ORDIN nr. 50 din 2 mai 2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2019  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 201 se introductrei noi puncte, punctele 202-204, cu următorul cuprins:202. Direcția Informare și Relații Publice203. Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului204. Centrul Operațional.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Elementele de compoziție descrise și forma grafică a coroanei de pe capul acvilei, a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor și figurilor heraldice, cromatica, hampa și flamura drapelelor distinctive și, după caz, devizele care individualizează structurile menționate sunt prevăzute în planșele cuprinse în anexele nr. 1-204.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-204 fac parte integrantă din prezentul ordin.4. Anexele nr. 54 și 106 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 201 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 202-204, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3-5*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Însemnele heraldice și drapelele distinctive din anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 2 mai 2019.Nr. 50.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 54 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Însemnul heraldic al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut, albastru, cu o bandă argintie încărcată cu cinci stele roșii, având în cartierul stâng superior o balanță de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul drept inferior credința de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule negre pe o eșarfă albă: SIGURANȚĂ ȘI ÎNCREDERE.În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule de același metal, pe fond albastru: * DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.Drapelul distinctiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 135 de centimetri și lățimea de 90 de centimetri și ornamentație identică pe ambele fețe. Compoziția heraldică de mai sus, cu diametrul de 54 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, la o distanță de câte 18 centimetri, respectiv stânga și dreapta ale drapelului, la o distanță de câte 40,5 centimetri.Flamura are atașați, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colțurile libere are prinse, cu șnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecționată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri și cu lungimea de 240 de centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, iar la partea superioară de un manșon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lățimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri și distanța dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălțimea de 12 cm, realizat din alamă aurită și plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecție, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri și înălțimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificația elementelor însumatea) banda - apărare, protecție, siguranță; ordine;b) stelele roșii - oamenii;c) balanța - echilibru, justiție, echitate - evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;d) credința - unitate, colaborare.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 106 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN PRAHOVA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut tripartit în furcă răsturnată: 1) pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera „J“ stilizată, scrisă cu negru; 2) pe verde, o capră neagră deasupra unei stânci de argint; 3) pe roșu, o carte deschisă de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * PRAHOVA.Semnificația elementelor însumatea) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;d) capra neagră, stânca și cartea - elemente preluate de la stema județului Prahova pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 202 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  Însemnul heraldic al Direcției Informare și Relații Publice va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, cu două ramuri de lauri aurii în interiorul cărora se află un hrisov desfășurat, natural, poziționat în bandă, pe care este scris, pe trei rânduri, dictonul latin Vincit omnia veritas (Adevărul învinge totul); pe document broșează, parțial, o pană de argint așezată, cu aproximație, în bară.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE * M.A.I.Semnificația elementelor însumatea) ramurile de lauri - glorie; victorie;b) hrisovul cu pana - comunicarea în scris cu persoane, unități, structuri și instituții;c) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 203 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI
  Însemnul heraldic al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut, albastru, încărcat, în partea de sus, cu un trandafir de aur de aur, cu pistil roșu, iar în cea de jos, cu credința de același metal; cu bordura formată din 42 de pătrate dispuse în tablă de șah, alternând negru cu argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEGALITATE ȘI AUTORITATE.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule de același metal, pe fond albastru: * DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI * M.A.I.Semnificația elementelor însumatea) pătratele - cele 42 de instituții ale prefectului din țara noastră;b) tabla de șah cu cele 42 de carouri care alternează negru cu argint - proiect de întreprinderi remarcabile cu cele 42 de prefecturi;c) credința (două mâini care se strâng) - unitate, prietenie, colaborare;d) trandafirul de aur - merit recunoscut.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 204 la Ordinul nr. 490/2008)
  CENTRUL OPERAȚIONAL
  Însemnul heraldic al Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut scartelat, având în cartierul 1, pe roșu, trei ace de ceasornic de aur acolate, în 2, pe albastru, o acvilă de argint, cu ciocul și ghearele roșii, în poziție de atac, în 3, pe albastru, două securi consulare romane naturale, încrucișate în săritoare și în 4, pe roșu, credința de aur.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * CENTRUL OPERAȚIONAL * INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE.Semnificația elementelor însumatea) acele de ceasornic - executarea de planuri;b) acvila de argint în poziție de atac - comunicarea, înțelepciunea, forța și tenacitatea, autoritatea și puterea; misiunea de observație;c) securile consulare romane - element preluat de la însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliției Române; ordinea publică;d) credința (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare.
  -----