ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 13 martie 2000privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 16 martie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) În scopul limitării şi inlaturarii urmărilor dezastrelor se înfiinţează formaţiuni de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre, denumite în continuare formaţiuni. (2) Formaţiunile sunt structuri mixte, militare şi civile, multifunctionale, formate din profesionisti în domeniu, instruite şi dotate adecvat pentru acordarea ajutorului de urgenta în caz de dezastre sau de accidente majore. (3) Formaţiunile sunt subordonate Comandamentului protecţiei civile, prin inspectoratele de protecţie civilă judeţene pe teritoriul cărora sunt dispuse, iar pe timpul intervenţiei se subordonează şi acţionează la ordinul prefectului din judeţul în care intervin pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor. (4) Structura organizatorică, zonele de responsabilitate şi dotarea formatiunilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Formaţiunile îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) cercetează, identifica şi evalueaza efectele dezastrului, transmit date şi informaţii organelor abilitate; b) cauta, localizeaza şi salveaza victimele din zona dezastrelor şi accidentelor majore; c) acorda primul ajutor medical de urgenta la locul intervenţiei şi evacueaza persoanele afectate; d) participa la acţiunile de decontaminare a personalului, tehnicii şi echipamentului în caz de accident chimic, nuclear sau biologic; e) coordonează asigurarea cu apa potabilă a populaţiei din zonele dezastrului; f) coordonează distribuirea hranei pentru persoanele sinistrate; g) participa la pregătirea pe linia protecţiei civile a populaţiei. (2) Formaţiunile îndeplinesc şi alte atribuţii specifice în zona lor de responsabilitate, cu respectarea prevederilor legale. (3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor formaţiunile colaborează cu structuri ale Ministerului de Interne, subunitati ale Ministerului Apărării Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie şi cu alte structuri legal constituite, care au competente în acest domeniu.  +  Articolul 3 (1) Personalul militar încadrat în formaţiuni provine din structurile Ministerului Apărării Naţionale. (2) Selecţionarea, pregătirea şi promovarea personalului militar se fac de Comandamentul protecţiei civile. (3) Personalului militar încadrat în aceste formaţiuni i se aplică prevederileLegii nr. 80/1995privind statutul cadrelor militare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Personalul civil încadrat în aceste formaţiuni va avea pregătirea de baza corespunzătoare funcţiilor prevăzute în anexa nr. 1. Funcţia de salvator se asimilează celei de muncitor calificat categoriile VI-I. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului civil se fac în condiţiileLegii protecţiei civile nr. 106/1996.  +  Articolul 5 (1) Pe timpul interventiilor cu durata mai mare de 4 ore personalului formatiunilor i se asigura gratuit un supliment de hrana în echivalentul a 2000 de calorii pentru fiecare zi de intervenţie. (2) Personalul care executa, conduce sau coordonează misiunile de intervenţie ori care contribuie la realizarea acestora beneficiază de un spor de 30% calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza, pentru luna în care a executat cel puţin o intervenţie. (3) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului protecţiei civile.  +  Articolul 6 (1) Ofiţerii, subofiterii şi personalul civil din cadrul formatiunilor, care şi-au pierdut total capacitatea de muncă în timpul sau din cauza acţiunilor de intervenţie la care au participat, în afară drepturilor ce decurg din pensionare vor primi o singură dată un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda de baza sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate. (2) Urmaşii celor prevăzuţi la alin. (1), decedati în timpul sau din cauza serviciului, au dreptul la o pensie egala cu solda sau cu salariul integral avut în ultima luna de activitate de persoana decedata, care se va actualiza în conformitate cu prevederile legale. (3) În cazul în care cel decedat nu a avut copii şi a fost singurul sustinator al părinţilor săi lipsiţi de mijloace suficiente de existenta, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş, stabilită conform prevederilor legale, şi de un ajutor în cuantum de 6 solde lunare impozabile.  +  Articolul 7În situaţia în care personalul încadrat în formaţiuni şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, acesta beneficiază de un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate ori de pensie, după caz, precum şi de dreptul de a cumula pensia cu salariul cuvenit pentru o alta activitate desfăşurată.  +  Articolul 8 (1) Fondurile necesare în vederea salarizarii, inzestrarii, dotării, pregătirii şi intervenţiei formatiunilor se asigura din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale, prin Comandamentul protecţiei civile, de la capitolul 72.01.07 "Protecţie civilă", precum şi din donaţii şi din alte fonduri legal constituite. (2) Dotarea formatiunilor cu tehnica necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice se asigura de Ministerul Apărării Naţionale din cea devenită excedentară prin reorganizarea armatei, precum şi din achiziţii. (3) Clădirile şi terenurile necesare în vederea bunei funcţionari şi pregătirii formatiunilor vor fi puse la dispoziţie acestora de Ministerul Apărării Naţionale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, ele vor fi asigurate de consiliile locale pe al căror teritoriu se organizează, potrivit anexei nr. 2.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apărăriinaţionale,Victor BabiucMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul funcţieipublice,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae Noica  +  Anexa 1                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂa formatiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre                       ┌───────────────────────┐                       │ Conducere │                       ├───────────────────────┤                       │. şef - ofiţer │                       │. 2 asistenţi medicali │                       │ debutanti -asistenţi │                       │ medicali principali │                        │. sofer şi electromeca-│                        │ nic civil │ ┌─────────────────────┐                       └───────────┬───────────┘ │ Depozit de materiale│                                   ├──────────────────┤ │                                   v │. gestionar - civil │                       ┌───────────────────────┐ └─────────────────────┘                        │ Echipa de intervenţie ├─┐                       │ │ ├─┐                       │. şef echipa -subofiţer│ │ ├─┐                       │. sofer şi electromeca-│ │ │ │                       │ nic civil │ │ │ │                       │. 3 salvatori - civili-│ │ │ │                       └─────┬─────────────────┘ │ │ │                             └─┬─────────────────┘ │ │                               └──┬────────────────┘ │                                  └──────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TOTAL EFECTIVE │ │ . Ofiţeri = 1 │ │ . Subofiteri = 4 │ │ . Civili = 20 - 12 salvatori; │ │ - 2 asistenţi medicali debutanti - asistenţi │ │ medicali principali; │ │ - 5 soferi şi electromecanici; │ │ - 1 gestionar. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Doua formaţiuni vor avea câte o echipa de intervenţie specializată pentru accidente nucleare sau chimice.  +  Anexa 2
                                      TABEL
  cuprinzând dislocarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de
  urgenta în caz de dezastre şi zonele lor de responsabilitate
   
  ┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Detalii │ │ │Nr. ├───────────┤ Zona de responsabilitate │ │crt.│Garnizoana │ (judeţe) │ │ │ de │ │ │ │dislocare │ │ ├────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │ Ciolpani │ │ │ │ (Ilfov) │ Municipiul Bucureşti, Ilfov, Prahova │ │ 2. │Alexandria │ Teleorman, Giurgiu, Olt │ │ 3. │Craiova*) │ Dolj, Gorj, Mehedinti │ │ 4. │Timişoara │ Timiş, Arad, Caraş-Severin │ │ 5. │Baia Mare │ Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud │ │ 6. │Cluj- │ │ │ │Napoca │ Cluj, Salaj, Mures, Bihor │ │ 7. │Alba Iulia │ Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov │ │ 8. │Pitesti │ Arges, Valcea, Dambovita │ │ 9. │Galaţi │ Buzau, Vrancea, Galaţi, Brăila │ │ 10.│Constanta*)│ Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi │ │ 11.│Bacau │ Bacau, Vaslui, Covasna, Harghita │ │ 12.│ Suceava │ Suceava, Botosani, Iaşi, Neamt │ └────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă *) Formaţiuni care vor avea câte o echipa de intervenţie în caz de accident nuclear şi chimic.
   +  Anexa 3                               DOTAREAformatiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
           
    Nr. crt.MaterialeCantitateaU.M.
    I. Tehnici şi materiale de intervenţie
    1.Aparat cu disc pentru tăiat armături1Complet
    2.Aparat cu freză pentru tăiat profiluri şi ţevi1  
    3.Aparat cu lanţ pentru tăiat fier-beton, beton şi zidărie1  
    4.Aparat de respiraţie izolant cu aer comprimat4/1*)Complet
    5.Aparat de ridicat şi tractat de 1,5 tf2/1*)Complet
    6.Aparat de sudură şi tăiere cu flacără oxiacetilenică, portabil2Complet
    7.Aparat de vedere pe timp de noapte1Complet
    8.Aparat pentru anestezii, portabil1Complet
    9.Aparat pentru încărcat butelii cu aer comprimat1Complet
    10.Aparat pentru suspensia tărgilor în autovehicule10Complet
    11.Autocamion2Bucată
    12.Autosanitară1Bucată
    13.Autospecială de intervenţie pe şasiu de ARO1Bucată
    14.Autospecială pentru formaţiunile de apărare civilă, AFAC-11Bucată
    15.Barcă pneumatică pentru 10 persoane4/1*)Bucată
    16.Berbec hidraulic1Bucată
    17.Bidon din plastic4/1*)Bucată
    18.Binoclu1Bucată
    19.Busolă1Bucată
    20.Cabluri electrice4/1*)Complet
    21.Cabluri de remorcare şi tractare (lanţuri)2/1*)Complet
    22.Canistră cu spirt sanitar1Bucată
    23.Cartuşe filtrante pentru noxe chimice10/4*)Bucată
    24.Centură de siguranţă pentru pompieri6/2*)Bucată
    25.Cheie pentru hidrant2Bucată
    26.Ciocan baros de 5 kg1Bucată
    27.Ciocan electric percutant1Complet
    28.Cizme lungi din cauciuc6/2*)Pereche
    29.Colac de salvare8/2*)Bucată
    30.Complet cu materiale pentru deblocarea supravieţuitorilor2Complet
    31.Complet de lăcătuşerie-fierărie1Complet
    32.Complet de pansamente2Complet
    33.Complet de protecţie nr. 225/6*)Complet
    34.Complet de salvare de la înălţime1Complet
    35.Complet de sudură electrică1Complet
    36.Complet pentru marcarea drumurilor2Complet
    37.Complet sanitar de salvare şi prim ajutor2Complet
    38.Complet scule instalator apă şi canal1Complet
    39.Complet scule instalator gaze1Complet
    40.Costum anticaloric aluminizat3/1*)Bucată
    41.Costum de lucru în apă3/1*)Bucată
    42.Cric hidraulic 12,5 tf2/1*)Bucată
    43.Cric hidraulic până la 30 tf2Complet
    44.Cronometru5/1*)Bucată
    45.Debitmetru gama portabil1Bucată
    46.Detector acustic DA-012Bucată
    47.Detector de substanţe toxice, tip Drager1Complet
    48.Distanţier hidraulic2/1*)Bucată
    49.Dozimetru individual cu citire directă25/8*)Bucată
    50.Electroferăstrău1Complet
    51.Foarfecă hidraulică2/1*)Bucată
    52.Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton1Bucată
    53.Frânghii pentru legături (ştreanguri şi pripoane)2/1*)Complet
    54.Geantă sanitară4Bucată
    55.Grup electrogen de 5 kVA portabil2/1*)Complet
    56.Instalaţie de evacuare a apei din subsoluri inundabile, echipată cu pompă submersibilă ET-321Complet
    57.Instalaţie de injectat aer proaspăt în subsoluri, cu ventilator centrifugal1Complet
    58.Instalaţie portabilă de filtrare complexă a apei cu debit de 50 l/h1Complet
    59.Joagăr2/1*)Bucată
    60.Lampă antiex8/2*)Bucată
    61.Lanternă portabilă25/4*)Bucată
    62.Mască contra gazelor25/6*)Bucată
    63.Minipernă pneumatică pentru ridicat, tip cric pneumatic10/4*)Complet
    64.Monitor portabil pentru detecţia radiaţiilor alfa, beta, gama1Complet
    65.Motocompresor cu unelte pneumatice1Complet
    66.Motoferăstrău2/1*)Complet
    67.Motopompă hidraulică3/1*)Complet
    68.Motopompă portabilă2Complet
    69.Motopropulsor pentru bărci4/1*)Bucată
    70.Panou încărcare distribuţie tensiuni grup-reţea-consum2Complet
    71.Polizor electric universal de colţ2Complet
    72.Portavoce1Bucată
    73.Proiector special de 1.000 W/220 V4/2*)Bucată
    74.Radiotelefon auto6Bucată
    75.Radiotelefon portabil25/5*)Bucată
    76.Remorcă2Bucată
    77.Ruletă de metal de 10 m1Bucată
    78.Sac mic cu atele diferite2Complet
    79.Scară culisantă din lemn cu 3 elemente2/1*)Complet
    80.Scară simplă de 4 m lungime2/1*)Bucată
    81.Set tubuşoare indicatoare, tip Drager4Set
    82.Staţie radio unde scurte de 100 W1Complet
    83.Targă cu scripeţi pentru coborârea răniţilor de la înălţime2Bucată
    84.Targă sanitară10/4*)Bucată
    85.Topor2/1*)Bucată
    86.Trusă de perfuzie1Complet
    87.Trusă de reanimare respiratorie2Complet
    88.Trusă de steguleţe pentru marcarea terenului contaminat chimic (plantare manuală)1Complet
    89.Trusă de steguleţe pentru marcarea terenului contaminat radioactiv (plantare manuală)1Complet
    90.Trusă pentru electrician2Complet
    91.Trusă pentru medic2Complet
    92.Unealtă electrică rotopercutantă2/1*)Complet
    93.Vinci de tracţiune 5 tf1Bucată
    II. Materiale de cazarmare şi echipament
    94.Bidon din aluminiu de 25 l3Bucată
    95.Bocanci25/3*)Pereche
    96.Cască de protecţie tip constructor21/5*)Bucată
    97.Cizme din cauciuc25/6*)Pereche
    98.Cort pentru personal3Complet
    99.Echipament specific protecţiei civile25/3*)Complet
    100.Lenjerie de pat25/3*)Set
    101.Manta de ploaie25/3*)Bucată
    102.Marmită pentru transportul hranei5Bucată
    103.Masă extensibilă5Bucată
    104.Mănuşi electroizolante de joasă tensiune8/2*)Pereche
    105.Ochelari de protecţie20/5*)Bucată
    106.Ochelari pentru sudor3Bucată
    107.Palmare din piele20/5*)Pereche
    108.Paturi pliante25/3*)Bucată
    109.Pătură50/10*)Bucată
    110.Saltea25/3*)Bucată
    111.Scaun pliant25/3*)Bucată
    112.Veselă şi tacâmuri25/3*)Set
  Notă *) Rezerva în magazia formatiunii.
   +  Anexa 4                          DEPOZITUL DE MATERIALE
           
    Nr. crt.MaterialeCantitateaU.M.
    1.Aparat pentru administrat oxigen5-10Complet
    2.Aparat pentru distilat apă2Complet
    3.Aparat pentru încălzit electric40-80Complet
    4.Aparat pentru suspendarea tărgilor în corturi20-40Complet
    5.Arzător pentru autoclavă cu petrol1-2Bucată
    6.Autoclavă cu pereţi dubli1-2Bucată
    7.Barcă pneumatică pentru 10 persoane10-20Bucată
    8.Bidon din aluminiu de 25 l10-20Bucată
    9.Bucătărie rulantă2-4Complet
    10.Butelie din oţel pentru oxigen medicinal10-20Bucată
    11.Cabluri de remorcare şi tractare4Set
    12.Canistră cu spirt sanitar1-2Bucată
    13.Cazma40-80Bucată
    14.Căciulă200-400Bucată
    15.Ciocan baros de 5 kg8-16Bucată
    16.Cizme din cauciuc200-400Pereche
    17.Colac de salvare20Bucată
    18.Complet de cabluri electrice4Complet
    19.Complet de pansamente100-200Complet
    20.Complet de sudură electrică2Complet
    21.Complet de materiale pentru reanimarea intoxicaţilor cu STL10-20Complet
    22.Complet de medicamente pentru tratamentul intoxicaţilor cu STL10-20Complet
    23.Complet pentru tratamentul bolii de iradiere2-4Complet
    24.Complet de scule electrician pentru înaltă şi joasă tensiune2Complet
    25.Complet de scule instalator apă şi canal2Complet
    26.Complet de scule instalator gaze2Complet
    27.Complet de tâmplărie-dulgherie2Complet
    28.Cort17-34Complet
    29.Costum din pânză de doc200-400Bucată
    30.Costum din postav200-400Bucată
    31.Felinar de vânt30-50Bucată
    32.Frânghii pentru legături200m.l.
    33.Grup electrogen de 5 kVA portabil5-10Complet
    34.Impermeabil200-400Bucată
    35.Joagăr4Bucată
    36.Lenjerie de pat400-800Set
    37.Lopată40-80Bucată
    38.Manta din postav200-400Bucată
    39.Marmită pentru transportul hranei20-40Bucată
    40.Masă extensibilă25-50Bucată
    41.Medicamente de prim ajutor200-400kg
    42.Motoferăstrău2Complet
    43.Motopompă portabilă2Complet
    44.Motopropulsor pentru bărci10-20Bucată
    45.Motostivuitor1Complet
    46.Pat pliant200-400Bucată
    47.Pătură200-400Bucată
    48.Polizor electric universal de colţ2-3Complet
    49.Portavoce2Bucată
    50.Proiector special de 1.000 W/220 V20-40Bucată
    51.Pulover200-400Bucată
    52.Raţie de alimente de 4.500 calorii600-1.200Porţie
    53.Rangă cu vârf şi daltă8-16Bucată
    54.Rezervor de 100 l pentru apă, din pânză cauciucată10-20Bucată
    55.Saltea200-400Bucată
    56.Scară culisabilă din mai multe elemente4Complet
    57.Scaun pliant200-400Bucată
    58.Scurtă impermeabilă200-400Bucată
    59.Staţie de filtrare complexă a apei cu debit de 500 l/h1-3Complet
    60.Targă sanitară50-100Bucată
    61.Targă sanitară specială25-50Bucată
    62.Târnăcop40-80Bucată
    63.Topor4Bucată
    64.Trusă de perfuzie20-40Complet
    65.Trusă de reanimare respiratorie5-10Complet
    66.Veselă şi tacâmuri din material plastic, de unică folosinţă2.000-4.000Set
  NOTĂ:Cantitatea de materiale este prevăzută în funcţie de numărul de persoane pentru care se va interveni sau pentru care se va asigura asistenţa, în raport cu populaţia existenta în judeţele deservite.--------------