LEGE nr. 63 din 18 aprilie 2019pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDupă articolul 17 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 17 martie 2014, se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Donatorii de sânge primesc, la fiecare donare, un mesaj de mulțumire cu următorul text:Vă mulțumim că ați donat sânge în data de …….. . Fiecare picătură de sânge contează.(2) În momentul în care s-a utilizat sângele recoltat, donatorii de sânge primesc un mesaj cu următorul text:Vă mulțumim! Un pacient a beneficiat de sângele donat de Dumneavoastră. Vă invităm să rămâneți donator constant de sânge!(3) Donatorii de sânge primesc un mesaj de solicitare în situații de urgență sau la demararea unor campanii de donare de sânge. Mesajul poate cuprinde nevoia curentă de sânge, tipul și cantitatea necesară în cazurile de urgență.(4) Cheltuielile necesare aplicării prevederilor alin. (1)-(3) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.  +  Articolul II(1) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(2) Prevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 aprilie 2019.Nr. 63.----