ORDIN nr. 462 din 14 mai 2019privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 21 mai 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. PC 649 din 9.05.2019 al Direcției programe curative a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 143/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul ILa capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2019“ se modifică și va avea următorul cuprins:Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru semestrul I an 2019
  Denumire program de sănătateCredite de angajament semestrul I an 2019- mii lei -Credite bugetare semestrul I an 2019- mii lei -
  Programul național de oncologie, din care:996.770,00980.590,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)864.733,00855.649,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT17.990,0017.162,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare224,00200,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 1.693,001.468,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)112.090,00106.097,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți40,0014,00
  Programul național de diabet zaharat811.018,00714.284,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană28.546,0028.407,00
  Programul național de tratament pentru boli rare157.864,00177.401,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice93.904,00113.531,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 85.133,00104.117,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)12.767,0015.389,00
  Programul național de boli endocrine1.228,001.332,00
  Programul național de ortopedie48.684,0059.016,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice373,00329,00
  Programul național de boli cardiovasculare88.573,00104.127,00
  Programul național de sănătate mintală1.081,001.105,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:13.129,0013.188,00
  Subprogramul de radiologie intervențională 9.304,0010.795,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 3.218,001.454,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil191,00287,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular416,00652,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică540.282,00526.366,00
  Total2.879.352,002.839.182,00
  Cost volum383.711,00393.387,00
  Total general3.263.063,003.232.569,00
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  București, 14 mai 2019.Nr. 462.----