LEGE nr. 110 din 24 mai 2019pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 29 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLitera a) a alineatului (2) al articolului 45 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:a) navelor deținute în proprietate de persoane juridice sau fizice române, precum și navelor deținute de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 24 mai 2019.Nr. 110.----