REGULAMENT din 9 ianuarie 2003privind descrierea și acordarea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 6 februarie 2003    Notă
    Conținut de Legea nr. 8 din 9 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 6 februarie 2003.
     +  Articolul 1 Ordinul Meritul Cultural se acordă pe viață.  +  Articolul 2(1) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 9 categorii corespunzătoare activităților specifice și conexe domeniului cultural, după cum urmează:a) Categoria A - "Literatura";b) Categoria B - "Muzica";c) Categoria C - "Artele plastice";d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, operă, film, balet etc.;e) Categoria E - "Patrimoniul cultural național";f) Categoria F - "Promovarea culturii";g) Categoria G - "Cultele";h) Categoria H - "Cercetarea științifică";i) Categoria I - "Arhitectura (la 11-01-2004, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (2) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 8.100 de membri, împărțiți pe categorii și grade astfel:A. Categoria A - "Literatura" - 850 de membri, din care:a) Cavaler - 450;b) Ofițer - 225;c) Comandor - 125;d) Mare Ofițer - 50.B. Categoria B - "Muzica" - 700 de membri, din care:a) Cavaler - 350;b) Ofițer - 200;c) Comandor - 110;d) Mare Ofițer - 40.C. Categoria C - "Artele plastice" - 1.000 de membri, din care:a) Cavaler - 500;b) Ofițer - 300;c) Comandor - 150;d) Mare Ofițer - 50.D. Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, operă, film, balet etc 1.000 de membri, din care:a) Cavaler - 500;b) Ofițer - 300;c) Comandor - 150;d) Mare Ofițer - 50.E. Categoria E - "Patrimoniul cultural național" - 1.000 de membri, din care:a) Cavaler - 500;b) Ofițer - 300;c) Comandor - 150;d) Mare Ofițer - 50.F. Categoria F - "Promovarea culturii" - 1.150 de membri, din care:a) Cavaler - 580;b) Ofițer - 350;c) Comandor - 170;d) Mare Ofițer - 50.G. Categoria G - "Cultele" -1.000 de membri, din care:a) Cavaler - 500;b) Ofițer - 300;c) Comandor - 150;d) Mare Ofițer - 50.H. Categoria H - "Cercetarea științifică" - 800 de membri, din care:a) Cavaler - 400;b) Ofițer - 250;c) Comandor - 100;d) Mare Ofițer - 50.I. Categoria I - "Arhitectura" - 600 de membri, din care:a) Cavaler - 300;b) Ofițer - 175;c) Comandor - 85;d) Mare Ofițer - 40. (la 11-01-2004, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (3) Însemnele ordinelor fiecărei categorii au panglicile în culori diferite, după cum urmează:a) Categoria A - alb cu câte o bandă violet la margini;b) Categoria B - alb cu câte o bandă portocalie la margini;c) Categoria C - alb cu câte o bandă roșie la margini;d) Categoria D - alb cu câte o bandă albastră la margini;e) Categoria E - alb cu câte o bandă galbenă la margini;f) Categoria F - alb cu câte o bandă albastră la margini și una verde pe centru;g) Categoria G - alb cu trei benzi egale, două roșii și una albastră, pe centru;h) Categoria H - alb cu câte o bandă verde la margini;i) Categoria I - alb cu câte o bandă galbenă la margini și una neagră pe centru. (la 11-01-2004, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (4) Depășirea numărului membrilor fiecărui grad și fiecărei categorii constituie o încălcare a prezentului regulament. Decorațiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite.  +  Articolul 3(1) Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Cultural este o cruce cu brațe egale, late de 10 mm, confecționată din argint cu titlul de 800 la mie, emailată albastru-violet, având înălțimea și lățimea de 40 mm; bordura din metal a însemnului este lată de 1 mm și este lustruită torsadat, oblic.(2) Pe avers, central, este aplicat un medalion din argint, cu diametrul de 18 mm, pe care sunt ștanțate, central, stema României, iar pe margine, o cunună din frunze de laur.(3) Pe revers, central, este aplicat un medalion, cu diametrul de 18 mm, care are înscris cu albastru "MERITUL/CULTURAL", cu litere înalte de 4 mm. Medalionul este mărginit de un inel, emailat alb, lat de 4 mm, pe care este înscrisă cu albastru în partea superioară, deviza ordinului: "PRIN CULTURĂ LA LIBERTATE", iar în partea inferioară, cu cifre înalte de 1,5 mm, anii: "1931", "1961", "2000", reprezentând date istorice privind Ordinul Meritul Cultural. Datele sunt separate prin câte o steluță.(4) Însemnul este surmontat de o semicunună din frunze de laur cu lățimea exterioară de 30 mm și înălțimea de 20 mm, având capetele semicununii unite printr-o bară prin intermediul căreia se petrece panglica. Pe bară, pe revers, sunt poansonate titlul argintului, categoria distincției cu literă majusculă și numărul curent al decorației din categoria respectivă.(5) Panglica din rips moarat alb este lată de 40 mm și înaltă de 50 mm. Benzile colorate au, ca regulă, lățimea de 6 mm și sunt plasate la 2 mm de margine, pentru toate panglicile, cu următoarele excepții: categoria F, care are cele trei benzi late de câte 5 mm; categoria G, care are benzile de câte 5 mm plasate alăturat și pe centru.(6) Abrogat. (la 26-07-2007, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007 ) (7) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lungă de 16 mm și lată de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii categoriei respective reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4 Însemnul și rozeta gradului de Ofițer al Ordinului Meritul Cultural au caracteristicile generale ale însemnului și rozetei gradului de Cavaler, cu următoarele particularități:a) însemnul este aurit;b) panglica primește o rozetă cu diametrul de 25 mm;c) rozeta se prezintă sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm și înălțimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii categoriei respective reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere;d) Abrogată. (la 26-07-2007, Litera d) din Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007 )  +  Articolul 5(1) Însemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Cultural este o cruce cu brațele egale, late de 12 mm, confecționată din argint cu titlul de 925 la mie, aurit, având înălțimea și lățimea de 50 mm.(2) Celelalte elemente ale însemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofițer, cu următoarele particularități:a) medalionul de pe avers are diametrul de 22 mm;b) medalionul de pe revers are diametrul de 22 mm;c) inelul care le înconjoară este lat de 5 mm;d) literele inscripției sunt înalte de 5 mm, iar cifrele și literele devizei sunt înalte de 2 mm;e) însemnul este surmontat de un cilindru fix perforat, cu diametrul de 6 mm și înalt de 7 mm, prin care trece un inel circular cu diametrul de 15 mm. Un inel plat, înalt de 30 mm și lat de 4 mm, este petrecut prin inelul circular; pe reversul inelului sunt poansonate titlul argintului, categoria distincției cu literă majusculă și numărul curent al decorației din categoria respectivă.(3) Panglica este lată de 45 mm și are lungimea reglabilă pentru a fi adaptată la circumferința gâtului. Lățimea fiecărei benzi colorate este de 7 mm.(4) Rozeta gradului de Comandor este formată prin suprapunerea rozetei gradului de Ofițer peste cea a gradului de Cavaler.  +  Articolul 6(1) Însemnul gradului de Mare Ofițer al Ordinului Meritul Cultural este compus din însemnul propriu-zis și placa gradului.(2) Însemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofițer este identic cu însemnul gradului de Comandor.(3) Placa gradului este o stea bombată cu 4 grupe de raze, confecționată din argint cu titlul de 925 la mie, fiecare grup fiind format din câte 7 raze, cea centrală fiind cea mai mare. Diametrul plăcii este de 75 mm. Pe centru, între grupele de raze, este aplicat însemnul avers al gradului de Comandor. Pe revers, într-un medalion central, sunt poansonate numele firmei producătoare și titlul argintului. Pe spate are un sistem de prindere.(4) Rozeta gradului se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lungă de 16 mm și lată de 6 mm, peste care se aplică rozeta gradului de Ofițer. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 7(1) Cutia în care se păstrează decorația este îmbrăcată în piele mată albastru-violet și în interior este căptușită cu pluș alb.(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate auriu stema României, denumirea și gradul ordinului, precum și categoria distincției.  +  Articolul 8(1) Ordinul Meritul Cultural se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României și al celorlalte sărbători naționale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului și la manifestările cultural-artistice de importanță națională.(2) Gradele de Cavaler și Ofițer ale Ordinului Meritul Cultural se poartă pe partea stânga a pieptului.(3) Gradul de Comandor al Ordinului Meritul Cultural se poartă la gât, cu panglica prinsă sub cravată, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stânga, sub nodul cravatei.(4) Placa gradului de Mare Ofițer al Ordinului Meritul Cultural se poartă pe partea stângă a pieptului.(5) Se poartă întotdeauna numai gradul cel mai înalt al Ordinului Meritul Cultural care a fost conferit.(6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai înalt. Rozeta se poartă la butoniera de la reverul stâng al hainei sau al taiorului.  +  Articolul 9(1) Conferirea Ordinului Meritul Cultural se face obligatoriu începând cu gradul de Cavaler.(2) Decorarea anterioară cu Medalia Meritul Cultural este un factor pozitiv, de care se va ține seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Cultural, dar nu este obligatorie obținerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.(3) Pentru a se conferi un grad superior aceleiași persoane este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofițer - 3 ani;b) de la gradul de Ofițer la cel de Comandor - 4 ani;c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofițer - 5 ani.(4) Propunerile de conferire trebuie să țină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promoție de decorare.(5) Conferirea directă a gradelor superioare la prima promoție se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.(6) Pentru merite deosebite, obținute de aceeași persoană în două sau mai multe categorii, se poate acorda același ordin cu panglici diferite, specifice categoriilor respective, fără a se ține cont de stagiul minim prevăzut pentru o nouă decorare și pornindu-se, pentru fiecare categorie, de la gradul de Cavaler.  +  Articolul 10 Pentru merite cu totul deosebite vechimea minimă în grad, prevăzută la art. 9 alin. (3), poate fi redusă cu maximum o treime.  +  Articolul 11(1) Conferirea unui grad superior duce automat la radierea numelui persoanei respective din evidența gradului inferior, locul devenind vacant.(2) Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat.  +  Articolul 12(1) Ordinul Meritul Cultural este o decorație ce recompensează talentul și serviciile deosebite aduse culturii, artei, științei și promovării spiritului caritabil, de către cetățeni sau instituții și așezăminte publice de cultură, prin opere de creație, interpretare și sociale, de impact național.(2) Prin talent și servicii deosebite, în sensul prezentului regulament, se înțelege:a) crearea de valori culturale și artistice semnificative în toate domeniile: literatură, eseu, filozofie, știință, muzică de toate genurile, arte plastice de toate genurile, arhitectură; (la 11-01-2004, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 12 a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) b) interpretarea cu sensibilitate și rafinament a unor opere literare, muzicale sau coregrafice;c) descoperirea, conservarea și restaurarea unor importante bunuri din patrimoniul cultural național mobil sau imobil și punerea lor în valoare pentru public, prin expunere permanentă sau prin expoziții temporare în țară sau peste hotare;d) inițierea și organizarea de acțiuni confesionale care să contribuie la întărirea spiritului civic și a solidarității general umane printre enoriași, precum și de acțiuni îndreptate spre alinarea suferințelor pentru persoane aflate în dificultate;e) importante acțiuni de mecenat pentru susținerea unor instituții culturale, artistice și științifice sau a unor programe și acțiuni culturale, artistice și științifice, de nivel național sau internațional, a creșterii semnificative a patrimoniului național cultural, artistic și științific, prin donații directe de piese sau de sume necesare achiziționării acestora.(3) Ordinul Meritul Cultural se poate conferi, în mod excepțional, unor instituții și așezăminte publice de cultură de mare prestigiu.(4) Ordinul Meritul Cultural se poate conferi și cetățenilor și instituțiilor culturale din străinătate care s-au impus pe plan internațional prin importante opere de creație sau interpretative, care au sprijinit schimburile culturale cu România și au promovat în țările lor cultura românească.  +  Articolul 13 În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerul de resort, în colaborare cu instituțiile și așezămintele publice de cultură, va elabora, în baza art. 12, reglementări specifice fiecărei categorii de merite, aprobate prin ordin al ministrului de resort, în care se vor detalia condițiile în care se conferă Ordinul Meritul Cultural. ------