ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 13 martie 2000pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 14 martie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000, se completează cu literele g)-k) cu următorul cuprins:"g) cofinantarea unor programe de servicii sociomedicale; h) completarea cheltuielilor necesare în vederea asigurării medicatiei persoanelor infectate HIV/SIDA; i) acordarea de ajutor persoanelor cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave, pentru tratament medical şi intervenţii chirurgicale în străinătate; j) construcţia, reparaţia, amenajarea şi modernizarea unor instituţii de interes public; k) finanţarea unor măsuri active, materializate în programe pentru crearea de locuri de muncă, inclusiv programe privind lucrări de interes public."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistru de stat,preşedintele Consiliului deCoordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca----------