HOTĂRÂRE nr. 191 din 3 aprilie 2019privind modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 10 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 1 și 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 aprilie 2019.Nr. 191.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  CALENDARUL
  pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare începând cu anul 2019
  Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământPână la 5 aprilie
  Depunerea cererilorpână la 19 aprilie
  Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială22 aprilie-13 mai
  Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat14-24 mai
  Afișarea pe portalul Ministerului Educației Naționale a listei nominale a beneficiarilor30 mai
  Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor31 mai
  Depunerea contestațiilor31 mai-6 iunie
  Rezolvarea contestațiilor6-20 iunie
  Afișarea rezultatului contestațiilor pe portalul dedicat și în fiecare unitate de învățământ21 iunie
  Afișarea pe portalul Ministerului Educației Naționale a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru4 iulie
  Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației Naționale5-19 iulie
  Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari22 iulie-9 august
  Achiziționarea de calculatoare24 iulie-10 octombrie
  Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți25 iulie-15 octombrie
  Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat25 iulie-31 octombrie
  Decontarea către operatorii economici30 iulie-20 noiembrie
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  MODELUL*)
  bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare**)
  *) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2019, este roșu.NOTĂ:Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziționarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a GuvernuluiFurnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor județene/comisiei constituite la nivelul municipiului București, precum și comisiilor constituite la nivelul instituțiilor de învățământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  -----