ORDIN nr. M.123 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015  Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, și ale art. 11 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.116/2002*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice cadrelor militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  *) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.116/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.
   +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  București, 23 decembrie 2015.Nr. M.123.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specificepersonalului militar