HOTĂRÂRE nr. 18 din 15 aprilie 2019pentru modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 23 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 35 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:k) aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor permanente, pe baza raportului Comisiei pentru regulament;2. Articolul 55 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Comisiile adoptă propriul regulament de organizare și funcționare care se transmite pentru întocmirea raportului Comisiei pentru regulament și spre aprobare Biroului permanent.(2) Comisiile își modifică și completează propriul regulament de organizare și funcționare ori de câte ori este necesar.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    IULIAN-CLAUDIU MANDA
    București, 15 aprilie 2019.Nr. 18.----