REGULAMENT din 9 ianuarie 2003privind descrierea și acordarea Medaliei Meritul Cultural
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 6 februarie 2003    Notă
    Conținut de Legea nr. 8 din 9 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 6 februarie 2003.
     +  Articolul 1 Medalia Meritul Cultural se acordă pe viață.  +  Articolul 2(1) Medalia Meritul Cultural cuprinde 9 categorii corespunzătoare activităților specifice și conexe domeniului cultural, după cum urmează:a) Categoria A - "Literatura";b) Categoria B - "Muzica";c) Categoria C - "Artele plastice";d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, operă, film, balet etc.;e) Categoria E - "Patrimoniul cultural național";f) Categoria F - "Promovarea culturii";g) Categoria G - "Cultele";h) Categoria H - "Cercetarea științifică";i) Categoria I - "Arhitectura (la 11-01-2004, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (2) Medalia Meritul Cultural este nelimitată ca număr de membri pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la un număr de 7.400 de membri pentru clasa I, împărțiți pe categorii astfel:a) Categoria A - "Literatura" - 1.000 de membri;b) Categoria B - "Muzica" - 1.000 de membri;c) Categoria C -"Artele plastice" - 1.000 de membri;d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, operă, film, balet etc 1.000 de membri;e) Categoria E - "Patrimoniul cultural național" - 1.000 de membri;f) Categoria F - "Promovarea culturii" - 600 de membri;g) Categoria G - "Cultele" - 600 de membri;h) Categoria H - "Cercetarea științifică" -600 de membri;i) Categoria I - "Arhitectura" - 600 de membri. (la 11-01-2004, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (3) Însemnele medaliei fiecărei categorii au panglicile în culori diferite, după cum urmează:a) Categoria A - alb cu câte o bandă violet la margini și o dungă violet pe centru;b) Categoria B - alb cu câte o bandă portocalie la margini și o dungă portocalie pe centru;c) Categoria C - alb cu câte o bandă roșie la margini și o dungă roșie pe centru;d) Categoria D - alb cu câte o bandă albastră la margini și o dungă albastră pe centru;e) Categoria E - alb cu câte o bandă galbenă la margini și o dungă galbenă pe centru;f) Categoria F - alb cu câte o bandă albastră la margini și două dungi verzi pe centru;g) Categoria G - alb cu câte o bandă roșie la margini și două dungi albastre pe centru;h) Categoria H - alb cu câte o bandă verde la margini și o dungă verde pe centru;i) Categoria I - alb cu câte o bandă galbenă la margini și două dungi negre pe centru. (la 11-01-2004, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (4) Depășirea numărului membrilor prevăzut pentru fiecare categorie, pentru clasa I, constituie o încălcare a prezentului regulament. Decorațiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite.  +  Articolul 3(1) Însemnul Medaliei Meritul Cultural se prezintă sub forma unei piese circulare cu diametrul de 30 mm, are bordura ușor înălțată și este confecționat din tombac.(2) Pe avers este ștanțată stema României, care are înălțimea de 25 mm. La 1 mm de bordură este ștanțat un cerc perlat.(3) Pe revers, în partea stânga, este ștanțată o ramură de laur, în partea superioară este înscrisă deviza: "PRIN CULTURĂ LA LIBERTATE" cu litere înalte de 1,5 mm, iar central este înscris cu litere înalte de 3 mm: "MERITUL/CULTURAL".(4) Medalia este surmontată de o semicunună din frunze de laur, cu lățimea exterioară de 30 mm și înălțimea de 20 mm, având capetele semicununii unite printr-o bară prin intermediul căreia se petrece panglica. Pe bară, pe revers, sunt poansonate categoria distincției cu literă majusculă și, la clasa I, numărul curent al decorației din categoria respectivă.(5) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat, având benzile colorate late de câte 4 mm, iar dungile colorate sunt late de 1 mm.(6) Abrogat. (la 26-07-2007, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007 )  +  Articolul 4 Deosebirea dintre clase este următoarea:a) clasa a III-a este arămită;b) clasa a II-a este argintată;c) clasa I este placată cu aur.  +  Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton îmbrăcat în pergamoid albastru-violet și este căptușită cu mătase albă.(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate argintiu denumirea, clasa și categoria medaliei.  +  Articolul 6(1) Medalia Meritul Cultural se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României și al celorlalte sărbători naționale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului și la manifestările cultural-artistice de importanță națională.(2) Medalia Meritul Cultural, indiferent de clasa, se poarta pe partea stânga a pieptului.(3) Se poartă întotdeauna numai însemnul clasei celei mai înalte a Medaliei Meritul Cultural care a fost conferită.  +  Articolul 7 Conferirea Medaliei Meritul Cultural se face obligatoriu începând cu clasa a III-a.  +  Articolul 8(1) Pentru a se conferi o clasă superioară aceleiași persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară de minimum 2 ani.(2) Conferirea directă a claselor superioare la prima promoție se poate face ca urmare a unei însumări de merite deosebite care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.  +  Articolul 9 Pentru merite cu totul deosebite, vechimea minimă în clasă, prevăzută la art. 8 alin. (1), poate fi redusă cu maximum jumătate.  +  Articolul 10(1) Conferirea unei clase superioare duce automat la radierea numelui persoanei respective din evidența clasei inferioare.(2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.  +  Articolul 11 Medalia Meritul Cultural este o decorație ce se acordă cetățenilor români și străini, care răsplătește meritele, talentul și serviciile aduse culturii, artei, științei și promovării operelor sociale, de impact local sau regional.  +  Articolul 12 În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerul de resort, în colaborare cu instituțiile și așezămintele publice de cultură, va elabora, în baza art. 11, reglementări specifice fiecărei categorii de merite, aprobate prin ordin al ministrului de resort, în care se vor detalia condițiile în care se conferă Medalia Meritul Cultural. -----