HOTĂRÂRE nr. 236 din 18 aprilie 2019pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 9 mai 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 26 din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 358/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înființarea Agenției Naționale Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 4 aprilie 2008, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Maria Magdalena Grigore,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 18 aprilie 2019.Nr. 236.  +  ANEXĂ REGULAMENTde aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri