HOTĂRÂRE nr. 216 din 10 aprilie 2019pentru modificarea art. 47 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 16 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 47 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Sportivii componenți ai loturilor naționale, antrenorii acestora, precum și alți membri ai colectivelor tehnice aprobate de federațiile sportive naționale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizate de federația sportivă națională și a competiției sportive la care participă în numele federației o indemnizație sportivă, care se acordă din bugetul de stat și/sau veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, astfel:
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2019.Nr. 216.----