ORDIN nr. 2.238 din 8 aprilie 2019privind modalitatea de acordare a finanțării pe bază de sume forfetare și pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul financiar SEE 2014-2021
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 23 aprilie 2019  Având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017,luând în considerare prevederile art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017,în temeiul prevederilor art. 8.3.1.b), art. 8.4, art. 8.8.2 și art. 8.12.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin stabilește modalitatea de acordare a finanțării pe bază de sume forfetare și pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul financiar SEE 2014-2021.(2) Pentru personalul care participă la proiect modalitatea de acordare a finanțării se realizează pe bază de sume forfetare.(3) Pentru alți participanți în cadrul proiectelor, cu excepția personalului menționat la alin. (2), modalitatea de acordare a finanțării se realizează pe baza unor bareme standard de costuri unitare.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin nu se aplică pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale.  +  Articolul 3(1) Suma forfetară reprezintă o sumă globală pentru deplasare și include costurile legate de transport, cazare și diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif) și se acordă persoanelor care călătoresc pe teritoriul României, din România în statele donatoare/alte state beneficiare, către sediul organizațiilor internaționale și din statele donatoare în România/alte state beneficiare, către sediul organizațiilor internaționale.(2) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiția îndeplinirii rezultatului așteptat al acțiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.(3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare/ordinele de deplasare ale fiecărei persoane și raportul de deplasare al acțiunii, aprobat de conducătorul organizației trimițătoare. (4) Sumele forfetare se vor acorda doar pentru o zi întreagă (24 de ore) și nu pentru fracțiuni de timp. În cazul deplasărilor interne când plecarea și întoarcerea la locul de reședință se efectuează în aceeași zi, metoda de decontare a cheltuielilor este cea a costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin prezentul ordin.(5) Pentru acțiunile în cazul cărora cheltuielile de masă, cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin prezentul ordin. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepția cheltuielilor legate de diurnă.(6) În cazul aplicării metodei costurilor reale se va avea în vedere respectarea prevederilor legale incidente cu privire la deplasarea personalului, cu mențiunea că decontarea cheltuielilor din fondurile Programului RO-CULTURA se va realiza fără depășirea plafoanelor stabilite prin prezentul ordin.(7) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro din luna efectuării deplasării.(8) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanțare.(9) Contractele de finanțare vor conține toate dispozițiile legate de respectarea condițiilor de acordare a finanțării pe baza sumelor forfetare.(10) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispozițiile legale naționale, utilizând conturi analitice distincte.  +  Articolul 4(1) Pentru deplasări externe către statele donatoare/România/sediul organizațiilor internaționale/alte state beneficiare cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români și străini este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială/persoanăSumă forfetară acordată/persoană
  Norvegia și sediul organizațiilor internaționaleCazare140 euro/noapte220 euro/zi + 600 euro
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional600 euro/deplasare
  IslandaCazare160 euro/noapte245 euro/zi + 900 euro
  Diurnă85 euro/zi
  Transport internațional900 euro/deplasare
  LiechtensteinCazare95 euro/noapte175 euro/zi + 500 euro
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional500 euro/deplasare
  Alte țări beneficiareCazare110 euro/noapte160 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de nr. de km
  Diurnă50 euro/zi
  Transport internaționalDistanță între 10-99 km: 20 euro
  Distanță între 100-499 km: 180 euro
  Distanță între 500-1.999 km: 275 euro
  Distanță între 2.000-2.999 km: 360 euro
  RomâniaCazare110 euro/noapte160 euro/zi + 800 euro
  Diurnă50 euro/zi
  Transport internațional800 euro/deplasare
  (2) Pentru deplasări interne în România cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români și străini este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuialăSumă forfetară acordată persoanei
  RomâniaCazare80 euro/noapte110 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de nr. de km
  Diurnă30 euro/zi
  TransportDistanță între 10-99 km: 20 euro
  Distanță între 100-499 km: 180 euro
  Distanță între 500-1.999 km: 275 euro
  (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puțin 7 zile, sumele forfetare se calculează după cum urmează:
  Sumă forfetară pentru persoanele care călătoresc într-un stat donator sau către sediul unei organizații internaționale- 1.250 euro/1 săptămână - 2.200 euro/2 săptămâni - 3.000 euro/3 săptămâni - 4.000 euro/4 săptămâni
  Sumă forfetară pentru persoanele care călătoresc în România sau într-o altă țară beneficiară- 750 euro/1 săptămână - 1.250 euro/2 săptămâni - 2.000 euro/3 săptămâni - 3.000 euro/4 săptămâni
  TransportConform baremelor stabilite la alin. (1) sau (2) în funcție de destinație
  (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, sumele forfetare se calculează proporțional cu durata deplasării.
   +  Articolul 5(1) Baremele standard de costuri unitare reprezintă sumele acordate pentru deplasare și corespund cheltuielilor de transport, cazare și masă. Acestea se acordă persoanelor care călătoresc pe teritoriul României, din România în statele donatoare/alte state beneficiare, către sediul organizațiilor internaționale și din statele donatoare în România/alte state beneficiare/către sediul organizațiilor internaționale.(2) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de bareme standard de costuri unitare se autorizează cu condiția îndeplinirii rezultatului așteptat al acțiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.(3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de bareme standard de costuri unitare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare și raportul care certifică participarea la evenimente și/sau sesiuni de instruire formală/nonformală emis de entitatea care a organizat aceste sesiuni și aprobat de conducătorul acesteia, însoțit de listele de prezență semnate de participanți pentru fiecare zi și validate de organizator. Listele de prezență vor conține în mod obligatoriu o coloană cu ruta de deplasare a fiecărei persoane.(4) Baremele standard de costuri unitare se vor acorda doar pentru o zi întreagă (24 de ore) și nu pentru fracțiuni de timp. Ziua întreagă se va calcula prin raportare la data și ora de începere și finalizare a evenimentului. (5) Pentru acțiunile în cazul cărora cheltuielile de masă, cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori), decontarea costurilor neacoperite se va face pe baza baremelor standard de costuri unitare stabilite prin prezentul ordin, cu excepția deplasărilor prevăzute la art. 6 alin. (3), caz în care baremul standard de cost unitar este aplicat ca sumă globală.(6) Valoarea baremelor standard de costuri unitare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro din luna efectuării deplasării. (7) Baremele standard de costuri unitare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanțare. (8) Contractele de finanțare vor conține toate dispozițiile legate de respectarea condițiilor de acordare a finanțării pe baza baremelor standard de costuri unitare.(9) Baremele standard de costuri unitare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispozițiile legale naționale, utilizând conturi analitice distincte.  +  Articolul 6(1) Pentru deplasări externe către statele donatoare/România/sediul organizațiilor internaționale/alte state beneficiare cuantumul baremelor standard de costuri unitare este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială/persoană
  Norvegia și sediul organizațiilor internaționaleCazare140 euro/noapte
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional600 euro/deplasare
  IslandaCazare160 euro/noapte
  Diurnă85 euro/zi
  Transport internațional900 euro/deplasare
  LiechtensteinCazare95 euro/noapte
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional500 euro/deplasare
  Alte țări beneficiareCazare110 euro/noapte
  Diurnă50 euro/zi
  Transport internaționalDistanță între 10-99 km: 20 euro
  Distanță între 100-499 km: 180 euro
  Distanță între 500-1.999 km: 275 euro
  Distanță între 2.000-2.999 km: 360 euro
  RomâniaCazare110 euro/noapte
  Diurnă50 euro/zi
  Transport internațional800 euro/deplasare
  (2) Pentru deplasări interne în România cuantumul baremelor standard de costuri unitare este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială
  RomâniaCazare80 euro/noapte
  Diurnă30 euro/zi
  TransportDistanță între 10-99 km: 20 euro
  Distanță între 100-499 km: 180 euro
  Distanță între 500-1.999 km: 275 euro
  (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puțin 7 zile, baremele standard de costuri unitare se calculează după cum urmează:
  Barem standard de cost unitar pentru persoanele care călătoresc într-un stat donator sau către sediul unei organizații internaționale, acordat pentru cazare și masă- 1.250 euro/1 săptămână - 2.200 euro/2 săptămâni - 3.000 euro/3 săptămâni - 4.000 euro/4 săptămâni
  Barem standard de cost unitar pentru persoanele care călătoresc în România sau într-o altă țară beneficiară, acordat pentru cazare și masă - 750 euro/1 săptămână - 1.250 euro/2 săptămâni - 2.000 euro/3 săptămâni - 3.000 euro/4 săptămâni
  TransportConform baremelor stabilite la alin. (1) sau (2) în funcție de destinație
   +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 8 aprilie 2019.Nr. 2.238.----