LEGE nr. 97 din 7 mai 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 9 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 22, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.2. La articolul 27, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții pentru intervențiile asupra construcțiilor existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.3. La articolul 36 punctul I, litera j) se modifică și va avea cu următorul cuprins:j) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. f) și i) și art. 27 lit. g) și h);Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 7 mai 2019.Nr. 97.----