ORDIN nr. 3.947 din 23 aprilie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.824/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 17 mai 2019    În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 4.824/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 12 septembrie 2018, se modifică după cum urmează:– Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:– Înscrierea candidaților: 18-21 iunie 2019;– Desfășurarea probei practice: 24 iunie-1 iulie 2019;– Desfășurarea probei scrise: 2 iulie 2019;– Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2019;– Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 3 iulie 2019;– Susținerea proiectului: 4-5 iulie 2019;– Afișarea rezultatelor finale: 8 iulie 2018.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 23 aprilie 2019.Nr. 3.947.----