HOTĂRÂRE nr. 545 din 30 aprilie 1970privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 1 ianuarie 1971  Avînd în vedere hotărîrea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, a Consiliului de Stat şi a Consiliului de Miniştri cu privire la majorarea unor salarii tarifare, reducerea şi reasezarea impozitului pe salarii şi pe alte venituri,Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Veniturile de pînă la 850 de lei lunar, realizate de angajaţii permanenţi din salarii şi din alte forme de retribuire a muncitorilor şi a personalului tehnic-administrativ, se scutesc de impozit.Pentru veniturile cuprinse între 851 de lei şi 1.210 lei, impozitul se reduce după cum urmează: a) cu 30% pentru cîştigul lunar între 851 şi 900 de lei; b) cu 20% pentru cîştigul lunar între 1 şi 1.000 de lei; c) cu 11% pentru cîştigul lunar între 1.001 şi 1.100 de lei; d) cu 3% pentru cîştigul lunar între 1.101 şi 1.210 lei.Impozitul pentru veniturile care depăşesc 1.700 de lei se recalculează cu cote progresive.Cotele de impozit reasezate potrivit alineatelor de mai sus sînt următoarele:
    Cîştigul lunar impozabil leiCota de impozit %Impozitul leiImpozitul pentru veniturile din intervale
    Intervalele de venit l eiImpozitul pe intervale creşte:
    Între 1 şi 860 de lei scutit de impozit
    8513,2027851-900defiecare10leicu1,00lei
    9003,5032901-1.000""""10""""1,80""
    1.0005,00501.001-1.100""""10""""2,20""
    1.1006,50721.101-1.200""""10""""2,50""
    1.2008,10971.201-1.220""""10""""3,50""
    1.2208,501041.221-1.300""""20""""4,00""
    1.3009,201201.301-1.400""""25""""5,25""
    1.40010,101411.401-1.700""""25""""5,50""
    1.70012,202071.701-2.000""""50""""9,00""
    2.00013,002602.001-3.000""""50""""9,50""
    3.00015,004503.001-5.000""""50""""10,00""
    5.00017,008505.001-7.000""""50""""10,50""
    7.00018,201.2747.001-10.000""""50""""11,00""
    10.00019,301.930peste10.000la cota de 19,30% se adaugă cîte un procent pentru fiecare 2.500 de lei.
   +  Articolul 2Cotele de impozit prevăzute la articolul 1 se aplică şi asupra veniturilor impozabile din recompense pentru invenţii, inovaţii şi rationalizari.Pentru angajaţii permanenţi, impozitul se calculează asupra cistigurilor cumulate de la toate locurile de muncă.  +  Articolul 3Veniturile angajaţilor zilieri sau temporari care au efectuat neintrerupt, la aceeaşi unitate, numărul de zile lucrătoare ale unei luni, se impun în aceleaşi condiţii ca şi veniturile angajaţilor permanenţi.Veniturile angajaţilor zilieri sau temporari care au efectuat un număr mai mic de zile lucrătoare în cursul lunii se impun de fiecare unitate plătitoare, cu cota aferentă venitului intregit la o luna, socotită convenţional la 25 de zile lucrătoare.  +  Articolul 4Cîştigul lunar impozabil ce se cumulează de la toate locurile de muncă cuprinde: a) salariile de orice fel, inclusiv plăţile pentru munca la domiciliu; b) sporurile de vechime; c) indemnizaţiile de conducere pentru toate funcţiile; d) gratificatiile şi premiile de orice fel; e) plăţile din fondul asigurărilor sociale în caz de incapacitate temporară de muncă; f) sumele plătite pentru concediul nefolosit; g) orice alte sume primite de angajaţi ca plata a muncii.  +  Articolul 5Impunerea cîştigului cumulat se face astfel: a) pentru veniturile obţinute la locurile secundare de muncă se aplică separat impozitul, cu cotele şi în condiţiile prevăzute la articolul 1. Aceste venituri se cumulează cu cele obţinute în luna următoare la locul permanent de muncă, calculîndu-se impozitul asupra cîştigului cumulat şi scăzîndu-se impozitul reţinut la locurile secundare de muncă; b) pentru premiile plătite în cursul anului, indemnizaţiile de conducere şi toate celelalte venituri ce se cuprind în cîştigul lunar impozabil, impunerea se face prin cumulare cu salariul lunii în care se plătesc; c) pentru gratificatiile anuale, precum şi pentru partea din beneficiile anuale repartizata membrilor cooperativelor meşteşugăreşti se calculează impozitul aferent cîştigului obţinut din cumularea gratificatiei sau părţii repartizate din beneficiu cu celelalte venituri realizate în luna precedenta, scăzîndu-se impozitul reţinut la plata acestora din urma. Diferenţa de impozit se retine din gratificatie sau din partea de beneficiu repartizata.  +  Articolul 6Persoanele care realizează venituri din salarii de la mai multe unităţi sînt obligate să le declare în scris, în luna următoare, la locul permanent de muncă.Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 7Se impun în aceleaşi condiţii ca şi cîştigurile muncitorilor şi ale personalului tehnic-administrativ: a) bursele sau indemnizaţiile de peste 850 de lei lunar acordate doctoranzilor şi celor care urmează cursuri postuniversitare; b) sumele pe care avocaţii le încasează de la colegiile de avocaţi; c) sumele plătite de ziare, reviste, edituri şi alte unităţi pentru colaborări externe privind lucrări de dactilografiere, controlul dactilografierii, traducerile, altele decît cele pentru care se plătesc drepturi de autor, precum şi alte lucrări de aceasta natură.  +  Articolul 8Veniturile din lucrări de litere, arta şi ştiinţa şi premiile de stat se impun anual, de către uniunile, de creatori sau, în cazul plăţilor directe, de către organizaţiile plătitoare, potrivit următoarelor cote.
    Venitul anual Impozabil leiCota de impozit %Impozitul leiImpozitul pentru veniturile din intervale
    Intervalele de venit leiImpozitul pe intervale creşte:
    1- 2.4002,001- 482.401-3.600defiecare50leicu3,50 lei
    3.6003,651323.601-4.800""""50""""""
    4.8004,752284.801-6.000""""100""""""
    6.0005,603366.001-7.200""""100""""""
    7.2006,504687.201-9.600""""100""""""
    9.6008,157829.601-12.000""""200""""""
    12.0009,501.14012.001-14.400""""200""""""
    14.40010,751.54814.401-16.800""""200""""""
    16.80011,952.00816.801-20.400""""200""""""
    20.40013,302.71320.401-24.000""""500""""""
    24.00014,303.43224.001-36.000""""500""""""
    36.00016,555.90836.001-60.000""""500""""""
    60.00018,7511.25060.000-84.000""""1.000""""""
    84.00020,1016.88484.001-120.000""""1.000""""""
    120.00021,3025.560peste 130.000la cota de 21,30 % se adaugă cîte un procent pentru fiecare 30.000 de lei.
  Veniturile anuale de pînă la 10.200 de lei se scutesc de impozit dacă sînt realizate de membri ai uniunilor de creatori care nu sînt salariaţi. Impozitul asupra veniturilor anuale cuprinse între 10.201 lei şi 14.400 de lei, realizate de aceleaşi persoane, se reduce astfel:- cu 30% pentru veniturile între 10.201 şi 10.300 de lei- cu 20% pentru veniturile între 10.801 şi 12.000 de lei- cu 11% pentru veniturile între 12.001 şi 13.200 de lei- cu 3% pentru veniturile între 13.201 şi 14.400 de lei.Pentru determinarea venitului impozabil, Ministerul Finanţelor poate stabili cote forfetare de cheltuieli de pînă la 20% ce urmează a fi scăzute din venitul brut.
   +  Articolul 9Sumele realizate de medicii de la policlinicile cu plata, cele obţinute pentru colaborări la ziare, reviste şi alte publicaţii, onorariile de expertiza, precum şi alte venituri asemănătoare se impun lunar, pe locurile de realizare, potrivit următoarelor cote.
    Venitul anual Impozabil leiCota de impozit %Impozitul leiImpozitul pentru veniturile din intervale
    Intervalele de venit leiImpozitul pe intervale creşte:
    1- 1002,001- 2101-200defiecare25leicu1,00lei
    2003,006201-300""""25""""2,00""
    3004,7014301-400""""25""""2,25""
    4005,7523401-500""""25""""2,50""
    5006,6033501-600""""25""""3,00""
    6007,5045601-800""""25""""3,50""
    8009,1573801-1.000""""50""""8,50""
    1.00010,701071.001-1.200""""50""""9,50""
    1.20012,101451.201-1.400""""50""""10,00""
    1.40013,201851.401-1.700""""50""""10,50""
    1.70014,602481.701-2.000""""50""""11,00""
    2.00015,703142.001-3.000""""50""""11,50""
    3.00018,155443.001-5.000""""50""""12,00""
    5.00020,501.0255.001-7.000""""50""""12,50""
    7.00021,801.5267.001-10.000""""50""""13,50""
    10.00023,352.335Peste 10.000la cota de 23,35% se adaugă cîte un procent pentru fiecare 2.500 de lei.
   +  Articolul 10Sumele încasate de artiştii lirici, dramatici şi instrumentisti, regizori, pictori scenografi şi alte persoane, pentru colaborări la instituţii de spectacole, radioteleviziune, cinematografie şi alte organizaţii se impun lunar, pe locurile de realizare, cu cotele de la articolul 9, impozitul majorindu-se cu 10% .  +  Articolul 11Impozitul prevăzut la articolele 1, 8, 9 şi 10 se calculează şi se retine de către organizaţiile socialiste cu ocazia plăţii venitului şi se vărsa la buget o dată cu ridicarea, de la instituţiile bancare, a sumelor pentru plata veniturilor.  +  Articolul 12Veniturile realizate din închirieri sau subinchirieri de clădiri, terenuri şi camere mobilate, în mod permanent sau sezonier, direct sau prin agenţiile de turism, se supun unui impozit anual, cu următoarele cote.
    Venitul anual impozabil leiCota de impozit %Impozitul leiImpozitulpentru veniturile din intervale
    Intervalele de venit leiimpozitul pe intervale creşte:
    1- 3006,001- 18301-500defiecare50leicu5,50lei
    5008,0040501-700""""50""""7,50""
    70010,0070701-900""""50""""9,00""
    90011,80106901-1.200""""50""""10,50""
    1.20014,101691.201-1.500""""50""""12,00""
    1.50016,102411.501-2.000""""50""""14,00""
    2.00019,053812.001-3.000""""50""""16,00""
    3.00023,357003.001-4.000""""50""""18,00""
    4.00026,551.062peste 4.000la cota de 26,55% se adaugă cîte 3 procente pentru fiecare 5.000 de lei
  Impozitul asupra veniturilor realizate din închirieri de camere mobilate prin agenţiile de turism se reduce cu 20% şi se retine de către agenţii cu ocazia fiecărei plati.Pentru determinarea venitului impozabil, Ministerul Finanţelor poate stabili cote forfetare de cheltuieli de pînă la 50% ce urmează a fi scăzute din venitul brut.
   +  Articolul 13Cotele de impozit prevăzute la articolul 21 din Decretul nr. 153/1954 se majorează cu cîte doua procente pentru fiecare 15.000 de lei care depăşesc venitul de 80.000 de lei.  +  Articolul 14În cazul în care, prin aplicarea cotelor de impozit prevăzute în prezenta hotărîre, precum şi a înlesnirilor de la articolele 1 şi 8, suma neta aferentă unui anumit venit brut nu este corelata cu cea aferentă unui venit brut imediat inferior sau superior, impozitul se modifica astfel încît cele doua sume nete să fie egale.Totalul impozitului rezultat din aplicarea cotelor prevăzute în prezenta hotărîre nu poate depăşi 45% din venitul impozabil în cazul persoanelor fizice şi 60% în cazul persoanelor juridice.  +  Articolul 15Prezenta hotărîre intră în vigoare de la 1 mai 1970, pentru veniturile realizate de la această dată, prevederile contrare incetindu-şi aplicarea.Pe aceeaşi dată, Ministerul Finanţelor va emite instrucţiuni pentru aplicarea acestei hotărîri.--------