ORDIN nr. 2.066 din 8 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 14 martie 2011    În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și patrimoniului național emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.364/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.158 din 21 decembrie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și patrimoniului național,
    Kelemen Hunor
    București, 8 februarie 2011.Nr. 2.066.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național