Farcasele 59. Studina       22. Ganeasa 60. Serbanesti       23. Giuvarasti 61. Tatulesti       24. Gostavatu 62. Topana-Fagetelu       25. Grojdibodu 63. Tufeni       26. Ianca 64. Valea Mare       27. Iancu Jianu 65. Vadastra       28. Izbiceni 66. Vadastrita       29. Izvoarele 67. Valeni       30. Leleasca 68. Verguleasa       31. Maruntei 69. Vitomiresti       32. Mihaesti 70. Valcele       33. Morunglav 71. Vladila       34. Movileni 72. Voineasa       35. Nicolae Titulescu 73. Vulpeni       36. Obaesia 74. Vulturesti       37. Oboga       38. Oporelu
   +  Anexa 30 JUDEŢUL PRAHOVAcu reşedinţa în municipiul Ploiesti
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................13
    Comune ..................................73
                          A. MUNICIPII                   Denumirea municipiului        1. PLOIESTI                          B. ORAŞE                     Denumirea oraşului        1. AZUGA 8. MIZIL        2. BAICOI 9. PLOPENI        3. BOLDESTI-SCAENI 10. SINAIA        4. BREAZA 11. SLANIC        5. BUSTENI 12. URLATI        6. CAMPINA 13. VALENII DE MUNTE        7. COMARNIC                          C. COMUNE                      Denumirea comunei        1. Adunaţi 39. Gura Vitioarei        2. Albeşti-Paleologu 40. Iordacheanu        3. Alunis-Stefeti 41. Izvoarele        4. Apostolache-Chiojdeanca 42. Lipanesti        5. Aricestii Rahtivani 43. Magurele        6. Baba Ana 44. Magureni        7. Balta Doamnei 45. Maneciu        8. Baltesti 46. Manesti        9. Băneşti 47. Paulesti       10. Barcanesti 48. Plopu       11. Berceni 49. Podenii Noi       12. Bertea 50. Poienarii Burghii       13. Blejoi 51. Posesti       14. Boldesti-Gradistea 52. Predeal-Sarari       15. Brazi 53. Provita de Jos       16. Brebu 54. Provita de Sus       17. Bucov 55. Puchenii Mari       18. Carbunesti 56. Rafov       19. Ceptura 57. Salciile       20. Cerasu 58. Scorteni       21. Ciorani 59. Sangeru-Lapos       22. Cocorastii Mislii 60. Starchiojd       23. Colgeag 61. Surani-Aricesti       24. Cornu 62. Sirna-Tinosu       25. Drajna 63. Soimari       26. Drăgăneşti 64. Sotrile       27. Dumbrava 65. Talea       28. Dumbravesti 66. Teisani       29. Filipestii de Padure 67. Telega       30. Filipestii de Târg 68. Targusoru Vechi       31. Fantanele 69. Tomsani       32. Floresti 70. Valea Calugareasca       33. Fulga 71. Valea Doftanei       34. Gherghita 72. Varbilau       35. Gorgota 73. Valcanesti-Cosminele       36. Gornet       37. Gornet-Cricov       38. Gura Vadului
   +  Anexa 31 JUDEŢUL SATU MAREcu reşedinţa în municipiul Satu Mare
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................52
                           A. MUNICIPII                    Denumirea municipiului        1. SATU MARE                           B. ORAŞE                       Denumirea oraşului        1. CAREI 3. TASNAD        2. NEGRESTI-OAS                          C. COMUNE                      Denumirea comunei        1. Acis 27. Livada        2. Andrid 28. Mediesu Aurit        3. Apa 29. Micula        4. Ardud 30. Moftin        5. Batarci 31. Odoreu        6. Betiug 32. Orasu Nou        7. Berveni 33. Paulesti        8. Bixad 34. Petresti-Piscolt        9. Bogdand 35. Pir       10. Botiz 36. Poiana Codrului       11. Calinesti-Oas 37. Pomi       12. Cazmarzana 38. Sanislau       13. Capleni 39. Santau       14. Cauas 40. Sacaseni       15. Cehal 41. Socond       16. Certeze 42. Supur       17. Craidorolt 43. Tarna Mare       18. Culciu 44. Tiream       19. Doba 45. Tarsolt       20. Dorolt 46. Turt       21. Gelu 47. Turulung       22. Gherta Mica 48. Urziceni-Foieni       23. Halmeu 49. Valea Vinului       24. Hodod 50. Vetis       25. Homoroade 51. Viile Satu Mare       26. Lazuri
   +  Anexa 32 JUDEŢUL SALAJcu reşedinţa în municipiul Zalau
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................48
                         A. MUNICIPII                   Denumirea municipiului        1. ZALAU                          B. ORAŞE                     Denumirea oraşului        1. CEHU SILVANEI 3. SIMLEU SILVANEI        2. JIBOU                           C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Almasu 26. Lozna        2. Babeni 27. Marca        3. Balan 28. Maeriste        4. Banisor 29. Mesesenii de Jos        5. Benesat 30. Mihai Viteazu        6. Bobota 31. Mirsid        7. Bocsa 32. Napradea        8. Buciumi 33. Nusfalau        9. Camar 34. Pericei       10. Chiesd 35. Plopis       11. Cizer 36. Romanasi       12. Crasna 37. Rus       13. Creaca 38. Salatig       14. Cristolt 39. Sag       15. Criseni-Dobrin 40. Sanmihaiu Almasului       16. Cuzaplac 41. Somes-Odorhei       17. Fildu de Jos 42. Surduc       18. Galgau-Poiana Blenchii 43. Sarmasag       19. Garbou 44. Treznea-Agrij       20. Halmasd 45. Valcău de Jos       21. Hida-Dragu 46. Varsolt       22. Horoatu Crasnei 47. Zalha       23. Ileanda 48. Zimbor       24. Ip       25. Letca
   +  Anexa 33 JUDEŢUL SIBIUcu reşedinţa în municipiul Sibiu
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................50
                          A. MUNICIPII                   Denumirea municipiului        1. SIBIU 2. MEDIAS                          B. ORAŞE                     Denumirea oraşului        1. AGNITA 5. DUMBRAVENI        2. AVRIG 6. OCNA SIBIULUI        3. CISNADIE 7. TALMACIU        4. COPSA MICA                           C. COMUNE                        Denumirea comunei        1. Altana 26. Mosna        2. Apold-Ludos 27. Nocrich        3. Atel 28. Orlat        4. Axente Sver 29. Pauca        5. Bazna 30. Poiana Sibiului        6. Biertan 31. Porumbacu de Jos        7. Barghis 32. Poplaca        8. Blajel 33. Racovita        9. Bradeni 34. Turnu Roşu       10. Bruiu 35. Tarnava       11. Chirpar 36. Valea Viilor       12. Carta 37. Vurpar       13. Cartisoara 38. Rosia       14. Cristian 39. Rasinari       15. Darlos 40. Sadu       16. Gura Raului 41. Saliste       17. Hoghilag 42. Slimnic       18. Iacobeni 43. Seica Mare       19. Jina 44. Seica Mica       20. Laslea 45. Selimbar       21. Loamnes 46. Sura Mare       22. Miercurea Sibiului 47. Sura Mica       23. Merghindeal 48. Tilisca       24. Micasasa       25. Mihaileni
   +  Anexa 34 JUDEŢUL SUCEAVAcu reşedinţa în municipiul Suceava
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................83
                         A. MUNICIPII                 Denumirea municipiului        1. SUCEAVA                          B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. CAMPULUNG MOLDOVENESC 4. RADAUTI        2. FALTICENI 5. SIRET        3. GURA HUMORULUI 6. SOLCA                                                7. VATRA DORNEI                         C. COMUNE                     Denumirea comunei        1. Adancata 42. Iacobesti        2. Arbore 43. Ipotesti        3. Baia 44. Izvoarele Sucevei        4. Balcauti 45. Liteni        5. Bogdanesti 46. Marginea        6. Boroaia 47. Malini        7. Bosanci 48. Manastirea Humorului        8. Botosana 49. Mitocu Dragomirnei        9. Breaza 50. Moara       10. Brodina 51. Moldovita       11. Brosteni 52. Musenita       12. Bunesti 53. Ostra       13. Cacica 54. Panaci       14. Calafindesti 55. Paltinoasa       15. Cajvana 56. Partestii de Jos       16. Ciprian Porumbescu 57. Patrauti       17. Carlibaba 58. Poiana Stampei       18. Cornu Luncii 59. Pojorata-Sadova       19. Crucea 60. Preutesti       20. Darmanesti 61. Vulturesti       21. Dolhasca 62. Zamostea       22. Dolhesti 63. Zvoristea       23. Dorna-Arini 64. Putna       24. Dorna Candrenilor 65. Radaseni       25. Dornesti 66. Rasca       26. Dragoiesti 67. Salcea       27. Draguseni-Oniceni 68. Slatina       28. Drumbraveni 69. Straja       29. Emil Bodnaras 70. Stroiesti       30. Fantanele 71. Stulpicani       31. Frasin 72. Sucevita       32. Fratautii Noi 73. Saru Dornei       33. Fratautii Vechi 74. Scheia       34. Frumosu 75. Todiresti       35. Fundu Moldovei 76. Udesti       36. Galanesti-Bilca 77. Vadu Moldovei       37. Gramesti 78. Valea Moldovei       38. Grăniceşti 79. Vama       39. Horodnic 80. Vatra Moldoviţei       40. Horodniceni 81. Veresti       41. Iacobeni 82. Vicovu de Jos                                               83. Vicovu de Sus                                               84. Volovat
   +  Anexa 35 JUDEŢUL TELEORMANcu reşedinţa în municipiul Alexandria
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................70
                       A. MUNICIPII                 Denumirea municipiului        1. ALEXANDRIA 2. TURNU MAGURELE                         B. ORAŞE                     Denumirea oraşului        1. ROSIORII DE VEDE 3. ZIMNICEA        2. VIDELE                          C. COMUNE                      Denumirea comunei        1. Balaci 37. Orbeasca        2. Babaita 38. Peretu        3. Beuca 39. Piatra        4. Blejesti 40. Petrosani        5. Bogdana 41. Plosca        6. Botoroaga 42. Plopii-Slavitesti        7. Bragadiru 43. Poeni        8. Branceni 44. Poroschia        9. Buzescu 45. Purani       10. Calinesti 46. Putineiu       11. Calmatuiu 47. Radoiesti       12. Calmatuiu de Sus 48. Salcia       13. Ciolanesti 49. Saceni       14. Contesti 50. Scrioastea       15. Cosmesti 51. Scurtu       16. Crangeni 52. Seaca       17. Crangu 53. Segarcea-Vale       18. Dobrotesti 54. Silistea       19. Drăgăneşti-Vlasca 55. Silistea Noua       20. Furculesti 56. Slobozia Mandra       21. Frumoasa 57. Smardioasa       22. Galateni 58. Stejaru       23. Gratia 59. Suhaia       24. Islaz 60. Storobaneasa       25. Lisa 61. Talpa       26. Lita 62. Tatarastii de Jos       27. Lunca 63. Tatarastii de Sus       28. Mavrodin 64. Traian       29. Magura 65. Trivalea-Moşteni       30. Maldaeni 66. Troianul       31. Mereni 67. Tiganesti       32. Marzanesti 68. Vedea       33. Nanov 69. Vartoape       34. Năsturelu 70. Zambreasca       35. Necsesti       36. Olteni
   +  Anexa 36 JUDEŢUL TIMIScu reşedinţa în municipiul Timişoara
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................66
                         A. MUNICIPII                   Denumirea municipiului        1. TIMIŞOARA 2. LUGOJ                         B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. BUZIAS 3. JIMBOLIA        2. DETA 4. SANNICOLAU MARE                           C. COMUNE                        Denumirea comunei        1. Balint 35. Margina        2. Banloc 36. Masloc        3. Beba Veche 37. Manastiur        4. Becicherecu Mic 38. Moravita        5. Belint 39. Mosnita        6. Bethausen 40. Nadrag        7. Biled 41. Ohaba Lungă        8. Barna 42. Ortisoara        9. Boldur 43. Peciu Nou       10. Carpinis 44. Periam       11. Cenad 45. Pietroasa       12. Cenei 46. Pischia       13. Cheveresu Mare 47. Racovita       14. Ciacova 48. Recas       15. Comlosu Mare 49. Remetea Marea       16. Costeiu 50. Sacosu Turcesc       17. Darova 51. Satchinez       18. Denta 52. Sacalaz       19. Dudestii Vechi 53. Sanandrei       20. Faget 54. Sanmihaiu Roman       21. Fardea 55. Sanpetru Mare       22. Foeni 56. Sag       23. Gavojdia 57. Stiuca       24. Gataia 58. Teremia Mare       25. Ghizela 59. Tomesti       26. Ghiroda 60. Topolovat       27. Giarmata 61. Tormac       28. Giroc 62. Traian Vuia       29. Giulvaz 63. Uivar       30. Jamu Mare 64. Varias       31. Jebel 65. Victor Vlad Delamarina       32. Lenauheim 66. Voiteg       33. Liebling       34. Lovrin
   +  Anexa 37 JUDEŢUL TULCEAcu reşedinţa în municipiul Tulcea
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................40
                          A. MUNICIPII                    Denumirea municipiului        1. TULCEA                             B. ORAŞE                         Denumirea oraşului        1. BABADAG 3. MACIN        2. ISACCEA 4. SULINA                              C. COMUNE                          Denumirea comunei        1. Baia 21. Mahmudia        2. Beidaud 22. Maliuc        3. C.A.Rosetti 23. Mihai Bravu        4. Carcaliu 24. Mihail Kogălniceanu        5. Casimcea 25. Nalbant        6. Ceatalchioi 26. Niculitel        7. Ceamurlia de Jos 27. Nufaru        8. Cerna 28. Ostrov        9. Chilia Veche 29. Peceneaga       10. Ciucurova 30. Sarichioi       11. Crisan 31. Sfîntu Gheorghe       12. Daeni 32. Slava Cercheza       13. Dorobantu 33. Somova       14. Frecatei 34. Stejaru       15. Greci 35. Topolog       16. Horia 36. Turcoaia       17. Independenta 37. Unirea       18. Izvoarele 38. Valea Nucarilor       19. Jijila 39. 1 Mai       20. Luncavita 40. 23 August-Grindu
   +  Anexa 38 JUDEŢUL VASLUIcu reşedinţa în municipiul Vaslui
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................2
    Comune ..................................58
                          A. MUNICIPII                   Denumirea municipiului        1. VASLUI 2. BARLAD                          B. ORAŞE                      Denumirea oraşului        1. HUSI 2. NEGRESTI                           C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Albeşti 31. Muntenii de Jos        2. Alexandru Vlahuţă 32. Murgeni        3. Banca 33. Oltenesti-Cretesti        4. Bacani-Bogdanita 34. Osesti        5. Bacesti-Dumesti 35. Padureni        6. Berezeni 36. Perieni        7. Blagesti 37. Puiesti        8. Bogdanesti 38. Pungesti-Garceni        9. Bunesti-Averesti 39. Rebricea       10. Codaesti 40. Rosiesti       11. Coroiesti 41. Solesti-Miclesti       12. Costesti-Deleni 42. Stanilesti       13. Danesti 43. Ştefan cel Mare       14. Delesti-Balteni 44. Suletea-Epureni       15. Dimitrie Cantemir 45. Tanacu       16. Dragomiresti 46. Tacuta       17. Duda-Epureni 47. Tatarani-Botesti       18. Falciu 48. Todiresti       19. Gagesti 49. Tutova       20. Gherghesti 50. Valeni       21. Ghermanesti-Arsura 51. Vetrisoaia       22. Grivita 52. Viisoara       23. Hoceni 53. Vinderei       24. Iana-Pogana 54. Voinesti       25. Ivanesti 55. Vulturesti       26. Ivesti 56. Vutcani       27. Laza-Poienesti 57. Zapodeni       28. Lipovat-Bogdana 58. Zorleni       29. Lunca Banului       30. Malusteni
   +  Anexa 39 JUDEŢUL VALCEAcu reşedinţa în municipiul Ramnicu-Valcea
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................66
                        A. MUNICIPII                 Denumirea municipiului        1. RAMNICU-VALCEA                        B. ORAŞE                    Denumirea oraşului        1. BAILE GOVORA 5. DRAGASANI        2. BAILE OLANESTI 6. HOREZU        3. BREZOI 7. OCNELE MARI        4. CALIMANESTI                        C. COMUNE                     Denumirea comunei        1. Alunu 35. Mateesti        2. Amarasti 36. Maciuca        3. Babeni 37. Madulari        4. Balcesti 38. Maldaresti        5. Barbatesti 39. Mihaesti        6. Berbesti 40. Muereasca        7. Berislavesti 41. Nicolae Balcescu        8. Boisoara 42. Olanu        9. Budesti 43. Orlesti       10. Bujoreni 44. Pausesti       11. Bunesti 45. Pausesti-Maglasi       12. Cernisoara 46. Perisani       13. Caineni 47. Pietrari       14. Copaceni 48. Popesti       15. Costesti 49. Prudeni       16. Creteni 50. Racovita       17. Daesti 52. Scundu       18. Danicei 53. Slatioara       19. Dragoesti 54. Stoenesti       20. Fauresti 55. Stoilesti       21. Fartatesti 56. Stroesti       22. Francesti 57. Sutesti       23. Galicea 58. Sirineasa       24. Ghioroiu 59. Stefanesti       25. Glavile-Pesceana 60. Susani       26. Golesti 61. Tetoiu       27. Gradistea 62. Tomsani       28. Ionesti 63. Vaideeni       29. Lalosu 64. Valea Mare       30. Ladesti 65. Voineasa       31. Lapusata 66. Zatreni       32. Livezi       33. Lungesti       34. Malaia
   +  Anexa 40 JUDEŢUL VRANCEAcu reşedinţa în municipiul Focsani
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................52
                          A. MUNICIPII                  Denumirea municipiului        1. FOCSANI                         B. ORAŞE                     Denumirea oraşului        1. ADJUD 3. ODOBESTI        2. MARASESTI 4. PANCIU                           C. COMUNE                       Denumirea comunei        1. Andreiasu 27. Nereju        2. Balesti 28. Nistoresti        3. Barsesti 29. Paltin        4. Boghesti 30. Paunesti        5. Bolotesti 31. Poiana Cristei        6. Chiojdeni 32. Pufesti        7. Ciorasti 33. Ruginesti        8. Carligele 34. Sihlea        9. Cotesti 35. Soveja       10. Dumbraveni 36. Straoane       11. Dumitresti 37. Suraia       12. Fitionesti 38. Serbanesti       13. Garoafa 39. Sindrilari       14. Gologanu 40. Tanasoaia       15. Gugesti 41. Tataranu       16. Gura Calitei 42. Tamboesti       17. Homocea 43. Tulnici       18. Jaristea 44. Tifesti       19. Jitia 45. Urechesti       20. Maicanesti 46. Vidra       21. Marasti 47. Vintileasca       22. Mera 48. Vizantea       23. Milcovul 49. Vînători       24. Mos Ion Roata 50. Vartescoiu       25. Movilita 51. Vrancioaia       26. Naruja 52. Vulturu --------