LEGE nr. 18 din 9 martie 2000privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 martie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9 din 18 februarie 1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu următoarea modificare:- La articolul I, după punctul 2 se introduce punctul 2^1 cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 8 alineatul (3) va avea următorul cuprins: (3) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevăzute de prezentul decret-lege, se pot depune la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până cel mai târziu la data de 15 martie 2000. După această dată direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de sotii, sotiile celor decedati, prevăzuţi la art. 4, şi de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, prevăzuţi la art. 11."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREA----------