ORDIN nr. 624/429/2019pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 624 din 25 aprilie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 429 din 22 aprilie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 5.593/2019 al Ministerului Sănătății și nr. MSSM 1.310/18.04.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 144, 504 și 505 se abrogă. 2. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 565 se introduc nouăsprezece noi poziții, pozițiile 566-584, cu următorul cuprins:
  566W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,5920007,5600004,060000
  567W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF71,5325702,0708572,433428
  568W65087001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF122,81000030,8300000,000000
  569W60582001J04AC01ISONIAZIDUMISONIAZIDSIROP100 mg/5 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SIROPPR150,93000064,3900000,000000
  570W60594001J04AC01ISONIAZIDUMBITUBSOL. INJ.100 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR103,3590004,3940000,000000
  571W60583001J04AK02ETHAMBUTOLUMINBUTOLSOL. INJ.100 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 10 ML SOL. INJ.PR129,18000038,1700000,000000
  572W65176002J05AF01ZIDOVUDINUMRETROVIR 100 mgCAPS.100 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 10 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF1003,8426004,5699000,000000
  573W65177001J05AF01ZIDOVUDINUMRETROVIR 10 mg/mlSOL. ORALĂ10 mg/mlVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 200 ML SOL. ORALĂ + 1 ADAPTOR DE DOZARE + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ DE 10 MLPRF146,87000061,3000000,000000
  574W65301002J05AF05LAMIVUDINUMEPIVIR 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR604,1764005,0986000,387066
  575W65302002J05AF05LAMIVUDINUMEPIVIR 300 mgCOMPR. FILM.300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR307,4580009,1048001,866533
  576W65303002J05AF05LAMIVUDINUMEPIVIR 10 mg/mlSOL. ORALĂ10 mg/mlVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 1 FLACON PEID X 240 ML SOL. ORALĂ + 1 SERINGĂ DOZATOARE + 1 ADAPTORPR184,870000107,3100000,000000
  577W65271001J05AF06ABACAVIRUMZIAGEN 300 mgCOMPR. FILM.300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 60 COMPR. FILM.PR6014,16950016,0806660,000000
  578W65272001J05AF06ABACAVIRUMZIAGEN 20 mg/mlSOL. ORALĂ20 mg/mlVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 1 FLACON PEID X 240 ML SOL. ORALĂ + SERINGĂ DOZATOARE PP X 10 ML + ADAPTOR PEPR1229,390000280,0400000,000000
  579W65376001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL **1TENOFOVIR DISOPROXIL GLENMARK 245 mgCOMPR. FILM.245 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. ALB DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3012,25200014,8806660,000000
  580W65274001J05AR13COMBINAȚII (DOLUTEGRAVIRUM+ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM)TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mgCOMPR. FILM.50 mg/600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30112,416000123,8053330,000000
  581W63696001J05AX12DOLUTEGRAVIRUM **TIVICAY 10 mgCOMPR. FILM.10 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIEFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3017,45766620,3006660,000000
  582W64581001J05AX12DOLUTEGRAVIRUM **TIVICAY 10 mgCOMPR. FILM.10 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDAFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3017,45766620,3006660,000000
  583W63697001J05AX12DOLUTEGRAVIRUM **TIVICAY 25 mgCOMPR. FILM.25 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIEFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3043,13833348,2923330,000000
  584W64582001J05AX12DOLUTEGRAVIRUM **TIVICAY 25 mgCOMPR. FILM.25 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDAFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3043,13833348,2923330,000000
  3. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 167 se introduc trei noi poziții, pozițiile 168-170, cu următorul cuprins:
  168W60582001J04AC01ISONIAZIDUMISONIAZIDSIROP100 mg/5 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SIROPPR150,93000064,3900000,000000
  169W60594001J04AC01ISONIAZIDUMBITUBSOL. INJ.100 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR103,3590004,3940000,000000
  170W60583001J04AK02ETHAMBUTOLUMINBUTOLSOL. INJ.100 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 10 ML SOL. INJPR129,18000038,1700000,000000
  4. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 47, 347 și 492 se abrogă.5. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 247, 249-256, 308-310, 493-495 și 523 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  247W06844004L01XE01IMATINIBUM **1GLIVEC 100 mgCAPS.100 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 120 CAPS.PR1204,1535004,90879915,112701
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………
  249W61684004L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB FRESENIUS KABI 100 mgCOMPR. FILM.100 mgFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR604,1535004,90879916,811867
  250W59852011L01XE01IMATINIBUM **1MEAXIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1203,4612504,0906660,000000
  251W59500004L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB ZENTIVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 12 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PR1204,1535004,90879920,968367
  252W64730003L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB KOANAA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKOANAA HEALTHCARE GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1203,9150834,5853330,000000
  253W59486006L01XE01IMATINIBUM **1IMAKREBIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgALVOGEN IPCO S.A.R.L.LUXEMBURGCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1204,1535004,90879937,679201
  254W59589001L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB TEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTEVA PHARMA B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC/AL A CÂTE 120 X 1 COMPRIMATPR1204,1535004,9087991,751867
  255W59541007L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB GLENMARK 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1204,1535004,9087500,000000
  256W61800001L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIEBLIST. PVC/PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,9423334,8128330,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………
  308W60260003L01XE13AFATINIBUM **1 ΩGIOTRIF 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR28283,532857310,4132140,000000
  309W60261003L01XE13AFATINIBUM **1 ΩGIOTRIF 30 mgCOMPR. FILM.30 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR28283,532857310,4132140,000000
  310W60262003L01XE13AFATINIBUM **1 ΩGIOTRIF 40 mgCOMPR. FILM.40 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR28283,532857310,4132140,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………
  493W62525006V03AF03CALCII FOLINASFOLINAT DE CALCIU KABI 10 mg/mlSOL. INJ./PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FLACOANE DIN STICLĂ BRUNĂ, PREVĂZUTE CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI SIGILATE CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ȘI DISC DE CULOARE GALBENĂ, CARE CONȚIN 10 ML SOL. INJ./PERF.PR1028,87500035,2510000,000000
  494W64436002V03AF03CALCII FOLINASFOLCASIN 10 mg/mlSOL. INJ./PERF.10 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF.PR131,51000041,2100000,000000
  495W52218002V03AF03CALCII FOLINASFOLCASIN 10 mg/mlSOL. INJ./PERF.10 mg/mlACTAVIS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF.S/P-RF131,51000041,2100000,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………
  523W64766004L01XE01IMATINIBUM **1GLIVEC 100 mgCAPS.100 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 120 CAPS.PR1204,1535004,90879915,112701
  6. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 548 se introduc cincisprezece noi poziții, pozițiile 549-563, cu următorul cuprins:
  549W56549001L01AX04DACARBAZINUMDACARBAZINE MEDAC 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.PR187,310000110,4000000,000000
  550W64498001L01BB07NELARABINUM **1ATRIANCESOL. PERF.5 mg/mlNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU 6 FLAC. X 50 ML SOL.PR61.118,7983331.225,8500000,000000
  551W65373004L01BC01CYTARABINUMCITARABINA ACCORD 20 mg/mlSOL INJ./PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 5 ML SOL. INJ./PERF.PR16,1300008,2900000,000000
  552W65097001L01DB06IDARUBICINUMZAVEDOSCAPS.10 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. X 1 CAPS.PRF1198,220000241,9900000,000000
  553W65096001L01DB06IDARUBICINUMZAVEDOS 5 mgPULB. PT. SOL. INJ.5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ.S188,848000112,34400025,606000
  554W65029001L01XC03TRASTUZUMABUM **1KANJINTI 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 20 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CE CONȚINE 150 MG TRASTUZUMABPR11.788,4400001.987,5500000,000000
  555W64587001L01XC18PEMBROLIZUMABUM **1 ΩKEYTRUDA 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDAFLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CE CONȚINE 50 MG PEMBROLIZUMABPR17.605,8700008.328,5600000,000000
  556W64499001L01XX17TOPOTECAMUMHYCAMTIN 1 mgCAPS.1 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 10 CAPS.PR10110,933000124,7320000,000000
  557W65082001L02AE03GOSERELINUM **ZOLADEX LA 10,8 mgIMPLANT10,8 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 1 PLIC DIN PET-AL-PE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 10,8 MG IMPLANT + AC DIN INOX CU SIST. DE PROTECȚIEPR1518,890000603,7400000,000000
  558W65081001L02AE03GOSERELINUM **ZOLADEX 3,6 mgIMPLANT3,6 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 PUNGĂ X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ MONODOZĂ A 3,6 MG GASORELINĂPR/PRF1161,400000197,0400000,000000
  559W65075001L02BB03BICALUTAMIDUMCASODEX 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L2810,29128512,5635703,736430
  560W65076001L02BB03BICALUTAMIDUMCASODEX 50 mgCOMPR. FILM.50 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 2 BLIST. TIP CALENDAR PVC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L280,9248571,2501424,405215
  561W65172001L02BG03ANASTROZOLUMARIMIDEX 1 mgCOMPR. FILM.1 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 2 BLIST. TIP CALENDAR PVC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L281,1853321,4986662,779548
  562W65092001L02BG06EXEMESTANUMAROMASIN 25 mgDRAJ.25 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/PVC-AL X 15 DRAJ.PRF302,6572003,3595990,214734
  563W65420001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUM **ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/100 mlSOL. PERF.4 mg/100 mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 PUNGĂ DIN PLASTIC POLIOLEFINIC CU 100 ML SOL. PERF.PR158,64400076,704000300,776000
  7. În anexa nr. 2, la secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 15 se introduc două noi poziții, pozițiile 16 și 17, cu următorul cuprins:
  16W65163001L03AB07INTERFERONUM BETA 1A **1REBIF 44 micrograme/0,5 mlSOL INJ. ÎN CARTUȘ44 micrograme/0,5 mlMERCK EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 4 CARTUȘE (DIN STICLĂ DE TIP I), CU DOP CU PISTON (DIN CAUCIUC) ȘI UN CAPAC FĂRĂ FILET (DIN ALUMINIU ȘI CAUCIUC HALOBUTILIC) CONȚINÂND 1,5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂPR4792,382500873,2350000,000000
  17W65162003L03AB07INTERFERONUM BETA 1A **1REBIF 44 microgrameSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ44 µgMERCK EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 12 SERINGI PREUMPLUTE X 0,5 ML SOL. INJ.PR12276,040000304,0633330,000000
  8. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat-a Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 31, 69, 110-112 și 114 se abrogă.9. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat-a Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 163 se introduc două noi poziții, pozițiile 164 și 165, cu următorul cuprins:
  164W65160002A10AE04INSULINUM GLARGINE **ABASAGLARSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 UI/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDAAMBALAJ X 10 STILOURI PREUMPLUTE/PEN (2 CUTII X 5 PEN) A 3 ML DOZAJ 80 UPRF1033,86200040,7250000,000000
  165W63476001A10AE54COMBINAȚII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) **SULIQUA 100 unități/ml + 33 micrograme/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 unități/ml + 33 micrograme/mlSANOFI - AVENTIS GROUPEFRANȚACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPUTE X 3 ML SOLUȚIEPRF5102,504000119,3600000,000000
  10. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 72 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 73-77, cu următorul cuprins:
  73W64776001B02BD02MOROCTOCOG ALFA**REFACTO AF 1000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1000 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE x 1 FLAC. CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPL. X 4 ML SOLV. + 1 ADAPTOR + 2 TAMP. CU ALCOOL + 1 SET STERIL DE PERF. + 1 PLASTURE + 1 TIFONPR12.406,8900002.661,6600000,000000
  74W64777001B02BD02MOROCTOCOG ALFA**REFACTO AF 2000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.2000 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPL. X 4 ML SOLV. + 1 ADAPTOR + 2 TAMP. CU ALCOOL + 1 SET STERIL DE PERF. + 1 PLASTURE + 1 TIFONPR14.878,9800005.356,2400000,000000
  75W64774001B02BD02MOROCTOCOG ALFA**REFACTO AF 250 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPL. X 4 ML SOLV. + 1 ADAPTOR + 2 TAMP. CU ALCOOL + 1 SET STERIL DE PERF. + 1 PLASTURE + 1 TIFONPR1638,880000734,5300000,000000
  76W64775001B02BD02MOROCTOCOG ALFA **REFACTO AF 500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPL. X 4 ML SOLV. + 1 ADAPTOR + 2 TAMP. CU ALCOOL + 1 SET STERIL DE PERF. + 1 PLASTURE + 1 TIFONPR11.223,1200001.371,3500000,000000
  77W64779001B02BD02MOROCTOCOG ALFA**REFACTO AF 500 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ500 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIA1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL MEDICINAL + 1 PLASTURE + 1 BUCATĂ DE TIFON + 1 CAPAC STERIL PT. AERISIREPR11.223,1200001.371,3500000,000000
  11. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2W65220001M09AX07NUSINERSENUM**1SPINRAZA 12 mgSOL. INJ.2,4 mg/mlBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DE 5 ML CONȚINE 12 MG NUSINERSENPR1325.900,580000355.270,2400000,000000
  12. În anexa nr. 2, la secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, pozițiile 58, 61, 68 și 69 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  58W62746005V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131CAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 2,59 GBQS1842,910000956,9200000,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………
  61W62746002V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THERACAP 131CAPS.37 MBq-5,55 GBqGE HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECONTAINER DIN PLUMB X 1 CAPSULĂ 1,85 GBQS1563,020000651,8400000,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………
  68W62679007V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 2590 MBQPR1809,730000920,7600000,000000
  69W62679006V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 1850 MBQPR1675,624000782,208000114,502000
  13. În anexa nr. 2, la secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 73 se introduc zece noi poziții, pozițiile 74-83, cu următorul cuprins:
  74W65156001H02AB04METHYLPREDNISOLONUMMEDROL A 16 mgCOMPR.16 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 5 BLIST. AL-PVC/PVC X 10 COMPR.PRF500,4234000,5722000,000000
  75W65157001H02AB04METHYLPREDNISOLONUMMEDROL 32COMPR.32 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 2 BLIST. AL-PVC/PVC X 10 COMPR.PRF200,9615001,2995000,000000
  76W62679002V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 111 MBQPR1402,804000484,836000301,774000
  77W62679001V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PENTRU UZ TERAPEUTIC 7400 MBQPR12.555,6000002.823,7600000,000000
  78W62679003V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 185 MBQPR1297,228000362,856000434,754000
  79W62679004V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 370 MBQPR1324,924000396,672000422,938000
  80W62679005V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 1110 MBQPR1652,500000757,008000194,752000
  81W62679008V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 3700 MBQPR11.141,2300001.282,0900000,000000
  82W62679009V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 5550 MBQPR12.252,5100002.493,3900000,000000
  83W62679010V10XA01NATRII IODIDUM (131I)THYROTOP-131 38-7400 MBqCAPS. PT UZ TERAPEUTIC38-7400 MBqCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL, CARE CONȚINE O CAPSULĂ PT. UZ TERAPEUTIC 259 MBQPR1426,204000510,348000297,472000
  14. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 174, 175, 205 și 294 se abrogă. 15. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 344 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 345- 349, cu următorul cuprins:
  345W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,5920007,5600004,060000
  346W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF71,5325702,0708572,433428
  347W65087001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF122,81000030,8300000,000000
  348W65097001L01DB06IDARUBICINUMZAVEDOSCAPS.10 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. X 1 CAPS.PRF1198,220000241,9900000,000000
  349W65096001L01DB06IDARUBICINUMZAVEDOS 5 mgPULB. PT. SOL. INJ.5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ.S188,848000112,34400025,606000
  16. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 122 se introduc trei noi poziții, pozițiile 123-125, cu următorul cuprins:
  123W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,5920007,5600004,060000
  124W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF71,5325702,0708572,433428
  125W65087001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF122,81000030,8300000,000000“
  17. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 165 și 166 se abrogă. 18. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 230 se introduc trei noi poziții, pozițiile 231-233, cu următorul cuprins:
  231W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,5920007,5600004,060000
  232W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF71,5325702,0708572,433428
  233W65087001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF122,81000030,8300000,000000
  19. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 130 se abrogă.20. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 157 se introduc trei noi poziții, pozițiile 158-160, cu următorul cuprins:
  158W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,5920007,5600004,060000
  159W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF71,5325702,0708572,433428
  160W65087001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF122,81000030,8300000,000000
  21. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 134 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 135-143, cu următorul cuprins:
  135W65156001H02AB04METHYLPREDNISOLONUMMEDROL A 16 mgCOMPR.16 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 5 BLIST. AL-PVC/PVC X 10 COMPR.PRF500,4234000,5722000,000000
  136W65157001H02AB04METHYLPREDNISOLONUMMEDROL 32COMPR.32 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 2 BLIST. AL-PVC/PVC X 10 COMPR.PRF200,9615001,2995000,000000
  137W65085001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 150 mgCAPS.150 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,5920007,5600004,060000
  138W65084001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 7 CAPS.PRF71,5325702,0708572,433428
  139W65087001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF122,81000030,8300000,000000
  140W65306001J05AF05LAMIVUDINUMZEFFIX 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC-AL/PVC-AL)PR282,8000003,5404000,839957
  141W65301002J05AF05LAMIVUDINUMEPIVIR 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR604,1764005,0986000,387066
  142W65302002J05AF05LAMIVUDINUMEPIVIR 300 mgCOMPR. FILM.300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR307,4580009,1048001,866533
  143W65303002J05AF05LAMIVUDINUMEPIVIR 10 mg/mlSOL. ORALĂ10 mg/mlVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 1 FLACON PEID X 240 ML SOL. ORALĂ + 1 SERINGĂ DOZATOARE + 1 ADAPTORPR184,870000107,3100000,000000
  22. În anexa nr. 2, la secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
  25W59472004B01AB10TINZAPARINUM**INNOHEP 10000 UI ANTI-XA/mlSOL. INJ. ÎN SERINGI PREUMPLUTE10000 UI anti-XA/mlLEO PHARMA A/SDANEMARCACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE X 0,45 ML (4500 UI ANTI-XA) SOL. INJ., CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PT. AC, INTRODUSE ÎNTR-UN SUPORT DIN PLASTIC CU CAPAC ALBASTRUPR/PRF1013,53900016,5280000,000000
  23. În anexa nr. 4, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 2-4 se abrogă.24. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ punctul „P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 2-4 se abrogă.25. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 2-4 se abrogă.26. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 2-4 se abrogă.27. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 2-4 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna mai 2019.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan-Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  ----