ORDIN nr. 196 din 9 mai 2019privind stabilirea Procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
EMITENT
 • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 22 mai 2019  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Procedura de selecție a beneficiarilor și a proiectelor este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare, care va trebui depus de aplicant, este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 28 august 2018, cu completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  București, 9 mai 2019.Nr. 196.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde selecție a beneficiarilor și a proiectelor  +  Anexa nr. 2
  Structura indicativă a categoriilor de cheltuieli eligibile din bugetul proiectului
  Nr. crt.CategoriePagină^1EUROLEI
  01234
  Secțiunea 1
  Scenariu și alte drepturi intelectuale aferente
  Scenarist
  Producător și echipă proprie
  Regizor și echipă regie
  Compozitor
  Director de imagine
  Director de casting
  Interpreți (cântăreți; orchestră)
  Cascadori
  Actori
  Total secțiunea 1
  Secțiunea a 2-a
  Echipă producție
  Costuri producție
  Echipament cameră filmare
  Departament camera/echipamente speciale
  Departament scenografie
  Construcție decor
  Efecte speciale realizate la cadru
  Mașiniști echipament filmare
  Departament recuzită (închiriere, achiziție și manufacturare recuzită)
  Departament electrică
  Amenajare decor
  Recuziteri la cadru
  Vehicule la cadru și animale
  Grafică computerizată
  Filmări speciale
  Figurație simplă și specială
  Departament costume/(inclusiv închiriere, achiziție și manufacturare, curățare costume)
  Departament machiaj și coafură
  Sunet priză directă
  Costuri locații de filmare (inclusiv costuri cu ambulanța, poliție, pompieri la cadru, permise speciale)
  Asistare video la cadru
  Transport
  Peliculă film și laborator procesare/unități stocare digitală/film
  Costuri studio filmare
  Costuri studio postproducție
  Efecte speciale computerizate
  Paza
  Masa pe platoul de filmare
  Ore suplimentare
  Total costuri perioadă producție secțiunea a 2-a
  Secțiunea a 3-a
  Montaj video
  Video
  Achiziție muzică
  Costuri postproducție
  Montaj sunet, mixaj, efecte sunet
  Achiziție elemente grafice librării etc.
  Efecte speciale computerizate
  Realizarea de generice
  Total costuri perioadă postproducție secțiunea a 3-a
  Secțiunea a 4-a
  Polițe asigurări
  Publicitate
  Total alte cheltuieli secțiunea a 4-a
  A. Total secțiunea 1
  B. Total secțiunile 2+3+4
  Total general (A + B)
  ^1 Se vor indica paginile în care se regăsesc detalii privind cheltuielile eligibile respective, dacă beneficiarul prezintă fișe bugetare pe fiecare categorie de cheltuială eligibilă.
  ----