HOTĂRÂRE nr. 999 din 27 august 2008privind recunoașterea Statutului Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008  În temeiul art. 29 alin. (3) și al art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se recunoaște Statutul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul nr. 589/1949 pentru aprobarea Statutului Cultului Mozaic, nepublicat.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii
  și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  București, 27 august 2008.Nr. 999.  +  AnexăSTATUTULFederației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic------