RECTIFICARE nr. 149 din 18 februarie 2019referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 149/2019
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 16 aprilie 2019  În cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 27 februarie 2019, se face următoarea rectificare: – în anexă (anexa nr. 3 la metodologie), în loc de: Tabel 1
  Tip de deșeuTotal (kg)
  Hârtie/ cartonSticlăPlasticMetalLemn
  Cantitatea de ambalaje preluată/contractată (kg)
  Tabel 2
  Tip de deșeuTotal (kg)
  Hârtie/cartonSticlăPlasticMetalLemn
  Cantitatea preluată de la toți clienții*(kg)
  Cantitatea reciclată pentru toți clienții (kg)
  Obiectiv de valorificare prin reciclare realizat (%)
  Cantitatea reciclată pentru toți clienții (kg)
  Cantitatea valorificată prin alte forme de valorificare pentru toți clienții (kg)
  Obiectiv global de valorificare prin alte forme realizat (%)
  * Se includ și cantitățile prevăzute în tabelul 1.
  se va citi: Tabel 1
  Tip de deșeuTotal (kg)
  Hârtie/ cartonSticlăPlasticMetalLemn
  PlasticPETMetalAluminiu
  Cantitatea de ambalaje preluată/contractată (kg)
  Tabel 2
  Tip de deșeuTotal (kg)
  Hârtie/cartonSticlăPlasticMetalLemn
  PlasticPETMetalAluminiu
  Cantitatea preluată de la toți clienții *(kg)
  Cantitatea reciclată pentru toți clienții (kg)
  Obiectiv de valorificare prin reciclare realizat (%)
  Cantitatea valorificată prin alte forme de valorificare pentru toți clienții (kg)
  Obiectiv global de valorificare (%)
  * Se includ și cantitățile prevăzute în tabelul 1.
  ----