ORDONANTA nr. 13 din 17 august 1992privind programul, competentele şi criteriile de desfăşurare a activităţii de creditare a comerţului exterior şi de asigurare a creditelor de export în anul 1992, în numele şi în contul statului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 26 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 11. Stimularea activităţii de comerţ exterior în numele şi în contul statului, prin bonificatii de dobinzi la creditele bancare acordate pentru activitatea de export şi prin asigurarea creditelor de export împotriva riscurilor politice, se desfăşoară în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 2În concordanta cu acordurile guvernamentale comerciale şi de plati încheiate de ţara noastră cu alte tari şi cu clasamentele de risc pe tari, operaţiunile de creditare a exportului pentru care se acordă bonificatii de dobinzi, precum şi de asigurare a creditelor de export în anul 1992 se desfăşoară în limitele (plafoanele) şi potrivit repartiţiei pe zone geografice, prevăzute în programul orientativ anexat la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3La examinarea şi aprobarea operaţiunilor individuale, desfăşurate în contul şi în numele statului, de creditare a exportului pentru care se aproba bonificatii de dobinzi, precum şi de asigurare a creditelor de export, se vor avea în vedere următoarele criterii: a) între România şi ţara partenera cu care se desfăşoară activităţi de comerţ exterior, de către agenţii economici, sa existe acorduri guvernamentale comerciale şi de plati ratificate, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) livrările de maşini, utilaje, instalaţii complexe, obiective executate în străinătate, pentru care se acordă credite pentru producţia de export cu bonificatii de dobinzi, să fie, în principal, de origine românească; c) clasamentele de risc de ţara; d) creditarea şi asigurarea, în numele şi în contul statului, se acordă pînă la limita a cel mult 85% din valoarea contractelor de export-import.  +  Articolul 4Operaţiunile individuale pentru acordarea de bonificatii de dobinzi la creditele bancare pentru activitatea de export, precum şi pentru asigurarea creditelor de export împotriva riscurilor politice se aproba conform competentelor stabilite de Guvern, în limita fondurilor şi plafoanelor aprobate prin bugetul de stat pe acest an. Fondurile neutilizate vor fi reportate în anul următor, urmînd a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 5Plafoanele maxime de expunere a asigurărilor de credite de export, precum şi pentru activitatea de emitere de garanţii la importurile şi exporturile din cadrul liniilor de credite externe se aproba de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, înfiinţat potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 844/1991. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1 PROGRAMUL privind limitele şi orientările operaţiunilor de finanţare şi asigurare a creditelor de export în numele şi în contul statului În anul 1992 cheltuielile aprobate prin bugetul de stat pentru stimularea activităţii de comerţ exterior în numele şi în contul statului se repartizează pe feluri de acţiuni unde se acordă sprijin, plafoane şi zone geografice, după cum urmează: A. Bonificatii de dobinzi la credite acordate pentru activitatea de export
      Acţiunea   Zona geograficăPlafon din totalul sumei aprobate prin buget în %
    1.Livrări pe credite la export de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătatea)Europa Centrală şi de Est10
      b)Europa Occidentală25
      c)Africa şi Orientul Mijlociu15
      d)Asia - Oceania25
           
  B. Asigurarea de credite de export împotriva riscurilor politice
      Acţiunea   Zona geograficăPlafon din totalul sumei aprobate prin buget şi din limita maximă de expunere în %
    1.Asigurări şi reasigurări împotriva riscurilor politicea)Europa Centrală şi de Est40
      b)Europa Occidentală5
      c)Africa şi Orientul Mijlociu25
      d)Asia - Oceania15
      e)America15
  2. În funcţie de derularea procesului de livrări pe credite la export şi de asigurare de credite de export împotriva riscurilor politice, pe baza documentaţiilor tehnico-economice prezentate de agenţii economici, analizate critic de Banca de Export-Import a României, şi a clasamentelor de risc de ţara, se autorizeaza Guvernul ca, prin Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, sa aprobe modificări în plafoanele prevăzute la pct. 1 de mai sus cu incadrari în nivelul alocaţiei de la buget pentru aceste destinaţii.3. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, împreună cu ministerele şi departamentele, vor identifica acţiunile pe anul 1992, care necesita a fi sprijinite cu prioritate şi le vor comunică Băncii de Export-Import a României care, după examinarea proiectelor elaborate, le va supune spre aprobare în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.---------------------------