LEGE nr. 99 din 8 mai 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În structura organizatorică a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva se înființează Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică specializată în activitatea de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului, cu sediul în municipiul București, strada Petricani nr. 9A, sectorul 2, condusă de un comitet director format din 5 membri și un director.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor funcționează în conformitate cu actul constitutiv aprobat de Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.3. La articolul 6, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor din Herghelia Națională, în număr maxim de 2.060 capete cabaline, care sunt proprietate publică a statului, patrimoniu genetic național, precum și cheltuielile pentru promovarea în Herghelia Națională a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și prin bugetul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva............................(3) Prețurile pentru cabalinele promovate în Herghelia Națională, precum și normele de cheltuieli pentru întreținerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Națională, finanțate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.5. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 6
  IMOBILE
  preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între
  fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A., Agenția Domeniilor Statului și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva,
  necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003
  A. Terenuri preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și terenuri preluate prin decizii ale Agenției Domeniilor Statului, necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003A1. Terenuri din domeniul privat al statului, preluate prin decizii ale Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care trec în patrimoniul public al statului
  -hectare-
  Nr. crt.Denumirea subunitățiiSuprafața totalădin careObservații
  AgricolNeagricol
  Totald.c.arabilTotald.c.curți-construcții
  1.Herghelia Sâmbăta de Jos158,76154,28100,024,48-Decizia nr. 379/2.09.2003 a Agenției Domeniilor Statului
  2.Depozitul de armăsari Târgu Mureș108,54108,54106,83--Decizia nr. 439/9.10.2003 a Agenției Domeniilor Statului
  A2. Terenuri din categoria «curți-construcții», din domeniul privat al statului preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care trec în patrimoniul public al statului
  Nr. crt.Date de identificare ale terenului
  AdresăNr. de inventarSuprafața mpValoarea de inventar - lei -
  1.Bd. Eroilor nr. 122, orașul Voluntari, județul Ilfov4249315811.072.985
  2.Bd. Eroilor nr. 75C, orașul Voluntari, județul Ilfov4249415181.030.229
  3.Bd. Eroilor nr. 75 și 75B, orașul Voluntari, județul Ilfov424951389942.680
  4.Str. Ecaterina Teodoriu nr. 1A, orașul Voluntari, județul Ilfov4249615081.023.442
  5. Str. Ecaterina Teodoriu nr. 1B, orașul Voluntari, județul Ilfov424971329901.959
  6.Str. Arieșului nr. 19A, 19B și 19Bis, orașul Voluntari, județul Ilfov4249818201.111.670
  7. Str. Arieșului nr. 18, orașul Voluntari, județul Ilfov42499908554.613
  8.Str. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov4250316971.036.540
  9.Bd. Eroilor nr. 75A, orașul Voluntari, județul Ilfov425011459990.187
  10.Str. Becheanului nr. 27, orașul Voluntari, județul Ilfov4250237302.278.312
  11.Str. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov42500288417.615.969
  B. Clădiri din domeniul privat al statului preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003B1. Clădiri cu destinație de locuințe, în orașul Voluntari, județul Ilfov
  Nr. crt.Date de identificare ale clădirii
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Nr. de inventar
  1.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 144,75 mpBd. Eroilor nr. 122, orașul Voluntari, județul Ilfov19189.2641033
  2.Casă cu pereți de paiantă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 191,31 mpBd. Eroilor nr. 75, orașul Voluntari, județul Ilfov195282.4841034
  3.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 99,01 mpBd. Eroilor nr. 75 și 75B, orașul Voluntari, județul Ilfov193154.8161035
  4.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 119,75 mpStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 1A, orașul Voluntari, județul Ilfov193652.9671036
  5.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 58,98 mpStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 1B, orașul Voluntari, județul Ilfov192022.1961037
  6.Casă cu pereți de paiantă, cu 8 apartamente, suprafața construită la sol = 469,32 mpStr. Arieșului nr. 19A, 19B, 19Bis, orașul Voluntari, județul Ilfov1948164.7181038
  7.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 72,60 mpStr. Arieșului nr. 18, orașul Voluntari, județul Ilfov194037.8331039
  8.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 108,45 mpStr. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov194897.7991040
  9.Casă cu pereți de cărămidă, cu 3 apartamente, suprafața construită la sol = 234,68 mpBd. Eroilor nr. 75A, orașul Voluntari, județul Ilfov1953195.6831041
  10.Casă cu pereți de paiantă, cu 4 apartamente, suprafața construită la sol = 200,60 mpStr. Becheanului nr. 27, orașul Voluntari, județul Ilfov19187.8951042
  B2. Spațiu construit cu destinația de sediu de agenție hipică în municipiul București
  Nr. crt.Date de identificare ale spațiuluiTeren din categoria curți, construcții - mp -
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Nr. de inventar
  1.Spațiu la parter bloc de locuințe, din beton și BCACalea Moșilor nr. 282, sector 2, București, suprafața la sol construită = 27,80 mp, suprafața utilă = 24,58 mp1982428 0001022Cotă indiviză
  B3. Clădiri cu destinație de locuințe, în localitatea Homorod, județul Brașov și terenurile aferente acestora:
  Nr. crt.Date de identificare ale clădiriiTerenul aferent clădirii, din categoria «curți și construcții»
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Valoarea amortizată - lei -Nr. de inventar
  Suprafața- mp -
  1.Bloc din beton și cărămidă, P+2, cu 12 apartamente, suprafața construită la sol 297,17 mpStr. Principală nr. 399B, bl. nr. 1, localitatea Homorod, județul Brașov1981220.5007.391,22(1013 - nr. vechi) 10863.377
  2.Bloc din beton și cărămidă, P+2, cu 12 apartamente, suprafața construită la sol 336,16 mpStr. Principală nr. 399A, bl. nr. 2, localitatea Homorod, județul Brașov1983220.5009.279,92(1014 - nr. vechi) 10873.821
   +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva va aproba actul constitutiv prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.  +  Articolul III(1) În termen de 30 de zile de la data aprobării actului constitutiv prevăzut la art. II din prezenta lege, Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzută la art. (4) alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, preia de la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, pe bază de protocol de predare-primire, activul și pasivul patrimonial aferent activităților privind creșterea, exploatarea și ameliorarea cabalinelor de rasă din patrimoniul statului.(2) Preluarea-predarea activului și pasivului patrimonial în condițiile prevăzute la alin. (1) se face pe baza unei inventarieri prealabile.(3) Finanțarea Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzută la alin. (1) se asigură, în condițiile legii, din venituri proprii, din subvenții de la bugetul de stat, din sume repartizate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva provenite din veniturile proprii ale acesteia, precum și din alte surse legal constituite.(4) Directorul Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzute la alin. (1) are calitatea de ordonator terțiar de credite.“Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 mai 2019.Nr. 99.------