ORDONANTA nr. 12 din 17 august 1992privind punerea la dispoziţia autorităţilor publice locale a sumei de 26 miliarde lei din încasările obţinute în anul 1992 la fondul constituit din influentele rezultate din reevaluarea, în anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate ate şi produse finite, de către agenţii economici cu capital de stat, ca urmare a acţiunilor de liberalizare a preţurilor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 27 august 1992  În temeiul prevederilor Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă punerea la dispoziţia autorităţilor publice locale a sumei de 26 miliarde lei, în vederea realizării unor lucrări de investiţii privind alimentari cu apa, staţii de epurare, staţii de pompare a apei şi a energiei termice, modificări şi modernizări la centralele de producere a agentului termic, canalizari.Suma de 26 miliarde lei se asigura din încasările obţinute în anul 1992 la fondul constituit din influentele rezultate din reevaluarea, în anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate şi produse finite, de către agenţii economici cu capital de stat, ca urmare a acţiunilor de liberalizare a preţurilor, şi se repartizează pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Sumele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă se vor vira, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în conturi speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., consiliilor judeţene, Consiliului sectorului agricol Ilfov şi Consiliului local al municipiului Bucureşti.Consiliile judeţene şi Consiliul sectorului agricol Ilfov, din sumele primite în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., vor pune la dispoziţia consiliilor locale, în conturi speciale deschise pe seama acestora la unităţile teritoriale ale Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., fondurile repartizate pentru realizarea investiţiilor prevăzute în listele anexa nr. 1/1 la 1/42 la prezenta ordonanţă.În mod asemănător, va proceda şi Consiliul local al municipiului Bucureşti pentru acele obiective de investiţii pe care le poate repartiza pe sectoare.  +  Articolul 3Sumele repartizate se vor utiliza numai pentru obiectivele cuprinse în listele anexa 1/1 şi 1/42 din prezenta ordonanţă şi în limita stabilită pentru fiecare obiectiv, inclusiv pentru lucrările executate şi nedecontate, precum şi pentru rambursarea eventualelor credite de compensare contractate de beneficiarii acestor obiective de investiţii.  +  Articolul 4Consiliile judeţene, Consiliul sectorului agricol Ilfov, Consiliul local al municipiului Bucureşti şi celelalte consilii locale cărora li s-au repartizat fonduri pentru obiectivele de investiţii, în condiţiile prezentei ordonanţe, vor stabili şi aproba programe care să asigure o maxima eficienta în cheltuirea fondurilor repartizate.Administrarea, cheltuirea şi raportarea execuţiei fondurilor repartizate se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice.Eventualele sume neutilizate la finele anului 1992 se vor reporta în anul 1993, cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 5În vederea derulării operaţiunilor, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. vor conveni condiţiile de utilizare a fondurilor, dobinzile la disponibilităţile temporare şi comisioanele pentru operaţiunile efectuate.  +  Articolul 6În baza prevederilor art. 2 din Legea nr. 81/1992, Guvernul va inainta Parlamentului prezenta ordonanţă spre aprobare. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN Contrasemnează: ----------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1SITUAŢIAcuprinzînd fondurile repartizate, pe judeţe, pentru realizarea investiţiilor rămase de executat
  - milioane lei -
    JudeţulTOTAL de acordat din fondul specialdin care:
  Alimentări cu apăCanalizăriStaţii de epurareStaţii de pompareModif. şi modern. C.T. şi P.T.
    0123456
    TOTAL26.000,015.545,71.726,64.135,0387,24.205,5
  1.Alba316,4192,8_123,6--
  2.Arad203,748,582,0--73,2
  3.Argeş331,4146,028,745,1-111,6
  4.Bacău181,6102,6-79,0--
  3.Bihor1.000,0522,9100,0185,0-192,1
  6.Bistriţa-Năsăud40,040,0----
  7.Botoşani398,3234,3---164,0
  8.Braşov250,8-39,8196,0-15,0*)
  9.Brăila599,3143,7455,6---
  10.Buzău239,0156,13,0--79,9
  11.Caraş-Severin635,0265,068,341,5-260,2
  12.Călăraşi693,0207,080,0--406,0
  13.Cluj867,5419,450,0184,020,0194,1
  14.Constanţa1.000,0410,6207,1179,6-202,7
  15.Covasna249,0119,0---130,0
  16.Dîmboviţa305,0124,010,080,020,071,0
  17.Dolj800,0720,0-80,0--
  18.Galaţi800,0700,0---100,0
  19.Giurgiu380,0233,0147,0---
  20.Gorj252,0232,0-20,0--
  21.Harghita101,095,0---6,0
  22.Hunedoara412,0236,8-82,1-93,1
  23.Ialomiţa540,0540,0----
  24.Iaşi300,0--300,0--
  25.Maramureş759,0522,0---237,0
  26.Mehedinţi75,266,29,0---
  27.Mureş350,5195,1114,7--40,7
  28.Neamţ282,3282,3----
  29.Olt700,0549,731,0119,3--
  30.Prahova371,0176,0-195,0--
  31.Satu Mare413,3115,1-23,3-274,9
  32.Sălaj358,2344,7-13,5--
  33.Sibiu600,0600,0----
  34.Suceava284,0183,0-65,0--
  35.Teleorman416,3340,4-30,0-45,9
  36.Timiş992,0291,9-350,0-350,1
  37.Tulcea157,2112,0--45,2-
  38.Vaslui606,7275,0131,7200,0--
  39.Vîlcea942,2942,2---_
  40.Vrancea141,080,0-43,0-18,0
  41.Municipiul Bucureşti7508,14.437,4128,71500,0302,01.140,0
  42.Sectorul agricol Ilfov184,0144,040,0---
  Notă *) Reţea şi punct termic, grup sanitar, cai de acces şi platforma piaţa.
   +  Anexa 1/1JUDEŢUL ALBALISTAobiectivelor de investiţii pentru care se alocă resurse din fondul special constituit din influenţele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
             
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL587,7138,2449,5310,4
    din care:        
    Alimentări cu apă433,7121,5312,2192,8
    - rezervor apă potabilă în municipiul Alba Iulia p.e. nr. 1.107/198942,522,020,520,5
    - extindere alimentare cu apă în comuna Mihăeşti acord nr. 3.808/1980, p.e. nr. 175/198048,646,22,42.4
    - reţele apă şi rezervor în oraşul Sebeş s.t.e. nr. 3.555/1990198,314,0184,395,0
    - alimentare cu apă în comuna Farău acord M.E.F. nr. 717/199132,31,530,815,0
    - alimentare cu apă în comuna Jidvei n.c. şi p.e. nr. 2.999/198715,92,413,510,0
    - alimentare cu apă în comuna Lupşa p.f.u. nr. 2.301/19914,21,92,32,3
    - alimentare cu apă în comuna Salciua d.d.e. nr. 3.569/19913,61,81,81,8
    - alimentare cu apă în comuna Unirea p.e. nr. 44/19919,12,68,58,5
    - alimentare cu apă în comuna Berghin acord nr. 717/199116,11,115,04,2
    - alimentare cu apă potabilă şi rezervor de 1.000 mc în oraşul Ocna Mureş Decretul nr. 312/198863,128,035,135,1
    Staţii de epurare154,016,7137,3123,6
    - extinderea staţiei de epurare şi canalizare în oraşul Ocna Mureş Decretul nr. 312/1988154,016,7137,3123,6
   +  Anexa 1/2JUDEŢUL ARADLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
               
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. si data aprobarii documentatieiValoarea totaladin care:De acordat din fondul special
    realizat pîna la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL516,0104,9411,1203,7
      din care:        
      Alimentari cu apa91,625,366,348,5
    -retele apa stradala în municipiul Arad p.f.u. 82/199033,310,722,622,0
    -alimentare cu apa comuna Archis p.e. 107/19865,40,74,73,5
    -alimentare cu apa comuna Almas p.e. 14/198315,26,98,34,0
    -alimentare cu apa în comuna Fîntînelele p.f.u. 22/19914,40,14,33,2
    -alimentare cu apa în comuna Halmagiu p.f.u. 186/19903,21,22,01,5
    -alimentare cu apa în comuna Halmagel p.f.u. 280/19902,81,21,60,4
    -alimentare cu apa în orasul Ineu p.f.u. 224/19913,60,23,43,4
    -retele cu apa în orasul Chisineu Cris p.f.u. 224/19916,40,55,95,5
    -alimentare cu apa în comuna Pîncola p.f.u. 148/199017,33,813,55,0
      Canalizari327,161,5265,682,0
    -canalizare zona Bujac din municipiul Arad Decizia nr. 780/199126,98,418,516,5
    -acoperirea canalului Muresel din municipiul Arad p.f.u. 22.026/1990147,715,0132,734,5
    -dezvoltari canalizari si statie de epurare în municipiul Arad Decret 233/1985138,937,4101,526,0
    -canalizare în comuna Cermei Decizia nr. 60/198613,60,712,95,0
      Modificari si modernizari la centrale si puncte de producere a agentului termic97,318,179,273,2
    -modernizari retele termice în municipiul Arad Decizia nr. 391/199176,318,158,258,2
    -centrala termica în orasul Ineu Decizia nr. 391/199121,0-21,021,0
   +  Anexa 1/3JUDEŢUL ARGESLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL1.221,0297,0924,0331,4
      din care:        
      Alimentări cu apă298,5117,7180,0146,0
    -extindere alimentare cu apă etapa a II-a, în oraşul Topoloveni s.t.e. 158/199084,317,067,367,3
    -alimentare cu apă în oraşul Cîmpulung s.t.e. 93/1985136,787,948,845,0
    -alimentare cu apă în comuna Sălătruc s.t.e. 93/19907,02,74,31,7
    -alimentare cu apă în comuna Domneşti s.t.e. 99/19907,04,22,82,8
    -alimentare cu apă în comuna Suici s.t.e. 92/199111,81,110,73,3
    -alimentare cu apă în comuna Tigve s.t.e. 97/199112,20,811,45,6
    -alimentare cu apă în comuna Godeni s.t.e. 99/199012,91,011,95,0
    -alimentare cu apă în comuna Mozăceni s.t.e. 9/19916,41,54,94,9
    -alimentare cu apă în comuna Corbi s.t.e. 236/19909,01,27,83,9
    -alimentare cu apă în comuna Răteşţi s.t.e. 298/19904,60,34,32,5
    -alimentare cu apă în comuna Ciomăgeşti Decizia nr. 332/19916,6-6,64,0
      Staţii de epurare137,082,454,645,1
    -extinderea staţiei de epurare a municipiului Piteşti s.t.e. 74/198577,058,918,118,1
    -extinderea staţiei de epurare a oraşului Cîmpulung s.t.e. 89/198660,023,536,527,0
      Canalizări611,734,7577,028,7
    -colector canalizare în zona industrială Nord, municipiul Piteşti s.t.e. 91/1989566,117,0549,115,2
    -canalizare în oraşul Curtea de Argeş s.t.e. 112/198645,617,727,913,5
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic173,862,2111,6111,6
    - -lucrări de îmbunătăţire a sistemului de termoficare în municipiul Piteşti, P.T. 207 s.t.e. 104/1991 centrală termică pe lîngă punctele87,316,670,770,7
      termice 1, 3 şi 4 din oraşul Costeşti s.t.e. 454/199086,545,640,940,9
   +  Anexa 1/4JUDEŢUL BACAU LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL1.105,0367,0738,0181,6
    din care:        
    Alimentări cu apă565,0278,9286,1102,6
    - dezvoltare alimentare cu apă potabilă, municipiul Bacău H.C.M. nr. 235/VI/1989565,0278,9286,1102,6
    Staţii de epurare540,088,1451,979,0
    - extindere staţie de epurare a apelor uzate, municipiul Bacău H.C.M. nr. 208/1987540,088,1451,979,0
   +  Anexa 1/5JUDEŢUL BIHORLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL2.495,5219,02.278,51.000,0
      din care:        
      Alimentări cu apă1.318,9160,91.158,0522,8
    -dezvoltare alimentare cu apă la Uzina nr. 5, municipiul Oradea H.G. nr. 29/1990203,033,9169,1100,0
    -lucrări pentru menţinerea capacităţii de alimentare cu apă, oraş Aleşd H.G. nr. 29/1990300,011,0289,0100,0
    -menţinere capacitate de alimentare cu apă, oraş Beiuş s.t.e. nr. 13.422/1990196,010,0186,050,0
    -modernizare alimentare cu apă, oraş Marghita H.G. nr. 29/1990130,040,090,050,0
    -alimentare cu apă, comuna Tinca Acord M.E.F. nr. 1.006/199163,123,439,715,0
    -alimentare cu apă, oraş Salonta Acord M.E.F. nr. 974/1991263,02,8260,286,8
    -alimentare cu apă, comuna Valea lui Mihai H.G. nr. 29/199056,123,133,030,1
    -alimentare cu apă, comuna Săculeni Acord M.E.F. nr. 1.005/199189,013,076,076,0
    -alimentare cu apă oraş Nucet H.G. nr. 29/199018,73,715,015,0
      Staţii de epurare757,142,3714,8185,0
    -extindere staţie de epurare, municipiul Oradea Acord M.E.F. nr. 930/1991486,924,1462,8100,0
    -staţie de epurare, comuna Tinca H.G. nr. 29/199077,912,165,815,0
    -dezvoltare staţie de epurare, oraş Salonta Acord M.E.F. nr. 924/1991148,81,6147,250,0
    -staţie de epurare, comuna Valea lui Mihai H.G. nr. 29/199043,54,539,020,0
      Canalizări207,412,3195,1100,0
    -colector menajer principal mal stîng Crişul Repede, municipiul Oradea Acord M.E.F. nr. 876/199187,411,376,150,0
    -canalizare menajeră, oraş Aleşd Acord M.E.F. nr. 783/1991120,01,0119,050,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic212,13,5208,6192,1
    -centrală termică, comuna Suncuiuş H.G. nr. 29/199035,03,531,515,0
    -înlocuire hidroelevatoare şi trecere la termoficare prin schimbătoare de căldură, municipiul Oradea Acord M.E.F. nr. 688/199289,8-89,989,9
    -punct termic, staţie hidrofor şi rezervor de acumulare, str. Coreea, municipiul Oradea Acord M.E.F. nr. 904/199187,2-87,287,2
   +  Anexa 1/6JUDEŢUL BISTRITA-NASAUDLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
        - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL60,3-60,340,9
      din care:        
      Alimentări cu apă60,3-80,340,9
    -alimentare cu apă potabilă, comuna Lechinta Decizia nr. 433/199060,3-30,340,0
   +  Anexa 1/7JUDEŢUL BOTOSANILISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
        - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL588,7115,3473,4398,3
    din care:        
      Alimentări cu apă424,7115,3309,4234,3
    -dezvoltare alimentare cu apă, municipiul Botoşani Decretul nr. 377/1982116,996,320,020,0
    -aducţiune apă magistrala Truşeşti - Ungureni Decizia nr. 160/199197,80,597,350,0
    -dezvoltare alimentare cu apă, comuna Darabani Decizia nr. 170/199075,814,861,050,0
    -alimentare cu apă, localitatea Brăeşti Decizia nr. 245/19913,31,32,02,0
    -alimentare cu apă, comuna Durneşti Decizia nr. 245/1991,12,02,010,010,0
    -dezvoltare alimentare cu apă, comuna Săveni Decizia nr. 301/198922,1-22,112,3
    -alimentare cu apă, localitatea Mitoc Acord M.E.F. nr. 1.428/19946,5-46,340,0
    -alimentare cu apă, comuna Todirani Acord M.E.F. nr. 1.444/199150,5-50,540,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic164,0-164,0164,0
    -modificări şi modernizări centrale şi puncte termice în localităţile Dorohoi, Botoşani, Săveni, Bucecea Decizia nr. 180/1090 din care la:164,0-164,0164,0
    -Dorohoi40,0-40,040,0
    -Botoşani86,9-86,086,0
    -Săveni21,0-21,021,0
    -Bucecea17,0-17,017,0
   +  Anexa 1/8JUDEŢUL BRAŞOVLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL283,816,9266,9250,8
    din care:        
    Staţii de epurare198,22,2196,0196,0
    - staţie de epurare în oraşul Victoria Decizia nr. 218/1989148,02,2145,8145,8
    - staţie de epurare în oraşul Predeal Decizia nr. 217/198950,2-50,250,2
    Canalizări52,312,539,839,8
    - canal colector în oraşul Victoria Decizia nr. 218/198922,7-22,722,7
    - canal colector în oraşul Predeal Decizia nr. 217/198929,612,517,117,1
    Lucrări edilitare la obiectivul de investiţii "Piaţă agroalimentară" în municipiul Făgăraş Decret nr. 312/198933,32,231,115,0*)
  Notă *) Reţea şi punct termic, grup sanitar, cai de acces şi platforma piaţa.
   +  Anexa 1/9JUDEŢUL BRĂILALISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL1.487,0348,81.138,2599,3
      din care:        
      Alimentări cu apă272,773,3199,4143,7
    -extindere alimentare cu apă în localităţile judeţului Brăila Decizia nr. 529/1990 din care:17,93,114,814,8
      -comuna Şuşeşti0,7-0,70,7
      -comuna Stăncuţa0,5-0,50,5
      -comuna Viziru2,0-2,02,0
      -comuna Zăvoaia2,6-2,62,6
      -comuna Vereştii de Jos2,5-2,52,5
      -comuna Dudeşti2,2-2,22,2
      -comuna Tufeşti4,21,92,32,3
      -comuna Traian3,21,22,02,0
    -extindere alimentare cu apă a municipiului Brăila Decizia nr. 1.192/1990110,819,491,445,0
    -dezvoltare alimentare cu apă, oraş Făurei Decizia nr. 68/1986114,650,863,854,5
    -rezervor înmagazinare apă potabilă, municipiul Brăila Decizia nr. 4/199129,4-29,429,4
      Canalizări1.214,3275,5938,8455,6
    -refacere colector general ape uzate, municipiul Brăila Decizia nr. 15/1986908,0222,6685,4300,0
    -refacere străzi ca urmare a executării canalului colector în municipiul Brăila Decizia nr. 1.375/1990115,95,2110,740,0
    -scoatere de sub inundaţie a cartierelor Radu Negru şi Lacu Dulce, municipiul Brăila, 3,2 km canal colector, 2,0 ha reamenajare luciul apei Decizia nr. 65/198976,718,658,131,0
    -extindere reţele canalizare şi staţie de epurare oraş Făurei Decizia nr. 69/1986113,729,184,084,6
   +  Anexa 1/10JUDEŢUL BUZAULISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL405,0108,3298,7239,0
    din care:        
      Alimentări cu apă278,764,9213,8156,1
    -alimentare cu apă municipiul Buzău s.t.e. nr. 317/1988170,932,3138,6106,6
    -alimentare cu apă oraş Rîmnicu Sărat s.t.e. nr. 1.200/3514/199021,916,95,05,0
    -alimentare cu apă comuna Gura Teghii s.t.e. nr. 7.108/199012,14,67,54,0
    -alimentare cu apă comuna Grebanu s.t.e. nr. 7.108/19909,67,62,02,0
    -alimentare cu apă comuna Calvini s.t.e. nr. 244/19895,51,54,02,5
    -alimentare cu apă comuna Podgoria s.t.e. nr. 7108/19908,01,07,07,0
    -alimentare cu apă comuna Mărăcineni s.t.e. nr. 7.108/199010,01,09,09,0
    -alimentare cu apă comuna Cozieni s.t.e. nr. 310.676/19917,8-7,85,0
    -alimentare cu apă comuna Smîrdan s.t.e. nr. 310.674/199110,1-10,15,0
    -alimentare cu apă comuna Ojasca s.t.e. 310.675/199110,8-10,85,0
    -alimentare cu apă comuna Bisoca s.t.e. nr. 310.073/199112,0-12,05,0
      Canalizări6,03,03,03,0
    -alimentare cu apă şi canalizare, localitatea Cătunul Merii - Rîmnicu Sărat s.t.e. nr. 1.200/5.535/1990 Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic6,0 120,33,0 40,43,0 79,93,0 79,9
    -refacere reţele termice P.T. 2, 6, 7, 10, 11, 18, municipiul Buzău s.t.e. nr. 1.200/5.334/1990120,340,479,979,9
   +  Anexa 1/11JUDEŢUL CARAS-SEVERINLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL2.251,6450,71.800,9635,0
      din care:        
      Alimentări cu apă1.270,44333,5936,9265,0
    -alimentare reţea distribuţie apă, oraş Anina Decizia nr. 145/199182,012,469,620,0
    -alimentare cu apă, oraş Caransebeş - Zorveşti Decizia nr. 294/1931418,516,8401,750,6
    -alimentare cu apă, oraş Oraviţa Decretul nr. 105/1988343,6233,6110,0110,0
    -dezvoltare reţea distribuţie apă, oraş Oraviţa Decizia nr. 197/1988148,741,1107,650,0
    -alimentare cu apă, oraş Anina (punct Jervan) Decretul nr. 328/1985210,424,3186,110,0
    -alimentare cu apă, comuna Slatina - Timiş Decretul nr. 830/199167,25,361,925,0
      Staţii de epurare138,110,5127,641,5
    -staţie epurare şi canalizare, oraş Bocşa Decizia nr. 276/198640,69,131,531,5
    -staţie epurare, oraş Anina Decizia nr. 149/198697,51,496,110,0
      Canalizări186,39,2177,168,3
    -optimizare canal, oraş Caransebeş Decizia nr. 227/199105,53,192,425,0
    -optimizare canalizare Micro III, municipiul Reşiţa Decizia nr. 353/198690,86,184,743,3
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic656,897,5559,3260,2
    -optimizare P.T. şi R.T., municipiul Reşiţa Decizia nr. 147/1991328,761,2267,5100,6
    -strămutare C.T. 1 Mai, oraş Anina Decizia nr. 274/199063,59,454,144,1
    -optimizare C.T. şi R.T., oraş Băile Herculane Decizia nr. 216/199167,64,762,932,8
    -optimizare C.T. şi R.T., oraş Caransebeş Decizia nr. 237/199080,614,466,246,2
    -optimizare instalaţie termică, oraş Moldova Nouă Decizia nr. 341/199124,17,017,117,1
    -optimizare C.T. şi R.T., oraş Oraviţa Decizia nr. 358/199192,36,891,520,0
   +  Anexa 1/12JUDEŢUL CALARASILISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. si data aprobarii documentatieiValoarea totaladin care:De acordat din fondul special
    realizat pîna la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL1.186,0392,8793,2693,0
      din care:        
      Alimentari cu apa407,7200,7207,0207,0
    -alimentare cu apa potabila platforma industriala, municipiul Calarasi s.t.e. nr. 198/1983, s.t.e. 173/199136,16,118,018,0
    -alimentare cu apa industriala platforma industriala municipiul Calarasi s.t.e. nr. 188/1983, s.t.e. nr. 173/199172,355,317,017,0
    -alimentare cu apa potabila sursa Dunare, municipiul Calarasi s.t.e. nr. 113/1981, s.t.e. nr. 173/1991263,2121,2112,0142,0
    -alimentare cu apa în comunele judetului Calarasi s.t.e. nr. 271/1990, s.t.e. nr. 315/199036,16,130,030,0
        din care:        
        -comuna Unirea1,81,00,80,8
        -comuna Rosetti6,10,35,85,8
        -comuna Chiselet2,01,50,50,5
        -comuna Dragos Voda3,01,11,91,9
        -comuna Cuza Voda1,71,20,50,5
        -comuna Borcea2,00,61,41,4
        -comuna Stefan Voda6,0-6,06,0
        -comuna Valea Argovei4,0-4,04,0
        -comuna Gradistea1,5-1,51,5
        -comuna Modelu3,00,42,62,6
        -comuna Dichiseni5,0-5,05,0
      Canalizari265,2185,280,080,0
    -canalizare menajera, comuna Dragalina s.t.e. nr. 85/1977145,895,650,050,0
    -canalizare municipiul Calarasi s.t.e. nr. 113/1981 Modificari si modernizari la centrale si puncte de producere a agentului termic119,6 513,189,8 6,930,0 506,230,0 406,0
    -punct termic nr. 11, oras Oltenita s.t.e. nr. 193/199119,96,913,013,0
    -centrala termica pe pacura, oras Oltenita în curs de expertizare la M.E.F.493,2-493,2393,2
   +  Anexa 1/13JUDEŢUL CLUJ LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL:2.680,9414,72.266,2861,3
      din care:        
      Alimentări cu apă1.085,5185,3900,2419,4
    -conductă echilibrare presiune Φ 1.400, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 2.184/9080,029,530,521,1
    -rezervor 2.500 mc cartierul Zorilor, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 1.769/857,05,71,31,3
    -extindere staţie filtre Gilău, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 2.184/8470,032,038,038,0
    -prag de fund rîu Arieş, municipiul Turda Decizia nr. 2.466/52/91130,031,993,170,0
    -conductă echilibrare Φ 600, municipiul Turda Decizia nr. 32/9153,845,88,08,0
    -conductă de alimentare cu apă Φ 600, municipiul Dej Decizia nr. 4.057/48/9195,028,286,850,0
    -alimentare cu apă, comuna Iclod Decizia nr. 352/9123,50,722,84,0
    -alimentare cu apă comuna Calatele Decizia nr. 4.068/9026,07,019,014,0
    -alimentare cu apă comuna Aghireşti Acord M.E.F. nr. 63/199125,24,520,78,0
    -conductă aducţiune apă UHE, Someş Nord, staţia Gilău municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 1.138/9175,0-75,050,0
    -alimentare cu apă sursa Hasdale, oraş Cîmpia Turzii Decizia nr. 67/91 în asociere cu S.C. Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii500,0-500,0150,0
    -alimentare cu apă comuna Băişoara Decizia nr. 88/1.062/9120,0-20,05,0
      Staţii de epurare1.045,0133,2911,8184,0
    -extindere staţie de epurare etapa a II-a, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 521/2.216/90500,067,5432,570,0
    -extindere staţie de epurare cu treaptă biologică, municipiul Turda, oraş Cîmpia Turzii Decizia nr. 340/90500,065,5434,5110,0
    -staţie de epurare, comuna Apahida Decizia nr. 44/9145,00,244,84,0
      Canalizări150,0-150,050,0
    -canal colector mal drept Someş, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 1.078/91150,0-150,050,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic307,092,9214,1194,1
    -modificări şi modernizări C.T. şi P.T., oraş Gherla Decizia nr. 7415/9150,0-50,050,0
    -modificări şi modernizări C.T. şi P.T., municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 268/1988257,092,9164,1144,1
      Staţii de pompare apă potabilă şi agent termic93,43,390,120,0
    -amplificare staţie pompare strada Castanilor, municipiul Turda Decizia nr. 4.107/9193,43,390,120,0
   +  Anexa 1/14JUDEŢUL CONSTANTA LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL:4.140,0557,93.582,11.000,0
      din care:        
      Alimentări cu apă2.114,5393,51.721,0410,6
    -lucrări conexe de alimentare cu apă la portul Constanţa Sud p.e. 4.192/1985,  Decizia nr. 284/19851.807,0310,11.496,9240,0
    -sporirea debitului de apă la sursa Costineşti, comuna Tuzla Decretul nr. 269/19884,52,61,91,9
    -conducta magistrală pentru alimentare cu apă între complex înmagazinare, pompare, oraşele Eforie Nord, Eforie Sud  Decretul nr. 269/198819,715,64,14,1
    -sursa, rezervor şi staţie de pompare, oraşul Techirghiol p.e. + d.d.e. nr. 422/1988,  Decretul nr. 269/198831,110,220,920,9
    -echipare puţuri la sursa Virtop, rezervoare, înmagazinare şi pompare pentru alimentare cu apă, oraşul Negru Vodă  Decretul nr. 269/198823,720,03,73,7
    -alimentare cu apă şi canalizare în localităţile judeţului Constanţa  Decizia nr. 723/1988228,535,6193,5140,0
      din care:        
      - oraş Ovidiu30,44,426,010,1
      - oraş Techirghiol18,22,216,016,0
      - oraş Hîrşova20,10,120,020,0
      - comuna Mereni4,20,24,02,0
      - comuna Crucea6,41,45,01,0
      - comuna Oltina11,07,04,02,0
      - comuna Ion Corvin7,53,54,02,0
      - comuna Lipniţa5,51,04,51,5
      - comuna Raşova17,91,816,110,0
      - comuna Tîrguşor18,50,917,610,0
      - comuna Deleni10,81,89,08,7
      - comuna Istria38,90,638,327,8
      - comuna Mihail Kogălniceanu21,83,818,018,0
      - comuna Mircea Vodă10,50,510,010,0
      - comuna Castelu6,85,81,01,0
      Staţii de epurare1.016,072,4943,6179,6
    -extindere staţie de epurare, oraş Mangalia p.e. 4.139/1991,  Decretul nr. 590/1991429,02,8426,250,0
    -extindere staţie epurare, oraş Ovidiu p.e. 320/1990,  Decretul nr. 467/199145,032,312,712,7
    -extindere staţie epurare, oraş Eforie Nord p.e. 4.122/1989,  Decretul nr. 46/198665,036,628,418,4
    -staţie epurare şi canalizare, oraş Medgidia p.e. 214/1984, Acord M.E.F. nr. 703/1992440,00,3439,772,0
    -separator grăsimi la staţia de epurare, oraş Medgidia Sud p.e. 256/1991, aviz, M.E.F. nr. 311.501/199137,00,436,626,5
      Canalizări329,533,5296,0207,1
    -colector menajer Poarta 5 port, oraş Constanţa38,27,330,930,9
    -colector canalizare menajeră şi pluvială în oraş Mangalia p.e. + d.d.e. 128/1985,  Decretul nr. 46/19865,90,55,45,4
    -conductă refulare ape uzate, comuna Tuzla, oraş Costineşti Decretul nr. 269/198835,225,79,59,5
    -staţii pompare ape uzate şi conductă de refulare, oraş Techirghiol p.e. + d.d.e. 320/1985,  Decizia nr. 607/199184,0-84,040,0
    -colector menajer str. Construcţiei, oraş Năvodari p.f.u. 322/1990,  Decizia nr. 465/199163,0-63,063,0
    -staţie pompare ape uzate menajere şi conductă refulare strada Dezrobirii, oraş Constanţa p.f.u. 520/1991,  Decizia nr. 575/199188,9-88,944,0
    -modernizare staţie alimentare cu energie electrică 6 KV cota 20 pentru alimentare cu apă şi canalizare, oraş Ovidiu p.f.u. + d.d.e. 436/1991, Decizia nr. 606/199114,8-14,314,3
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic680,058,5621,5202,7
    -redimensionarea P.T. şi R.T. şi sanitare în oraş Constanţa p.f.u. 304/1990680,058,5621,5202,7
   +  Anexa 1/15JUDEŢUL COVASNA LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL1.013,953,3959,6249,0
      din care:        
      Alimentări cu apă826,713,2813,5119,0
    -extindere alimentare cu apă, municipiul Sfîntu Gheorghe Acord M.E.F. nr. 7/1992826,713,2813,5119,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic186,240,1146,1130,0
    -îmbunătăţire sistem încălzire C.T. Sud-Est municipiul Sfîntu Gheorghe Decizia nr. 70/1991186,240,1146,1130,0
   +  Anexa 1/16JUDEŢUL DIMBOVITALISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL3.286,2743,02.843,2305,0
    din care:        
      Alimentări cu apă1 358,2563,8794,4124,0
    -dezvoltare alimentare cu apă sursa Hulubeşti-Butoiu, municipiul Tîrgovişte n.c. 156/1986, d.d.e. 3.356/1986573,5503,570,011,0
    -dezvoltare alimentare cu apă, oraş Pucioasa s.t.e. 185/1990149,142,1107,092,0
    -alimentare cu apă comuna Tătărani n.c. 52/1990153,05,2147,812,0
    -modernizări reţele apă, oraş Fieni p.f.u. 124/8.007/1991482,613,0469,69,0
      Staţii de epurare1.408,0654,61.354,080,0
    -extindere staţie epurare, municipiul Tîrgovişte p.e. 52/1986507,940,2467,730,0
    -extindere staţie epurare, oraş Găeşti s.t.e. nr. 87.789/1986263,012,8250,220,0
    -extindere staţie epurare, oraş Pucioasa s.t.e. nr. 149/1990451,01,6449,415,0
    -extindere staţie epurare, oraş Fieni Acord M.E.F. nr. 127/1992186,7-186,715,0
      Canalizări25,08,516,510,0
    -extindere reţele canalizare în municipiul Tîrgovişte d.d.e. 300/4.524/199025,08,516,510,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic409,8116,1293,771,0
    -modernizare reţele şi puncte termice în municipiul Tîrgovişte d.d.e. 400/4.516/4.503/1990300,095,0205,062,0
    -modernizare reţele termice, oraş Moreni s.t.e. 29/199174,09,864,25,0
    -modernizare reţele termice în oraşul Titu s.t.e. 108/199135,811,324,54,0
      Staţii de pompare apă potabilă şi agent termic84,6-84,620,0
    -înlocuire conductă aducţiune staţie pompare, comunele Dragomireşti-Cobia Priseaca Acord M.E.F. nr. 1.324/199184,6-84,620,0
   +  Anexa 1/17JUDEŢUL DOLJ LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL3.709,0503,03.208,0800,0
      din care:        
      Alimentări cu apă2.221,0393,01.828,0720,0
    -alimentare cu apă a municipiului Craiova din sursa Izverna s.t.e. 316/19881.481,0113,01.348,0290,0
    -alimentare cu apă a municipiului Craiova din sursa Mihăiţa s.t.e. 294/1989185,040,0145,0105,0
    -alimentare cu apă a municipiului Craiova din sursa Marica s.t.e 120/1989575,0240,0335,0323,0
      Staţii de epurare1.438,0110,01.878,080,0
    -staţie epurare colector canalizare în municipiul Craiova s.t.e 405/19791.488,0110,01.378,080,0
   +  Anexa 1/18JUDEŢUL GALAŢI LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
      Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL2,966,0907,73.058,3800,0
      din care:        
    -Alimentări cu apă extindere alimentare cu apă în municipiul Galaţi2.794,9851,31,943,6700,0
      Acord M.E.N. nr. 5/19902 591,8780,41811,3600,0
    -înlocuire conductă apă Φ 400 şi Φ 600 în municipiul Tecuci Decizia nr. 82/1990203,170,9132,3100,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic171,156,4114,7100,0
    -modernizare puncte termice în municipiul Galaţi Decizia nr. 1.459/1991171,156,4114,7100,0
   +  Anexa 1/19JUDEŢUL GIURGIU LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
        - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL583,0203,0380,0380,0
      din care:        
      Alimentări cu apă371,0138,0233,0233,0
    -dezvoltarea alimentării cu apă potabilă în municipiul Giurgiu Decizia nr. 139/198856,034,022,022,0
    -modernizare reţele apă şi canalizare în municipiul Giurgiu Decizia nr. 257/1990315,0104,0211,0211,0
      Canalizări212,065,0147,0147,0
    -colector menajer Φ 1.400 în municipiul Giurgiu Decizia nr. 50/198952,021,031,031,0
    -colector principal canal menajer Φ 1200 b-dul Mihai Viteazu, municipiul Giurgiu Decizia nr. 229/1990160,044,0116,0116,0
   +  Anexa 1/20JUDEŢUL GORJLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL1.129,8213,9915,3282,0
    din care:        
      Alimentări cu apă1.043,0186,1856,9232,0
    -alimentare cu apă în comunele Godineşti, Ciuperceni s.t.e. nr. 241/199050,010,239,822,0
    -alimentare cu apă, oraş Novaci p.f.u. nr. 219/1990164,043,6120,440,0
    -alimentare cu apă în satele Cutişoara-Lăzăreşti p.e. nr. 1/19917,0-7,06,0
    -alimentare cu apă, comuna Dăneşti d.d.e. 93/1991100,00,899,224,0
    -alimentare cu apă, comuna Alimpeşti s.t.e. nr. 244/199028,01,526,56,0
    -alimentare cu apă comuna Baia de Fier s.t.e. nr. 245/199024,03,021,04,0
    -dezvoltare alimentare cu apă, municipiul Tîrgu Jiu din sursa Şuşiţa d.d.e. nr. 6244/1989670,0127,0543,0130,0
      Staţii de epurare86,227,858,420,0
    -staţie de epurare, municipiul Tîrgu Jiu s.t.e. nr. 993/197686,227,858,420,0
   +  Anexa 1/21JUDEŢUL HARGHITA LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL699,035,2663,8101,0
    din care:        
      Alimentări cu apă676,035,2640,895,0
    -extindere captare şi aducţiune apă în oraşul Topliţa Decizia nr. 605/1991156,414,7141,730,0
    -conductă apă potabilă în oraşul Gheorgheni Decizia nr. 745/199045,120,125,05,0
    -alimentare cu apă, municipiul Miercurea-Ciuc Decizia nr. 186/1991 Acord M.E.F. nr. 1.050/1991 Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic474,5 23,00,4 -474,1 23,060,0 6,0
    -transformare şi echipare C.T. în oraşul Odorheiu Secuiesc Decizia nr. 6/199223,0-23,06,0
   +  Anexa 1/22JUDEŢUL HUNEDOARALISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL2.736,6159,48.577,2112,0
      din care:        
      Alimentări cu apă842,6108,1734,5236,8
    -extindere alimentare cu apă a localităţilor din Valea Jiului, sursa Valea de Peşti H.C.M. nr. 133/1987242,580,5162,0113,0
      din care:        
        -oraş Uricani181,580,5101,052,0
        -oraş Vulcan61,0-61,061,0
    -eliminarea ştrangulărilor în reţelele de distribuţie a apei în municipiul Deva şi oraşul Simeria p.f.u. nr. 379/1990210,520,0190,529,5
    -echilibrare presiune în reţelele de alimentare cu apă, municipiul Hunedoara s.t.e. nr. 41/199170,56,763,835,0
    -alimentare cu apă potabilă, municipiul Petroşani din sursa Polatiste Acord M.E.F. nr. 694/1991319,10,9318,259,3
      Staţii de epurare1.452,246,81.405482,1
    -extindere staţie de tratare, inclusiv conducta de aducţiune Cincis - Sîmpetru - Hunedoara p.f.u. nr. 6.454/1991863,044,5818,530,1
    -extindere staţie de epurare, oraş Orăştie s.t.e. nr. 6.395/1990329,61,2328,422,0
    -dezvoltare staţii de epurare a apelor uzate în municipiul Deva Acord M.E.F. nr. 1.049/1991219,20,7218,511,0
    -mărire capacitate staţie de tratare a apei Sîntamarie Orlea Acord M.E.F. nr. 956/199140,40,440,019,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic441,84,5437,393,1
    -punct termic aeroport oraş Petroşani p.f.u. nr. 6.472/199022,42,320,120,1
    -îmbunătăţire termoficare în municipiul Hunedoara p.f.u. nr. 25 şi 43/1990254,30,9253,445,0
    -îmbunătăţire furnizare apă caldă şi încălzire în blocurile de locuinţe din micro 15, municipiul Deva Acord M.E.F. nr. 115/199298,00,497,615,0
    -îmbunătăţire sistem de încălzire în oraşele Brad şi Simeria Acord M.E.F. nr. 84 şi 529/199267,10,966,213,0
   +  Anexa 1/23JUDEŢUL IALOMITALISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
             
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL430,8317,2755,6540,0
    din care:        
    Alimentări cu apă430,8317,2755,6540,0
    - dezvoltarea alimentării cu apă în municipiul Slobozia Acord M.E.F. nr. 25/1990, Decizia nr. 160/1990430,6317,2755,6540,0
   +  Anexa 1/24JUDEŢUL IAŞILISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL1.430,90,41.449,8300,0
    din care:        
    Staţii de epurare1.450,00,41.449,6300,0
    - dezvoltarea capacităţii staţiei de epurare municipiul Iaşi, etapa a IV-a H.G. nr. 825/19911.450,00,41.449,6300,0
   +  Anexa 1/25JUDEŢUL MARAMURESLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL1.018,0109,0909,0759,0
      din care:        
      Alimentări cu apă757,085,0872,0522,0
    -alimentare cu apă oraş Tîrgu Lăpuş  Decizia nr. 503/1990458,057,0401,0301,0
    -alimentare cu apă comuna Lăpuş  Decizia nr. 307/1990207,08,0199,0149,0
    -alimentare cu apă comuna Salsig  Acord M.E.F. nr. 755/199150,07,043,043,0
    -alimentare cu apă municipiul Sighetu Marmaţiei (front captare apă) Decret nr. 317/1988 Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic42,0 261,013,0 24,029,0 237,029,0 237,0
    -modificări şi modernizări la C.T. şi P.T, în municipiile şi oraşele judeţului  Decizia nr. 484/1990261,024,0237,0237,0
        din care:        
        -municipiul Baia Mare190,117,1173,0173,0
        -municipiul Sighetu Marmaţiei22,02,020,020,0
        -oraşul Vişeu11,51,510,010,0
        -oraşul Borşa11,01,010,010,0
        -oraşul Cavnic6,50,56,06,0
        -oraşul Tîrgu Lăpuş5,60,65,05,0
        -oraşul Baia Sprie11,01,010,010,0
        -oraşul Seini3,30,33,03,0
   +  Anexa 1/26JUDEŢUL MEHEDINTILISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
               
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL178,249,3125,978,2
      din care:        
      Alimentări cu apă159,448,5110,966,2
    -extindere alimentare cu apă, oraş Vînju Mare s.t.e nr. 5.989/199118,25,632,64,6
    -extindere alimentare cu apă, oraş Strehaia s.t.e. nr. 3.845/198912,55,07,53,5
    -alimentare cu apă, comuna Bala s.t.e. nr. 247/19904,5-4,53,5
    -rezervoare înmagazinare apă, oraş Orşova s.t.e. nr. 34.168/341/199113,32,311,06,6
    -dublare aducţiune apă, oraş Orşova s.t.e. nr. 35.107/340/19914,23,60,66,3
    -extindere alimentare cu apă, municipiul Drobeta-Turnu Severin d.d.e. nr. 3.744/199142,551,431,113,1
    -lucrări pentru exploatarea S.H.N. Porţile de Fier II cu cota de retenţii peste 69,5 mc M.A. la Gura Nerei, apărare de mal în localităţile Dubova, Svinita, Ieselniţa d.d.e. nr. 3.418/1990, Decretul nr. 222/198864,220,643,634,6
      Canalizări15,80,815,09,0
    -canalizări str. Alex. Vlahuţă, oraş Orşova d.d.e. nr. 21/199115,80,815,09,0
   +  Anexa 1/27JUDEŢUL MURESLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL9188,7145,0823,7350,5
    din care:        
      Alimentări cu apă718,2106,9611,3195,1
    -dezvoltare alimentare cu apă, municipiul Tîrgu Mureş  Acord M.E.N. 18/1/1990415,928,6387,3120,0
    -închidere inel arteră apă cvartal Unirii II, municipiul Tîrgu Mureş Decizia nr. 544/19909,47,32,11,6
    -dezvoltare alimentare cu apă, oraş Sovata  Decizia nr. 200/198675,939,436,523,5
    -dezvoltare alimentare cu apă, oraş Tîrnăveni  Decizia nr. 154/1990217,031,6185,450,0
      Canalizări134,415,2169,2114,7
    -îmbunătăţire canalizare cvartal Tudor Vladimirescu, municipiul Tîrgu Mureş  Decizia nr. 544/19906,02,93,12,1
    -îmbunătăţire canalizare în zona Spitalului Nou, municipiul Tîrgu Mureş  Decizia nr. 544/19909,23,55,74,7
    -dezvoltare canalizare şi staţie de epurare oraş Reghin  Decizia nr. 154/1987133,45,9127,580,0
    -îmbunătăţire canalizare menajeră cartier 1 Decembrie 1918, oraş Tîrnăveni  Decizia nr. 18/199135,82,932,927,9
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic66,122,943,240,7
    -îmbunătăţire funcţionare centrale termice nr. 2 şi nr. 3, oraş Luduş  Decizia nr. 544/19905,61,64,02,0
    -recuperare energie din căldura agenţilor de răcire la Combinatul Ghimic Tîrnăveni  Decizia nr. 163/198680,321,339,238,7
   +  Anexa 1/28JUDEŢUL NEAMTLISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
               
        - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL1.665,0320,51.344,5283,3
    din care:        
    Alimentări cu apă1.665,0320,51.344,5282,3
    -extindere alimentare cu apă potabilă a municipiului Roman Decizia M.E.N. nr. 88/15.05.1990172,590,282,382,3
    -alimentare cu apă a municipiului Piatra-Neamţ  Decizia M.E.N. nr. 39/1991545,6154,2391,4100,0
    -alimentare cu apă, oraşul Tîrgu-Neamţ  Acord M.E.F. nr. 696/1991946,976,1870,8100,0
   +  Anexa 1/29JUDEŢUL OLT LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se alocă resurse din fondulspecial constituit din influenţele favorabile rezultatedin reevaluarea stocurilor
               
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL4.185,2163,84.021,4700,0
      din care:        
      Alimentări cu apă1.834,238,11.796,1549,7
    -extindere alimentare cu apă, oraş Balş Acord M.E.F. 723/1991501,013,6487,4150,0
    -alimentare cu apă, comuna Poboru, satul Creţi Acord M.E.F. 326/199018,56,412,112,1
    -alimentare cu apă, comuna Vitomireşti Acord M.E.F. 601/199129,45,923,523,5
    -alimentare cu apă, comuna Spineni, satul Profa Acord M.E.F. 636/199138,62,536,136,1
    -alimentare cu apă, comuna Barăşti Acord M.E.F. 646/1991149,12,8146,380,0
    -alimentare cu apă, comuna Curtişoara Acord M.E.F. 744/199137,24,133,133,1
    -alimentare cu apă comuna Coteana Acord M.E.F. 327/199025,52,822,722,7
    -alimentare cu apă industrială, oraş Caracal Acord M.E.F. 1469/1991320,0-320,066,2
    -alimentare cu apă, oraş Drăgăneşti Acord M.E.F. 1407/1991135,9-135,940,0
    -alimentare cu apă, comuna Mierliceşti - Leleasca Acord M.E.F. 745/199130,0-30,010,0
    -alimentare cu apă, comuna Iancu Jianu Acord M.E.F. 759/199171,2-71,225,0
    -alimentare cu apă, comuna Potcoava Acord M.E.F. 328/199116,0-16,016,0
    -alimentare cu apă, comuna Osica de Sus Acord M.E.F. 642/199171,9-71,910,0
    -alimentare cu apă, comunele Obîrşia, Vădastra, Vişina Acord M.E.F. 692/1991389,9-389,925,0
      Staţii de epurare2.284,7120,42.164,3119,3
    -staţie de filtrare şi dedurizare a apei industriale, municipiul Slatina Acord M.E.F. 145/1990109,086,922,122,1
    -staţie de epurare, oraş Caracal Decizia nr. 5.528/197840,733,57,27,2
    -staţie de epurare, oraş Drăgăneşti-Olt Acord M.E.F. 1.172/1991335,0-335,040,0
    -extindere staţie de epurare mecano-biologică în municipiul Slatina Acord M.E.F. 129/19921.800,0-1.800,050,0
      Canalizări66,35,361,031,0
    -canalizare, oraş Caracal Acord M.E.F. 747/199066,35,361,031,0
   +  Anexa 1/30JUDEŢUL PRAHOVA LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
               
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL672,4187,0485,4371,0
      din care:        
      Alimentări cu apă360,470,0290,4176,0
    -conductă aducţiune apă din sursa Paltinu şi mărirea capacităţii de înmagazinare, oraş Cîmpina Decizia nr. 14/199076,033,043,043,0
    -îmbunătăţirea alimentării cu apă în oraşul Breaza din sursa Paltinu Decizia nr. 17.917/198445,012,033,033,0
    -îmbunătăţirea alimentării cu apă, oraş Comarnic Acord M.E.F. 507/199151,011,040,040,0
    -extinderea capacităţii de înmagazinare apă, municipiul Ploieşti Acord M.E.F. 533/199190,03,082,040,0
    -îmbunătăţirea alimentării cu apă, oraş Stănic Acord M.E.F. 990/199198,46,092,420,0
      Staţii de epurare312,0117,0195,0195,0
    -staţie epurare şi canalizare, oraş Boldeşti- Scăeni Acord M.E.F. 15/1990152,062,090,090,0
    -colector şi staţie de epurare, oraş Urlaţi s.t.e. nr. 4/10.370/1990135,052,883,033,0
    -extindere staţie de epurare, oraş Breaza aviz s.t.e. - p.e. 23/199025,03,022,022,0
   +  Anexa 1/31JUDEŢUL SATU MARE LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
               
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL933,8155,0778,3413,3
      din care:        
      Alimentări cu apă230,470,4160,0115,1
    -alimentare cu apă, comuna Viile s.t.e. nr. 1.441/199016,30,715,610,6
    -dezvoltare alimentare cu apă, oraş Negreşti Oaş  Decizia nr. 331/198118,42,715,710,7
    -refacere capacitate alimentare cu apă, municipiul Satu Mare s.t.e.  - Decizia nr. 101/199197,910,987,070,0
    -alimentare cu apă, municipiul Satu Mare, etapa a IV-a  Decretul nr. 124/198582,855,88,66,8
    -reţele apă în municipiul Satu Mare Acord M.E.F. nr. 75/199035,20,334,917,0
      Staţii de epurare47,118,328,322,3
    -dezvoltare staţie de epurare, municipiul Satu Mare, etapa a II-a s.t.e - d.d.e. nr. 2.957/199020,518,52,02,0
    -extindere staţie de epurare, municipiul Satu Mare şi amenajări conductă evacuare Acord M.E.F. nr. 1.459/1991 Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic26,8 855,70,3 65,926,3 589,921,3 274,9
    -transformări P.T. în C.T., oraş Negreşti Oaş Decizia nr. 296/1991105,918,389,364,3
    -refacerea sistemului de încălzire la C.T., oraş Carei Decizia nr. 305/1991101,17,593,360,6
    -refacere reţele termice şi transformări C.T., municipiul Satu Mare Decizia nr. 175/1992448,741,7407,0150,3
   +  Anexa 1/32JUDEŢUL SALAJ LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL763,7315,2388,5358,2
      din care:        
      Alimentări cu apă731,4356,4375,0344,7
    -sporirea debitului de apă potabilă în municipiul Zalău şi extindere staţie tratare apă Decizia nr. 263/1990633,0302,7330,3300,0
    -extindere alimentare cu apă, oraş Jibou Decizia nr. 264/199022,35,317,017,0
    -modernizare reţele apă, canal şi termoficare în municipiul Zalău Decizia nr. 35/199076,148,427,727,7
      Staţii de epurare32,318,813,513,5
    -staţie epurare şi canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei Decizia nr. 152/198332,318,813,513,5
   +  Anexa 1/33JUDEŢUL SIBIU LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL1.935,8357,21.578,6660,0
      din care:        
      Alimentări cu apă1.935,8357,21.578,6600,0
    -extinderea alimentării cu apă a municipiului Sibiu din sursa Sadu Acord M.E.F. nr. 26/19901.935,8357,21.578,6600,0
   +  Anexa 1/34JUDEŢUL SUCEAVALISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
               
        - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL820,8115,5705,3248,0
      din care:        
      Alimentări cu apă569,8114,9454,9133,0
    -extindere alimentare cu apă a oraşului Cîmpulung        
      Acord M.E.F. nr. 598/1990569,8114,9454,9183,0
      Staţii de epurare251,00,6250,465,0
    -protecţii anticorozive la obiectivele staţiei de epurare biologică a oraşului Fălticeni        
      Acord M.E.F. nr. 96.512/1991251,00,6250,465,0
   +  Anexa 1/35JUDEŢUL TELEORMAN LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL913,9268,4644,5416,3
      din care:        
      Alimentări cu apă776,1243,6532,5340,4
    -dezvoltare alimentare cu apă front captare Lăceni şi Plosca în municipiul Alexandria s.t.e. 611/1990368,0125,1242,9150,8
    -dezvoltare alimentare cu apă în municipiul Turnu Măgurele s.t.e. 310.872/1991206,726,7180,080,0
    -dezvoltare alimentare cu apă în oraşul Roşiori s.t.e. 604/199150,012,737,337,3
    -reţele alimentare cu apă, canalizare şi termice în oraşul Zimnicea s.t.e. 6.218/1990100,071,128,928,9
    -dezvoltare alimentare cu apă în oraşul Videle s.t.e. 150/199151,48,043,443,4
      Staţii de epurare90,624,566,130,0
    -dezvoltare staţie de epurare mecanică în municipiul Turnu Măgurele s.t.e. 321/197790,624,566,130,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic46,20,345,945,9
    -transformare C.T. pe cărbune în C.T. combustibil lichid în oraşul Roşiori s.t.e. 689/199246,20,345,945,9
   +  Anexa 1/36JUDEŢUL TIMIS LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL8.375,7516,91.858,9992,0
      din care:        
      Alimentări cu apă931,2377,6553,6291,9
    -extindere alimentare cu apă, oraş Buziaş s.t.e. nr. 30.445/1989162,063,598,550,0
    -dezvoltare alimentare cu apă industrială, municipiul Timişoara s.t.e. nr. 3.828/1991305,06,8298,2100,0
    -extindere capacitate de filtrare şi pompare la uzina nr. 4, municipiul Timişoara s.t.e. nr. 3.322/199129,46,023,423,4
    -dezvoltare uzina de apă nr. 1, municipiul Timişoara Decret nr. 16/1985355,3279,875,565,5
    -extindere alimentare cu apă, oraş Lugoj s.t.e. nr. 117/198735,718,417,317,3
    -extindere alimentare cu apă, oraş Jimbolia s.t.e. nr. 32.267/199043,83,140,735,7
      Staţii de epurare829,194,5734,6350,0
    -amplificare staţie de epurare, municipiul Timişoara s.t.e. nr. 49/1988656,591,9564,6250,0
    -staţie de epurare ape uzate, oraş Buziaş s.t.e. nr. 32.376/1989172,62,6170,0100,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic615,444,8570,6350,1
    -extinderi şi modernizări la centrale şi puncte termice în municipiul Timişoara Acord nr. 50/1991298,539,1259,4139,4
    -extinderi şi modernizări reţele termice P.T. 44-46 zona Circumvalaţiunii, municipiul Timişoara Acord nr. 32/1991186,95,7181,290,7
    -extindere centrală termică, oraş Buziaş Acord nr. 484/1992130,0-130,0120,0
   +  Anexa 1/37JUDEŢUL TULCEA LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL513,834,7479,1157,2
      din care:        
      Alimentări cu apă449,128,7420,4112,0
    -alimentare cu apă oraş Sulina n.c. nr. 2.102/198462,917,945,032,9
    -alimentare cu apă oraş Babadag Acord M.E.P. nr. 88/199248,53,045,56,2
    -alimentare cu apă comuna Niculiţei Decizia nr. 833/19919,15,33,53,0
    -alimentare cu apă comuna Stejaru Aviz C.T.E. nr. 104/198910,72,23,53,0
    -alimentare cu apă comuna Chilia Veche Acord M.E.F. nr. 235/199217,5-17,56,9
    -alimentare cu apă comuna Crişan Acord M.E.F. nr. 329/199225,6-25,310,1
    -alimentare cu apă comuna Maliuc Acord M.E.F. nr. 357/199220,1-20,17,3
    -alimentare cu apă oraş Sfîntu Gheorghe Acord M.E.F. nr. 353/199244,0-44,02,5
    -alimentare cu apă comuna Mila 23 acord M.E.F. nr. 877/199130,0-80,07,0
    -alimentare cu apă comuna Valea Nucarilor Acord M.E.F. nr. 585/199110,0-10,03,5
    -alimentare cu apă comuna Cerna Acord M.E.F. nr. 524/199140,0-40,03,0
    -alimentare cu apă comuna Peceneaga acord M.E.F. nr. 525/19914,5-4,52,0
    -alimentare cu apă comuna Mahmudia21,2_21,216,4
    -alimentare cu apă municipiul Tulcea (studii foraj)15,0_15,03,0
    -alimentare cu apă comuna Ostrov40,3-40,03,0
      Staţii de pompare apă potabilă şi agent termic64,78,058,745,2
    -staţie repompare agent termic municipiul Tulcea Acord M.E.F. nr. 236/199264.78,053,745,2
   +  Anexa 1/38JUDEŢUL VASLUILISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
               
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL1.221,8200,61.021,2606,7
      din care:        
      Alimentări cu apă483,0157,1325,9275,0
    -alimentare cu apă a municipiului Bîrlad s.t.e. nr. 4.309/1988483,0157,1325,9275,0
      Staţii de epurare480,03,0477,0200,0
    -extindere staţie de epurare în municipiul Bîrlad s.t.e. nr. 6.031/1990480,03,0477,0200,0
      Canalizări258,840,5218,3131,7
    -colector canalizare, municipiul Vaslui s.t.e. nr. 2.526/1990185,719,1166,680,6
    -deviere colector canalizare, municipiul Vaslui s.t.e nr. 2.500/199038,112,525,625,6
    -reţele canalizare zona 13 Decembrie, municipiul Vaslui p.e. nr. 2.539/199035,08,826,126,1
   +  Anexa 1/39JUDEŢUL VILCEALISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL4.152,5477,13.676,4942,2
      din care:        
      Alimentări cu apă4.153,5477,13.676,4942,2
    -extindere alimentare cu apă Rîmnicu Vîlcea, din sursa Brădişor Acord M.E.F. nr. 512/19904.153,5477,13.676,4942,2
   +  Anexa 1/40JUDEŢUL VRANCEA LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL947,043,0904,0141,0
      din care:        
      Alimentări cu apă471,024,0447,080,0
    -modernizare alimentare cu apă, municipiul Focşani Acord M.E.F. nr. 722/1991315,015,0306,026,0
    -extindere alimentare cu apă, comuna Slobozia Ciorăşti Decizia nr. 27/19907,02,05,04,0
    -extindere alimentare cu apă, comuna Tătăranu Acord M.E.F. 1.334/199137,02,035,010,0
    -extindere alimentare cu apă, oraş Adjud Acord M.E.F. 293/199221,03,018,017,0
    -extindere alimentare cu apă, comuna Răcoasa Acord M.E.F. 1.149/19914,01,03,03,0
    -extindere alimentare cu apă, oraş Odobeşti Acord M.E.F. 619/199182,01,081,015,0
    -extindere alimentare cu apă, oraş Mărăşeşti Acord M.E.F. 466/19925,0-5,05,0
      Staţii de epurare381,012,0369,043,0
    -extindere staţie de epurare, municipiul Focşani Acord M.E.F. 743/1991210,05,0205,024,0
    -extindere staţie de epurare, oraş Adjud Acord M.E.F. 296/1992138,01,0137,09,0
    -extindere staţie de epurare, oraş Odobeşti Acord M.E.F. 318/199133,06,027,010,0
      Modificări şi modernizări la centrale şi puncte de producere a agentului termic95,07,088,018,0
    -modernizare centrală termică, oraş Odobeşti Acord M.E.F. 460/199110,07,03,03,0
    -modernizare centrală termică, oraş Panciu Acord M.E.F. 117/199285,0-85,015,0
   +  Anexa 1/41MUNICIPIUL BUCUREŞTILISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se alocă resurse din fondulspecial constituit din influenţele favorabile rezultatedin reevaluarea stocurilor
               
    - mili oane lei -
    Denumirea obiectivului nr. si data aprobarii documentatieiValoarea totaladin ca re:De acordat din fondul special
    realizat pîna la 31.12.1991rest de executat
      TOTAL24.334,94.351,819.983,17.508,1
      din care:        
      Alimentari cu apa10.917,52.296,58.621,04.437,4
    -dezvoltarea alimentarii cu apa a municipiului Bucuresti din sursa Arges-Ogrezeni Decretul nr. 48/19909.447,51.648,27.799,34.000,0
    -lucrari hidrotehnice conexe C.E.T. Progresul (apeduct ce se transforma pentru apa potabila Ogrezeni) Decretul nr. 189/1984682,9196,9486,0200,0
    -apeduct între statia de pompare Grivita si statia de pompare Nord Decretul nr. 235/1985428,2294,2134,0130,4
    -lucrari conexe canal Dunare - Bucuresti (puturi pentru alimentare în zona Bragadiru) Decretul nr. 242/198648,431,716,716,7
    -lucrari colaterale Dîmbovita amonte (captare puturi Ulmi, deviere retele apa potabila pentru capitala)        
    Decretul nr. 242/198772,741,231,510,0
    -lucrari colaterale Dîmbovita aval pod Vitan (deviere retele alimentare cu apa) Decretul nr. 292/198738,434,04,44,4
    -deviere retele de apa la pasaj rutier Piata Victoriei Decretul nr. 99/198825,710,914,814,8
    -pasaj rutier - Dimitrie Cantemir, galerie pentru alimentare cu apa Decretul nr. 293/198828,34,720,615,0
    -prelungire B-dul Dacia, retele apa potabila Decizia nr. 412/1989, Decretul nr. 396/19889,64,55,10,3
    -alimentare cu apa Calea Vacaresti Decizia nr. 257/19728,13,54,62,0
    -artera apa potabila Salaj - Marasesti Decizia nr. 911/198758,55,053,510,0
    -modernizarea retelei de apa potabila Mihai Bravu între pasaj Muncii si Baba Novac Decizia nr. 257/19727,03,13,93,9
    -retea alimentare cu apa potabila b-dul Preciziei Decizia nr. 1.963/198738,114,423,723,7
    -retea apa potabila str. Epuresti Decretul nr. 144/58, Decretul nr. 275/721,00,30,70,7
    -alimentare cu apa potabila, înlocuire conducta b-dul Expozitiei Decretul nr. 259/905,10,54,60,5
    -înlocuire conducta alimentare cu apa potabila b-dul Timisoara între str. Sibiu si bloc OD. 6 Decretul nr. 259/9018,00,417,65,0
      Statii de epurare8.372,11.487,03.885,11.500,0
    -statia de epurare Glina, municipiul Bucuresti Decretul nr. 233/1985, H.C.M. 1/19875.372,11.487,03.885,11.500,0
      Canalizari200,353,2147,1128,1
    -lucrari colaterale Dîmbovita amonte statia de pompare ape uzate strada Agnita Decretul nr. 242/8712,20,212,61,0
    -strapungere Calea Victoriei între calea Grivitei si Piata Romana - canalizare Decizia nr. 1.570/886,02,73,30,5
    -canalizare zona centura Voluntari Decizia nr. 1958/1982, Decretul nr. 48/8235,230,44,84,8
    -canalizare str. Ion Ionescu de la Brad Decizia nr. 259/199028,01,426,622,0
    -canalizare str. Cîmpul cu Narcise Decizia nr. 259/909,40,29,26,2
    -canalizare str. Epuresti Decizia nr. 275/721,00,50,50,5
    -canalizare str. Dobrogeanu Gherea Acord M.E.F. nr. 8/199218,97,811,111,1
    -canal pluvial b-dul Timisoara Acord M.E.F. nr. 61/9289,310,079,679,8
      Modificari si modernizari la centrale si puncte de producere a agentului termic4.249,2441,23.808,01.140,0
    -retea termoficare Lujerului - Frigocom Decretul nr. 455/84134,785,489,369,3
    -retea termoficare Sulea - Bratarii, Decizia nr. 218/9035,525,510,010,0
    -magistrala termoficare VI C.E.T. Sud - Bd. I. Sulea Decizia nr. 202/9031,876,65,05,0
    -interconectare retele termoficare Brîncoveanu- Oltenitei Decizia nr. 242/9088,771,017,717,7
    -retea termoficare C.E.T. Grozavesti - Izvor (Casa Poporului) Decizia nr. 239/9045,711,034,734,7
    -retele termoficare Crîngasi - camine studentesti si travers Dîmbovita Decretul nr. 20/85159,3114,045,545,5
    -retea termoficare Ferentari Acord M.E.F. nr. 388/91371,877,7294,1294,1
    -contorizare C.E.T. - uri Acord M.E.F. nr. 515/92149,6-149,8149,8
    -retea termoficare C.E.T. Progresul, Ferentari Acord M.E.F. nr. 1151/912.112,0-2.112,0300,0
    -retea termoficare România Muncitoare Acord M.E.F. nr. 310.500/19911.070,1-1.070,1114,1
      Statii de pompare apa potabila si agent termic3.595,873,93.521,9302,0
    -extindere rezervor si statie de pompare Sud Decretul nr. 49/1933231,773,9157,870,0
    -rezervor de apa potabila de 55.000 mc la statia de pompare Nord Acord M.E.F. nr. 238/1991974,2-974,2120,0
    -alimentare cu apa Bucuresti, statie de pompare atelier si dispecerat Grozavesti Acord M.E.F. nr. 717/19912100,5-2.100,540,0
    -alimentare cu apa statie pompare Sud - statie electrica Acord M.E.F. nr. 37/1992226,0-226,052,0
    -alimentare cu apa Cotroceni, statie electrica Acord M.E.F. nr. 37/199210,0-10,010,0
    -statia de pompare Grivita, modernizare statia electrica Acord M.E.F. nr. 37/199227,5-27,57,0
    -statia de pompare Crivina II, modernizare statia electrica Acord nr. 37/199225,9-25,93,0
   +  Anexa 1/42SECTORUL AGRICOL ILFOV LISTAobiectivelor de investiţii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor
    - milioane lei -
    Denumirea obiectivului nr. şi data aprobării documentaţieiValoarea totalădin care:De acordat din fondul special
    realizat pînă la 31.12.1991rest de executat
    TOTAL257,473,4184,0184,0
    din care:        
    Alimentări cu apă171,227,2144,0144,0
    - alimentare cu apă în comuna Voluntari Decizia nr. 13.359/1990171,337,3144,6144,0
    Canalizări86,246,240,040,0
    - canalizare comuna Voluntari Decizia nr. 13.359/199086,246,240,040,0
  -----------------