LEGE nr. 86 din 25 aprilie 2019pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 3 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 19 iulie 2018, cu următoarele modificări:1. La articolul 5, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Nu sunt considerate eligibile pentru finanțarea categoriilor de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) aferente următoarelor:2. La articolul 7, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Ministerul Culturii și Identității Naționale centralizează și evaluează eligibilitatea propunerilor de obiective/proiecte de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2), pe care le transmite Comisiei pentru investiții în domeniul culturii, cu avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c).(5) Pentru stabilirea listei obiectivelor/proiectelor prioritare de investiții se constituie Comisia pentru investiții în domeniul culturii, denumită în continuare Comisia, a cărei componență este formată din 9 specialiști în domeniul culturii.3. Articolele 16 și 17 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 25 aprilie 2019.Nr. 86.-----