ORDIN nr. 3.871 din 9 aprilie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 19 aprilie 2019    În baza prevederilor art. 217 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere vacantarea unei poziții de membru, în cadrul Consiliului de etică și management universitar, ca urmare a solicitării de încetare a acestei calități, înregistrată cu nr. 20/CEMU din 1.02.2019,ținând seama de necesitatea ocupării poziției vacante în Consiliul de etică și management universitar și propunerea de numire pentru această poziție, formulată de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, înregistrată cu nr. 106/PA din 1.04.2019, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 8 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 1 punctul 6, liniuța va avea următorul cuprins: – domnul prof. univ. dr. ing. Ioan Doroftei, cadru didactic la Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 9 aprilie 2019.Nr. 3.871.-----